KÄMMENNIEMEN TERVEYSASEMA PALVELUINEEN SÄILYTETTÄVÄ


Vieras

#1

14.05.2015 19:00

Koska Lapset ja Lastenlapset asuu siellä,ja ollut ihana juttu että lääkäri palvelut ovat lähellä.

Vieras

#2

14.05.2015 21:00

Palvelut ehdottomasti pidettävä myös Tampereen keskustan ulkopuolella!

Vieras

#3

14.05.2015 21:05

Terveydenhuolto on oltava jokaisen saatavilla, ei tunnin matkan päässä kotoa.
Sairaanhoitaja

#4

15.05.2015 07:12

Terveyspalvelujen keskittäminen (kymmenien) kilometrien päähän ei tue asiakaslähtöistä ajatusmallia. Terveyspalveluiden kohdalla on muistettava, että niitä käyttävät terveiden ihmisten (ennaltaehkäisevä terveydenhuolto, esimerkkinä neuvolatoiminta) lisäksi sairaat, jolloin on mielestäni kohtuutonta vaatia ihmisten kulkevan pitkää matkaa saadakseen sairaudenhoitoa. Hoitoon hakeutumattomuus lienee pieni mutta olemassa oleva riski, jos palvelut siirretään kauas arkielämän toimintaympäristöstä.


Vieras

#5

15.05.2015 10:09

Adressi on erittäin tärkeä.

Vieras

#6

15.05.2015 11:35

Olen seurannut fb:ssa Taina Puolanteen lasten ja koko perheen tilannetta lasten sairauksien johdosta. Sellaisen sairauskäyntien määrän kohdalla on täysin epäinhimillistä, jos matkat pitenevät erityisesti pienten lasten ollessa kyseessä.
Sirpa Pursiainen

#7

15.05.2015 13:33

Tässä vielä lisäperusteluja:

Terveydenhuoltolain mukaan terveydenhuollon palveluiden toteuttamisessa on huomioitava väestön tarvitsemien palvelujen yhdenvertainen saatavuus, laatu ja potilasturvallisuus. Lisäksi on huomioitava terveydenhuollon palvelujen asiakaskeskeisyys.

Terveydenhuoltolain 4§ mukaan: ”Kunnan on osoitettava riittävästi voimavaroja kunnan peruspalvelujen valtionosuuden perusteena olevaan terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseen sekä terveydenhuollon palveluihin. Kunnan tai sairaanhoitopiirin kuntayhtymän terveydenhuollosta vastaavan henkilöstön rakenteen ja määrän on vastattava alueen väestön terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen sekä terveydenhuollon palvelujen tarvetta.”

Terveydenhuoltolain 10 § mukaan: ”Kunnan on järjestettävä terveydenhuollon palvelut sisällöltään ja laajuudeltaan sellaisiksi kuin kunnan asukkaiden hyvinvointi, potilasturvallisuus, sosiaalinen turvallisuus ja terveydentila edellyttävät. Kunnan on huolehdittava vastuullaan olevien asukkaiden palvelujen järjestämisestä ja saatavuudesta yhdenvertaisesti koko alueellaan. Kunnan tai sairaanhoitopiirin kuntayhtymän on järjestettävä terveydenhuoltopalvelut alueellaan lähellä asukkaita, paitsi jos palvelujen alueellinen keskittäminen on perusteltua palvelujen laadun turvaamiseksi.”

Kämmenniemen terveysaseman lakkauttaminen ja palvelujen keskittäminen vaarantaisi lasten ja iäkkäiden sosiaalisen turvallisuuden sekä sairaiden ja iäkkäiden fyysisen terveyden, sillä palvelun saavuttamiseksi kuluva aika pitkittyisi huomattavasti. Huomioiden kulkuyhteydet sekä matka-ajan, olisi lasten ja nuorten turvatonta matkata yksin Linnainmaalle palvelujen pariin. Palvelujen keskittäminen näin kauaksi ei edistä alueen asukkaiden hyvinvointia ja terveyttä. Lisäksi potilasturvallisuus osaltaan vaarantuu silloin, kun heikossa kunnossa oleva kuntalainen joutuu ajallisesti ja heikoilla kulkuyhteyksillä tekemään liian pitkän matkan saadakseen tarvitsemansa avun, kuten lääkityksen, hoidon tai sairaslomatodistuksen.

Kämmenniemen terveysaseman palvelut ovat vastanneet perusterveydenhuollon tarpeisiin alueella, eikä näin ollen palvelujen keskittämistä voida perustella palvelujen laadun turvaamisella. Alueella on selkeä tarve terveysasemaan ja siihen liittyviin palveluihin.


