Kirkko tekee itsenäisesti uskonsa ja oppinsa mukaiset päätökset

26.1.2011. Alkuperäinen muistutus syntyi syksyn 2010 TV2:n "suuren homoillan" ja marraskuun 12. päivän kirkolliskokouksen välillä. Muistutus on edelleen ajankohtainen ja tullaan luovuttamaan kevään 2011 kirkolliskokoukselle ja uudelle kokoontuvalle eduskunnalle.

 

"Me allekirjoittaneet haluamme muistuttaa kaikkia yhteiskunnallisia ja kirkollisia päättäjiä siitä, että Suomen evankelis-luterilainen kirkko tekee uskonsa ja oppinsa asioissa kaikki päätöksensä itsenäisesti ja ilman ulkoista painostusta kirkkolain ja kirkkojärjestyksen 1. pykälän mukaisesti."

 

KIRKKOLAKI:

1 §

Tunnustus

Suomen evankelis-luterilainen kirkko tunnustaa sitä Raamattuun perustuvaa kristillistä uskoa, joka on lausuttu kolmessa vanhan kirkon uskontunnustuksessa sekä luterilaisissa tunnustuskirjoissa. Kirkon tunnustus ilmaistaan lähemmin kirkkojärjestyksessä.

KIRKKOJÄRJESTYS:

1 §

Suomen evankelis-luterilainen kirkko tunnustaa sitä kristillistä uskoa, joka perustuu Jumalan pyhään sanaan, Vanhan ja Uuden testamentin profeetallisiin ja apostolisiin kirjoihin, ja joka on ilmaistu kolmessa vanhan kirkon uskontunnustuksessa sekä muuttamattomassa Augsburgin tunnustuksessa ja muissa luterilaisen kirkon Yksimielisyyden kirjaan otetuissa tunnustuskirjoissa. Kirkko pitää korkeimpana ohjeenaan sitä tunnustuskirjojen periaatetta, että kaikkea oppia kirkossa on tutkittava ja arvioitava Jumalan pyhän sanan mukaan.


"ANTAKAA SIIS KEISARILLE, MIKÄ KEISARIN ON, JA JUMALALLE, MIKÄ JUMALAN ON!" Matt. 22:21