Itä-Porvoon koulut turvattava - Östra Borgås skolor bör tryggas

Itäisen Porvoon koulut turvattava!  

Me allekirjoittaneet vaadimmePorvoon kaupungin päättäjien toimivan sen puolesta, että kaupungin itäiselle alueelle perustetaan kaksikielinen sivistyskeskus.  

Porvoon itäistä aluetta ei voi jättää koulutta. Lakkautettaviksi ehdotettavissa Sannäs skolassa ja Ilolan koulussa on yhteensä yli 160 oppilasta. Alueella asuu paljon lapsiperheitä pitkien etäisyyksien päässä keskustan palveluista. Itäinen sivistyskeskus palvelisi kaikkia asukkaista itäisen Porvoon kylissä (mm. Jakari, Sannainen, Ilola, Sikilä, Tamminiemi, Renum, Munkkala, Ylike, Karhukorpi, Veckjärvi, Bosgård, Myllykylä ja Virvik).

Pienelle lapselle pitkä ja raskas koulumatka aiheuttaa herkästi ylimääräistä stressiä ja väsymystä, mikä voi pahimmillaan johtaa heikentyneisiin oppimistuloksiin ja huonoon oloon. Lapsella on oltava oikeus lyhyeen ja turvalliseen koulumatkaan ja sitä kautta tuloksekkaaseen oppimisen iloon. Tämä on koko kaupungin ja yhteiskunnan etu.  

Lisätietoja, Ilolan Koti- ja Kouluyhdistyksen puheenjohtaja Mervi Korkolainen-Nyqvist, 040 5632224

Sannäs Hem och Skola ordförande Maria Ruohtula, 050 3248818  

 

Skolorna bör tryggas i östra delarna av Borgå!  

Vi undertecknande kräver att Borgå stads beslutsfattare jobbar för att ett tvåspråkigt bildningscenter grundas, för finska och svenska elever, i östra delarna av Borgå.  

Östra delarna av Borgå kan inte lämnas utan en skola. Det finns över 160 elever sammanlagt i Sannäs skola och Ilolan koulu. Många barnfamiljer bor på området och avstånden är långa till Borgå centrum. Ett bildningscenter skulle tjäna byarnas (bl.a. Jakarby, Sannäs, Illby, Siggböle, Eknäs, Renum, Munkkala, Ylike, Karhukorpi, Veckjärvi, Bosgård, Myllykylä och Virvik) alla invånare.    

För ett litet barn kan en lång och tung skolresa orsaka extra stress och trötthet, vilket kan i värsta fall leda till sämre inlärning och illamående. En kort och säker skolväg garanterar bäst barnens välmående, vilket leder till positiva inlärningsresultat. Detta är bra för hela staden och samhället.   

Tilläggsinformation Ilolan Koti- ja Kouluyhdistyksen puheenjohtaja Mervi Korkolainen-Nyqvist, 040 5632224

Sannäs Hem och Skola ordförande Maria Ruohtula, 050 3248818    


Maria Ruohtula, Hem och Skola i Sannäs    Ota yhteyttä adressin tekijään