Kalajoen akuuttivuodeosasto säilytettävä

Maanantaina 23.10. kuulimme Pohteen esityksessä, että Kalajoen akuuttivuodeosastoa esitetään suljettavaksi vuoden 2024 aikana.

Kalajoen akuuttiosasto on Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueen rannikkoalueella keskeisellä alueella kahden hyvinvointialueen rajalla. Potilaita tulee jatkohoitoon niin Oulaskankaalta, Oulun yliopistollisesta sairaalasta, Raahesta kuin Soitestakin. Kalajoella on tällä hetkellä 20 akuuttivuodepaikkaa, mutta tilojen puolesta olisi mahdollisuus myös lisätä akuuttipaikkoja jopa 36:een, mikäli kotisairaala jää entisiin tiloihin ja akuuttiosasto ottaisi käyttöön muut tilat. Keväällä paikkoja oli vielä 27, mutta paikkoja vähennettiin kesäksi hoitajapulan vuoksi 20:een, johon paikkaluku jäi pysyvästi Pohteen päätöksen myötä. Lokakuun alussa aloitettiin 6-paikkainen arviointi- ja kuntoutusyksikkö akuuttiosaston tiloihin, jota on tarkoitus laajentaa akuuttiosaston sulkiessa ovensa. Akuuttiosastolla on modernit ja toimivat tilat. Vuonna 2020 tehtiin eristyshuoneet joissa on erillinen ilmanvaihto, sekä vuotta aiemmin remontoitiin lääkehuone. Eristyshuoneet ovat olleet lähes jatkuvassa käytössä. Saman katon alla terveyskeskuksessa on mahdollisuus virka-aikana natiiviröntgenkuviin ja laboratoriokokeisiin. Kotisairaala, terveyskeskuksen vastaanotto ja hammashoitola toimii saman katon alla ja he tekevät yhteistyötä akuuttiosaston kanssa.

Laskimme dataa viimeisen reilun viikon ajalta Uoma-järjestelmän potilassiirtopyynnöistä, jotka käsittävät vain Pohteen alueen isot päivystykset (OYS, OAS, Kuusamo ja Raahe), sekä erikoissairaanhoidon osastot. Kyseiset potilassiirtopyynnöt ovat tulleet Kalajoen akuuttiosastolle. Osastolle tarjotuista potilaista suurin osa asui jossain muualla, kuin Kalajoella. Jopa Kuusamosta asti tarjotaan lähes päivittäin potilaita hoitoon Kalajoelle. Osastolla on vallinnut koronaepidemia alla olevina päivinä, jolloin uusia potilaita ei olla voitu ottaa sisään.

To 19.10. 54 potilassiirtopyyntöä, tällöin tullut kriisitiedote OYS:sta jatkohoitopaikkojen puutteesta. Päivystysleikkaukset uhanneet vaarantua OYS:ssa, koska jatkohoitopaikkoja terveyskeskuksista erikoissairaanhoidon osastoilla oleville potilaille ei ole ollut koko Pohteen alueella.

Pe 20.10. 18 potilassiirtopyyntöä

La 21.10. 20 potilassiirtopyyntöä

Su 22.10. 44 potilassiirtopyyntöä

Ma 23.10. 61 potilassiirtopyyntöä

Ti 24.10. 36 potilassiirtopyyntöä

Ke 25.10. 35 potilassiirtopyyntöä

To 26.10. 22 potilassiirtopyyntöä klo 15.30 mennessä

Kyseisiin laskelmiin ei olla laskettu Soitesta ja muista terveyskeskuksista tarjottuja potilaita.

Näiden siirtopyyntöjen perusteella terveyskeskusten akuuttivuodepaikkojen määrä Pohteen alueella on jo nyt aivan liian pieni. Pohde esittää, että akuuttivuodepaikkoja vähennetään 29 paikkaa v. 2025 mennessä. Etäisyydet eteläiseltä alueelta kasvavat kohtuuttoman pitkiksi ikääntyvälle väestölle, sillä välillä lähin akuuttivuodepaikka voi löytyä Kuusamosta. Pienen paikkakunnan etuna on myös, että henkilökunta ja lääkäri usein tuntee potilaan jo entuudestaan, jolloin jatkohoidon järjestäminen kotiin on helpompaa.

