Kangasala irti Tavasesta

Kangasalan kunta on osakkaana Tavase Oy:ssä, joka suunnittelee Vehoniemelle suurta tekopohjavesilaitosta.

1. Kangasalan kunnalla ei ole tarvetta käyttää tekopohjavettä. Kunnalla on riittävästi luonnollista tietä syntynyttä pohjavettä omiin tarpeisiin.
2. Tavasen toiminta uhkaa vakavasti kunnan omaa vesihuoltoa, jos imeytyskokeet aloitetaan Raikun vedenottamolla.
3. Tavasen suunnittelema tekopohjavesilaitos uhkaa tuhota valtakunnallisesti arvokasta Vehoniemen harjualuetta.
4. Tavase ei ole kertonut hankkeen todellista kustannusarviota. Alustavan selvityksen mukaan toteutettu hanke maksaisi 100-200 miljoonaa euroa ilman, että on varmuus laitoksen toimivuudesta.

Haluan, ettei Kangasalan kunta sijoita lisää varoja Tavase-hankkeeseen, vaan irtautuu siitä ensi tilassa.

Tämä on kuntalain 17.3.1995/365 mukainen aloite. Lain 28§ sanoo: "Jos valtuuston toimivaltaan kuuluvassa asiassa aloitteen tekijöinä on vähintään kaksi prosenttia äänioikeutetuista kunnan asukkaista, asia on
otettava valtuustossa käsiteltäväksi viimeistään kuuden kuukauden kuluessa asian vireilletulosta."
Adressi luovutetaan tätä tarkoitusta varten Kangasalan kunnalle. Siksi toivomme, että adressin allekirjoittavat ensisijaisesti ne, joiden KOTIKUNTA ON KANGASALA.

Adressin allekirjoittaminen päättyi su 30.10.2011. Adressi on nyt suljettu.

Kiitos kaikille allekirjoittajille! Asetettu tavoite 2% äänioikeutetuista kunnan asukkaista ylitettiin reilusti. Allekirjoituksia tuli kaikkiaan noin 1500 ja Kangasalta 1420, mikä on yli 6% äänioikeutetuista.

SEURAA NÄITÄ SIVUJA. Kerromme täällä miten aloitteen käy. Uutiset ovat kommenttien viimeisellä sivulla.

Lisätietoja: Ismo Mäkinen 0500-622150, Jorma Mäntylä 0400-333575, Kari Sipilä 0400-722123.