Kannanotto leikkauspolitiikkaa vastaan

Suomen hallituksen on peruttava leikkaukset tai erottava

Suomen istuva hallitus aikoo leikata koulutuksesta hallituskautensa aikana yhteensä kolme miljardia euroa. Nämä leikkaukset kohdistuvat varhaiskasvatukseen, perus- ja ammattikouluihin sekä yliopistoihin ja ammattikorkeakouluihin. Koulutukseen kohdistuvien leikkausten taustalla on ajatus koulutuksesta välineenä kilpailukyvyn lisäämisessä sen sijaan että koulutus nähtäisiin sivistyksen ja tasa-arvon edistäjänä. 

Leikkaukset ovat poliittisia valintoja, joille löytyy myös vaihtoehtoja. Leikkauspolitiikka perustuu talousteoriaan, jossa ihmisten oletetaan tavoittelevan ensisijaisesti omaa etuaan ja olevan muista riippumattomia. Tällaisessa ajattelussa leikkausten negatiiviset, eriarvoisuutta lisäävät vaikutukset sivuutetaan. Eriarvoisuutta lisäävät ratkaisut eivät tuolloin muodostu ongelmaksi. Kukaan ei ole kuitenkaan saavuttanut varallisuuttaan ja asemaansa täysin omin avuin - eivät edes leikkauspolitiikasta hyötyjät. Nyt käynnissä olevat yliopistojen yt-neuvottelut ovat askel kohti muutosta suhtautumisessa koulutukselliseen tasa-arvoon. Esimerkiksi Iso-Britanniassa leikkauspolitiikan alettua köyhyys, itsemurhat ja asunnottomuus ovat lisääntyneet. Me emme halua tällaista tulevaisuutta! 

Leikkauspolitiikka kasvattaa tuloeroja ja lisää eriarvoisuutta. Yliopistojen ei tule niellä vaatimusta leikkauksista. Me allekirjoittaneet vastustamme koulutusjärjestelmään kohdistuvia leikkauksia sekä leikkauspolitiikkaa laajemmin. Me emme halua yliopistoa, jossa voivat opiskella vain hyväosaiset ja varakkaat. Me emme halua yliopistoa, jossa peritään lukukausimaksuja. Me haluamme yliopiston, joka voi mahdollistaa laadukkaan tutkimukseen perustuvan opetuksen kaikille yhteiskunnallisesta asemasta riippumatta. Me vaadimme, että korkeakouluja ohjataan sivistys- ja kulttuuripolitiikan, ei yritysten, tuotekehittelyn ja kaupallisen innovoinnin ehdoilla. 

Leikkauspolitiikka perustuu Suomen hallituksen päätöksiin, jotka ovat ristiriidassa ennen vaaleja annettujen lupausten kanssa. Vaadimme, että hallitus joko peruu leikkaukset tai eroaa. Me allekirjoittaneet olemme valmiita yleislakkoon leikkauspolitiikkaa vastaan.

