Vetoomus Jyväskylän Energian ja Fennovoiman ydinvoimayhteistyön purkamiseksi.

Me allekirjoittaneet olemme tyrmistyneet Jyväskylän Energian päätöksestä ryhtyä yhteistyöhön Fennovoiman kanssa ydinvoiman lisärakentamiseksi. Olkiluodon kolmannen reaktorin rakennustyön kustannusten ja siinä osoitettujen törkeiden turvallisuusrikkomusten valossa katsomme, että ydinvoiman lisärakentaminen on kohtuuttoman kallista, riskialtista, eikä lisää millään tavalla Suomen, eikä ainakaan Keski-Suomen energiaomavaraisuutta.

Lisäksi ydinvoima tuottaa vaarallista jätettä, jonka loppusijoituksen ongelmia ei ole luotettavalla tavalla ratkaistu, uraanin louhinta loukkaa sekä ympäristön, että ihmisten oikeuksia ja ydinvoima tuottaa välillisesti runsaita hiilidioksidipäästöjä. Ennakoimme myös, että uraanivarat on käytetty loppuun viidenkymmenen seuraavan vuoden kuluessa ja niiden käydessä vähiin, myös uraanin hinta tulee merkittävästi nousemaan.

Me allekirjoittaneet vaadimme näillä perusteilla, että Jyväskylän Energian ja Fennovoiman sopimus on irtisanottava ja Jyväskylän energiahuolto ratkaistava kestävästi, työllistävästi ja paikallisesti, ilman ydinvoimaan sijoittamista.

Tämä vetoomus luovutetaan Jyväskylän kaupunginvaltuustolle sekä Jyväskylän energian hallitukselle.