Jousenkaaren koulu väistötiloihin

Jousekaaren koulussa, Espoon Tapiolassa on todettu sisäilmaongelmia. Oppilaista sisäilmaongelmien takia oireita on saanut ainakin 70. Henkilökunnasta oireita on saanut ainakin 8 henkilöä.

"Tarkastuksessa tehtyjen havaintojen ja asiakirjojen perusteella Jousenkaaren koulussa olosuhteet ovat sellaiset,että niistä voi aiheutua terveydensuojelulain 26 ja 27 §:n tarkoittamaa terveyshaittaa".

Vaadimme lapsillemme puhtaat tilat jossa he voivat suorittaa oppivelvollisuuttaan!