Akuuttiosastolla työskentelee 8 vakituista sairaanhoitajaa ja 11 vakituista lähihoitajaa. Yksi sairaanhoitajista on käynyt syöpäsairaanhoitajan erikoistumiskoulutuksen. Lisäksi osastolla työskentelee 3 määräaikaista sairaanhoitajaa ja 2 määräaikaista lähihoitajaa täysipäiväisesti. Osastolla on yksi vakituinen lääkäri, yksi vakituinen sihteeri, yksi osa-aikainen farmaseutti ja 1,5 vakituista fysioterapeuttia. Lisäksi saatavilla on puheterapeutin palvelut ja erikoislääkäreiden palveluita tarvittaessa. Henkilökunta on ammattitaitoista ja pitää työstään. Henkilökunnan työilmapiiri on hyvä, joka on pitänyt osaa henkilökunnasta osastolla töissä jo kymmeniä vuosia. Työyhteisö on vaikeinakin aikoina puhaltanut yhteen hiileen. Vaikeita aikoja on eletty mm. tänä kesänä, kun osasto toimi kesäkuukausina ilman lähiesimiestä ja sihteeriä.

Osaston henkilökunnalla herää huoli, minne kalajokiset potilaat jatkossa joutuvat hoitoon. Erityisesti huolta herättää Kalajoella hyvin toiminut ja kiitosta saanut palliatiivinen- ja saattohoito, jota on kehitetty vuodesta 2009 lähtien osana OYS:in palliatiivisen hoidon yksikön hoitoketjua ja valtakunnalliset Sosiaali- ja terveysministeriön saattohoitosuositukset huomioiden. Kalajoen akuuttiosastolla toimii palliatiivisten potilaiden lupapaikkajärjestelmä. Lupapaikka on lääkärin myöntämä ja tarkoittaa, että potilas voi tulla mihin vuorokauden aikaan tahansa osastolle pelkän puhelinsoiton perusteella, mikäli vointi kotona heikkenee äkillisesti. Potilaan ei tarvitse tällöin mennä päivystykseen arvioon, vaan oirehoito toteutetaan akuuttiosastolla lääkärin tekemän ennakoivan oirehoitosuunnitelman mukaisesti. Missä jatkossa hoidetaan palliatiiviset potilaat, joille on luvattu lupapaikka osastolle? Missä saattohoitoa vaativat potilaat hoidetaan, mikäli kotisaattohoito ei jostain syystä onnistu? Kotisairaalaa ei olla ainakaan toistaiseksi esitetty nostettavan 24/7 -valmiuteen Kalajoen alueella. Arviointi- ja kuntoutusyksikössä työskentelee pääsääntöisesti vain arkiaamuisin sairaanhoitaja, muun ajan päivästä yksikössä työskentelee lähihoitajia, joilla ei ole lupia esimerkiksi suonensisäiseen neste- ja lääkehoitoon. Ilta-aikaan ja viikonloppuisin kotisairaala voi käydä lääkitsemässä potilasta arviointi- ja kuntoutusyksikössä, mutta mitä jos tarve lääkitsemiselle tulee yöaikaan?

Lisäksi akuuttiosastolla on pitkäaikaisia potilaita, yleensä ikäihmisiä, jotka eivät enää pysty kotiutumaan kotihoidon palveluidenkaan turvin vaan ovat jääneet odottamaan paikkaa palveluasumisen piiriin. Jonotusajat ovat pitkiä, puhutaan kuukausista, ennenkuin paikka palveluasumiseen vapautuu. Missä he jatkossa ovat, jos Kalajoen akuuttiosasto suljetaan?

Me vastustamme Kalajoen akuuttiosaston sulkemista.

Tämä adressi toimitetaan Pohteen aluevaltuustolle ja Kalajoen kaupungin valtuustolle sekä hallitukselle.


Kalajoen akuuttivuodeosaston henkilökunta    Ota yhteyttä adressin tekijään