Vieras

#8

15.05.2015 15:31

Kämmenniemen koko ajan kasvaessa ja mm. Lapsiperheiden lisääntyessä, ei missään tapauksessa terveysasemaa VOIDA lakkauttaa!

Vieras

#9

15.05.2015 16:10

Ystäväni toivoi asiaa.

Vieras

#10

16.05.2015 07:25

Asun kaukana mutta lapsenlapseni asuu Teiskossa. Siksi tärkeää että terveyskeskus on jäljellä.

Vieras

#11

16.05.2015 07:56

Ei ole ilmaista kulkea Tampereelle palvelujen perässä.Tampere on muutakin kuin keskusta alue.

Vieras

#12

16.05.2015 08:02

Vaikken enää asu Teiskossa, vanhempani ja veljeni asuvat. Heiltä olen kuullut, kuinka Tampereen kaupunki enenevässä määrin vähentää Teiskolaisten palveluita. Kaanaakin on osa Tamperetta, miksi laitakaupunkilaisia sorretaan?

Vieras

#13

16.05.2015 10:28

Teiskossa tarvitaan terveysasema.

Vieras

#14

17.05.2015 14:55

Koska ystäväni pyysi, eikä idea ollut mielestäni yhtään huono.

Vieras

#15

17.05.2015 23:39

Tasa-arvo kaikille Tampereella asuville täytyy olla.

Vieras

#16

18.05.2015 08:18

terveyspalvelu pitää säilyttää kämmenniemessä teiskolaisten saatavilla.

Vieras

#17

18.05.2015 08:29

Yksi kriteeri asuinpaikkaa valittaessa oli nimenomaan terveyspalveluiden (kuten muiden palveluiden) läheisyys. Esim. jos migreenilääke ei autakaan, täytyy hakea sairaustodistus. Ei siinä kunnossa lähdetä autolla ajamaan tai istuta tuntia bussissa oksentamassa.

Vieras

#18

18.05.2015 13:54

palvelut pitää olla kohtuullisen matkan sisällä.ei kaukana.
Huolestunut vanhempi

#19 Tasapuolisuutta palveluihin 2015

19.05.2015 12:39

Onkohan kaupungin virkakoneisto ottanut huomioon että Kämmenniemen terveysaseman ja hammaslääkärin käyttäjiin kuuluvat myös viereisen Kämmenniemen koulun oppilaat. Terveysaseman siirtymisen yhteydessä myös koulun oppilaat joutuisivat matkustamaan bussilla Linnainmaalle saadakseen lakisääteiset palvelut. Tietenkin voihan olla että koululaisille järjestetään koululle vastaanottotilat mutta silloin varmaankin joudutaan rakentamaan lisätiloja ko. toimintoja varten. Joten lisäkustannuksia on tulossa joka tapauksessa. Ja tiedoksi kaikille ns. keskustan asukkaille että koululaisten esim. hammaslääkärissä käynti Linnainmaalla veisi koulupäivästä minimissään kolme tuntia koulupäivästä nykyisillä bussiaikatauluilla. Se on sitä ns. nykyaikaa ja tasapuolisuutta!


Vieras

#20

29.05.2015 09:29

Koillisen puolen terveysasemat ovat jo nyt ylikuormitettuja. Kämmenniemen aseman lakkauttaminen ei tilannetts paranna, päinvastoin. Toinen syy miksi puollan aseman säilyttämistä on, kyllä kaikkien kansalaisten kuuluu saada terveyspalvelut kohtuullisen matkan päästä.

Vieras

#21

14.06.2015 12:23

Ei ole mitän järkeä kuskata tyhjiä bussinpenkkejä Teiskossa. Kun matkasta otetaan iso hinta niin kaikki joilla on mahdollisuus henkilöautoon siirtyvät käyttämään henkilöautoa. Seirauksena ruuhkaa keskustassa.

Järkevämpi olisi jättää pois Maisansalon poikkeaminen .

 

 

 


Vieras

#22

15.09.2015 15:16

Teiskolaiset tarvitsevat välttämättä terveysaseman, ilman sitä ei mitenkään tulla toimeen. Erityisesti lapsiperheiden ja vanhusten kannalta Linnainmaalle kulkeminen olisi kohtuutonta.

Vieras

#23

16.09.2015 17:27

Siksi, että pidän Kämmenniemen terveyspalveluiden säilymistä ensiarvoisen tärkeänä.