KÄMMENNIEMEN TERVEYSASEMA PALVELUINEEN SÄILYTETTÄVÄ

Alueen asukkaina vetoamme päättäjiin Kämmenniemen terveysaseman ja sen palvelujen säilyttämiseksi. Lähitorin sijaan tarvitsemme ensisijaisesti toimivaa terveysasemaa palveluineen lähipalveluna. Huomioon ottaen pitkät etäisyydet, vanhukset ja ala-ikäiset on kestämätöntä keskittää terveydenhuolto Linnainmaalle. Kämmenniemen terveysasema on käyttöasteeltaan hyvä. Tosiasiallisesti nyt tehtyä keskittämissuunnitelmaa tehdessä ei ole kuultu alueen asukkaita.

Tehty keskittämissuunnitelma on vastoin vuonna 1972 tehtyä sopimusta, jonka Teisko teki liittyessään Tampereeseen. Sopimuksessa todetaan ”Yleisenä toteamuksena mainitaan, että kunnallisten palvelusten tasoa nykyisen Teiskon kunnan alueella asuvien kohdalla ei liitoksen tapahduttua lasketa.” Lisäksi liittymistä koskevassa sopimuksessa todetaan ”Kaupunki perustaa lääkärinviran velvollisuuksin hoitaa yleiseen lääkärintoimeen kuuluvia tehtäviä Teiskon alueella.”, ”Hampaanhoitoa annetaan Teiskon kunnan nykyisellä alueella.”, ”Teiskon kunnan nykyisellä alueella tullaan jatkamaan äitiys- ja lastenneuvola sekä terveyssisar toimintaa vähintään siinä laajuudessa kuin sitä nykyäänkin harjoitetaan.”

Kaanaasta Linnainmaalle on 42 kilometriä, omalla autolla vähintään 40 minuutin matka. Terälahdelta Linnainmaalle on 33 kilometriä, omalla autolla vähintään 30 minuutin matka. Bussilla matka Linnainmaalle kestää kummastakin pisteestä yli tunnin. Matkat ja matka-ajat lisääntyvät näistä esimerkeistä sen mukaan, kuinka kaukana päätieltä kuntalainen asuu. Terveysaseman ja siihen liittyvien palvelujen keskittäminen Linnainmaalle muodostaisi täysin kestämättömän tilanteen alueen asukkaille. Kuntalain mukaan kuntalaisia on kohdeltava yhdenvertaisesti ja peruspalvelut tulee olla kaikille aidosti saavutettavissa. Peruspalvelujen keskittäminen maantieteellisesti ja ajallisesti näin kauaksi kuntalaisista on vasten kuntalaisten yhdenvertaisuutta ja oikeuksia.

Me allekirjoittaneet vetoamme Kämmenniemen terveysaseman ja siihen liittyvien palvelujen säilyttämisen puolesta.  

 

 

Teiskossa 14.5.2015

Adressin tekijä: Sirpa Pursiainen