Allekirjoittaneet,

Elina Lahelma, professori, emerita, kasvatustieteet, Helsingin yliopisto; Yrjö Engenström, Aikuiskasvatustieteen professori, HY; Kristiina Brunila, professori, tenure track, AGORA for the Study of Social Justice and Equality in Education, Institute of Behavioural Sciences, University of Helsinki; HIlle Janhonen-Abruquah, FT, yliopistonlehtori, Opettajankoulutuslaitos, Helsingin yliopisto; Saila Poulter, KT, yliopistonlehtori, Helsingin yliopisto; Hannu Simola, professori, Käyttäytymistieteiden laitos, Helsingin yliopisto; Päivi Palojoki, professori, Opettajankoulutuslaitos, Helsingin yliopisto; Anna-Leena Riitaoja, FT, tutkijatohtori, Käyttäytymistieteiden laitos, Helsingin yliopisto; Mari Viita-Aho, opiskelija, Helsingin yliopisto; Elina Vaahtera, tohtorikoulutettava, Helsingin yliopisto; Katarina Jungar, Lektor i socialt arbete, Svenska social och kommunalhögskolan, Helsingfors Universitet; Taina Riikonen, FT, taiteen tutkijatohtori, Helsingin yliopiston tutkijakollegium; Elina Oinas, professori, Helsingin yliopisto; Duygu Uygun Tunc, Doctoral student in Philosophy, University of Helsinki; Åsa Slotte, doktorand i filosofi, ÅA, gymnasielärare; Viveca Rabb, Filosofie doktor, Svenska, ÅA; Natan Elgabsi, doktorand i filosofi, ÅA; Ann-Helen Sund, doktorand i etnologi, ÅA; Carl Haikarainen, doktorand i värme- och strömningsteknik; Pasi Virtanen, docent, Teknisk kemi och reaktionsteknik, ÅA. Peik Ingman, doktoran i religionsvetenskap, ÅA; Jason Finch, FD, ÅA; Kim Berts, doktorand i filosofi, ÅA, gymnasielärare; Patrik Hagman, Docent, universitetslärare i systematisk teologi ÅA; Mari Lindman, Filosofie doktor; Tom Karlsson, Bibliotekarie, Åbo Akademis bibliotek; Aleksi Huhta, Jatko-opiskelija, yleinen historia, Turun yliopisto; Henrik Serup Christensen, Docent, akademiforskare; Samforsk, Åbo Akademi; Bodil Lindfors, FD, timlärare i psykologi, Åbo Akademi; Carina Saarela, Doktorand i psykologi, Åbo Akademi; Birgitta Wahlberg, PD, specialforskare, Åbo Akademi; Antony Fredriksson, FD, Åbo Akademi; Maria Lassén-Seger, FD Maria Lassén-Seger, Åbo Akademi; Mia Österlund, Docent, univesitetslärare, Åbo Akademi; Jukka J. Rintala, Opiskelija, Turun yliopisto; Peter Nynäs, Professor i religionsvetenskap, Åbo Akademi; Hanna Kuusela, yliopistonlehtori, Turun yliopisto; Kim Holmberg, Postdoc-forskare, Turun yliopisto; Salla Tuori, PD, Forskningsledare, Åbo Akademi; Stefan Ek, FD, Fakulteten för samhällsvetenskaper och ekonomi, Åbo Akademi; ledande informationsspecialist, Åbo Akademis bibliotek; Lars Hertzberg, Professor emeritus i filosofi, Åbo Akademi; Hugo Strandberg, Docent, universitetslärare i filosofi, Åbo Akademi; Birgit Schaffar-Kronqvist, Pedagogie doktor, universitetslärare, Åbo Akademi; Tero Järvinen, Assistant professor, Department of Education, Centre for Research on Lifelong Learning and Education, University of Turku; Junghyun Yoon, Doctoral candidate, Department of Education, Centre for Research on Lifelong Learning and Education, University of Turku; Marko Lähteenmäki, Doctoral candidate, Department of Education, Centre for Research on Lifelong Learning and Education, University of Turku; Raakel Plamper, Doctoral candidate, Department of Education, Centre for Research on Lifelong Learning and Education, University of Turku; Olli Suominen, Doctoral candidate, Department of Education, Centre for Research on Lifelong Learning and Education, University of Turku; Sonia Lempinen, Doctoral candidate, Department of Education, Centre for Research on Lifelong Learning and Education, University of Turku; Heikki Kinnari, Doctoral candidate, Department of Education, Centre for Research on Lifelong Learning and Education, University of Turku; Heikki Silvennoinen, Professor, sociology of education, Department of Education, Centre for Research on Lifelong Learning and Education, University of Turku; Arto Jauhiainen, Professor of education, Department of Education, Centre for Research on Lifelong Learning and Education, University of Turku; Risto Rinne, Professor, director, vice dean, Department of Education, Centre for Research on Lifelong Learning and Education, University of Turku; Joel Kivirauma, Professor of special education, Department of Education, Centre for Research on Lifelong Learning and Education, University of Turku; Saara Särmä, tutkijatohtori, Tampereen yliopisto / johtaja, Feministinen ajatushautomo Hattu; Jani Haapakoski, tohtoriopiskelija, Oulun Yliopisto; Riikka Palkki, jatko-opiskelija, Oulun yliopisto; Antti Teittinen, tutkimuspäällikkö, dosentti, Kehitysvammaliitto; Maija Lanas, tutkijatohtori, Oulun yliopisto, Suomen Akatemia; Mervi Kaukko, yliopisto-opettaja (globaalikasvatus), Oulun yliopisto; Marina Repina-Poutiainen, lastensuojelun psykologi, Helsinki; Lasse Kemppainen, lehtori, Oulun yliopisto; Rosa Meriläinen, Kirjailija, Tampere; Eila Jeronen, Dr. Adjunct professor, University of Oulu, Docent (Comparable with Adjunct professor), University of Lapland, Docent (Comparable with Adjunct professor), University of Helsinki; Juha Suoranta, Professor, School of Social Sciences and Humanities, University of Tampere; Jörn Donner, professori, kirjailija, elokuvaohjaaja; Pauliina Hulkko, Teatterityön professori, CMT/University of Tampere; Marja-Liisa Trux, tutkija-opettaja, Vapaa yliopisto; Eero Turkka, musiikin maisteri, kansanmuusikko; Toni Ruuska, Väitöskirjatutkija, Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulu; Esa Kirkkopelto, Taiteellisen tutkimuksen professori, Taideyliopisto.