Jaalan pellettilämpökeskus vaarantaa lasten koulunkäynnin ja pilaa perinnemaiseman

Allekirjoitettavana perjantaihin 18.7.2021 klo 23:59 asti

Jaalaan ollaan rakentamassa pellettilämpökeskusta keskustaajamaan. Rakennus toteutetaan pelkällä suunnitteluratkaisulla, ja näin on ohitettu avoin päätöksenteko ja kyläläisten kuuleminen prosessissa kokonaan. Eivätkö kaupungin kaavoituspuolen edustajat ole käyneet paikan päällä, koska he toteavat, ettei ratkaisu häiritse Jaalan perinnemaisemaa? Kaavakuvat toteutettavasta keskuksesta kertovat selvästi, miltä lopputulos tulee näyttämään. Kaunis koivikko on raiskattu ja kirkonkylän perinnemaisema on pilattu. Paikalle ollaan pystyttämässä hökötystä, joka tulee rumuudessaan olemaan kauhistus niin paikallisille asukkaille kuin esimerkiksi Kimolan kanavalle matkustaville turisteille. Paheksumme syvästi sitä, että suunnittelijoilla ei ole estetiikan tajua sen vertaa, että he kykenisivät näkemään suunnittelemansa loppuratkaisun luonnollisella paikallaan. Kaksikymmentä vuotta sitten lämpökeskusasia oli jo vireillä. Paikaksi suunniteltiin tuolloin palloiluhallin takana olevaa metsikköä, joka olisi ollut paljon huomaamattomampi sijoituspaikka. Ulkonäkö on kuitenkin vain yksi kriteeri.

Pellettejä paikalle tuotaessa lisääntyy raskaiden ajoneuvojen liikenne. Emme kaipaa yhtään rekkaa emmekä kuorma-autoa lisää pääväylälle. Jo nyt nopeusrajoitukset ylittävä, painavien ajoneuvojen rekkaralli syö tietä ja ennen kaikkea aiheuttaa paljon vaaratilanteita tiellä liikkujille. Pellettien paikalle tuonti tekee säiliö- tai kuorma-autorallista käytännössä jatkuvaa. Autot tulevat liikkumaan juuri sillä väylällä, jota pitkin koululaiset kulkevat kouluun ja jonka varrella ovat koululiikenteessä paljon käytettävät linja-autopysäkit. Ettekö todellakaan halua ymmärtää näitä jokapäiväiseen elämään liittyviä turvallisuustekijöitä sijoittaessanne lämpölaitoksen kaikkein huonoimpaan mahdolliseen paikkaan?

Pellettilämpökeskuksella väitätte tuottavanne ympäristöystävällistä energiaa. On totta, että öljyyn verrattuna ratkaisu on ympäristöystävällisempi, mutta aiotte kuitenkin tuottaa laitoksen, joka syytää pienhiukkaset Jaalan koululaisten päälle. Tuuli puhaltaa yleensä järveltä päin, joten tuulen suunta käy tuolloin suoraan koululle. Muitakin vaihtoehtoja lämmitysratkaisuksi olisi. Maalämpö tuottaisi energian puhtaasti ja pitkällä aikavälillä kustannukset tulisivat edullisemmiksi hieman suuremmista perustamiskuluista huolimatta. Myös rekkaralli jäisi pois, ja lämmitysratkaisun huoltotarve sekä paloturvallisuusriskit olisivat huomattavasti vähäisemmät.

Valmistelu sinällään on taas yksi esimerkki siitä, miten päätöksenteko Kouvolassa sujuu kaupungin ja sen osittain omistamien yritysten toiminnassa. Julkisesti toitotetaan päätöksenteon avoimuutta ja asukkaiden osallistamista heitä koskeviin ratkaisuihin. Käytännössä asiat kuitenkin valmistellaan salassa, ja toteutetaan liian pitkälle, jolloin niitä ei enää ”voida” peruuttaa. Tässä asiassa ei minkäänlaista vuoropuhelua jaalalaisten kanssa ole ollut. Älkää edes mainitko teesejänne asukkaiden osallistamisesta, koska esimerkiksi Jaalan päätösten kohdalla – muitakin esimerkkejä on – tämä on lähinnä parodiaa ja huonoa sellaista.

Vaadimme lämpökeskuksen rakennustöiden keskeyttämistä, kunnes polttolaitos on siirretty turvalliseen paikkaan pois keskeltä Jaalan perinnemaisemaa lasten ja nuorten turvallisuuden kustannuksella. Jo tehdyt rakennustyöt voidaan täysin turvallisesti keskeyttää, eikä siitä ole mitään haittaa jatkorakentamiselle. Vaadimme myös valmistelun laillisuuden avaamista sekä kustannuslaskelmien esittämistä julkisesti, sillä silloinhan niissä ei ole mitään salattavaa. Tämä olisi avointa päätöksentekoa, josta teillä ei tällä hetkellä ole mitään ymmärrystä eikä halua noudattaa toimintaperiaatteenanne.