Ikäihmisten palveluiden säilyttäminen Laitilan kaupungin toimintoina

Laitilan kaupungin valtuusto teki kokouksessaan 4.6.2018 päätöksen, jonka mukaan kaupunki jatkaa neuvotteluita ikäihmisten palveluiden yhtiöittämisestä Pihlajalinnan kanssa.

Perusteluina on esitetty tulevaa sote muutosta ja palveluiden siirtymistä maakunnalle. Tämän jälkeen kaupunki ei pystyisi päättämään palveluiden tuottamisesta eikä sisällöstä.

Lisäksi yhtenä perusteluna on nähty merkittäväksi rajoitteeksi ja tulevaisuuden riskitekijäksi kiinteistöjen huonon kunnon.

Me allekirjoittaneet vaadimme, että Laitilan kaupunki ei yhtiöitä eikä muutekaan yksityistä ikäihmisten palveluita.

Laitilan Kaupungin tulee kehittää palveluita sille tasolle, että niiden tuottaminen maakunnallisesti on tulevaisuudessa mahdollista omassa kaupungissamme.

Tässä vaiheessa meillä ei ole vielä tietoa sote muutoksen lainsäädännöstä eikä siitä, koska mahdollinen muutos olisi tarkoitus saattaa täytäntöön. Lisäksi voidaan myös todeta, että missään ei ole määritelty sitä, että ikäihmisten palveluita ei jatkossa tuotettaisi Laitilassa lähipalveluina. Sote muutoksia on suunniteltu siten, että Laitilassa tarvitaan jatkossa kotisairaalan tukisairaalaa niin tämän valossa on vaikea nähdä, että ikäihmisten palveluita oltaisiin siirtämässä jatkossakaan muualle.

Julkiset palvelut pitää säilyttää jatkossakin ja palveluiden yhtiöittäminen olisi este sille.
Näemme, että maakunnallisesti tuotetut palvelut voivat olla yhtä laadukkaita, kun mitä kunnallisesti tuotetut palvelut ovat tällä hetkellä.

Palveluita ja kiinteistöjä tulee kehittää sille tasolle, että palveluiden tuottaminen maakunnallisesti on jatkossa mahdollista omassa kaupungissamme.

Näillä toimilla turvaamme sen, että ikäihmisten palveluita tuotetaan myös jatkossa lähipalveluna Laitilassa maakunnan tuottamana

Suomen lähi- ja perushoitajaliitto SuPer
Laitilan ammattiosasto SuPer 601


Laitilan ammattiosasto SuPer 601    Ota yhteyttä adressin tekijään

Facebook
Tulisiko valtion leikata menoja?