Kannanotto tiukentunutta turvapaikkapolitiikkaa vastaan.

 

 Olemme vakavasti huolissamme Suomen tämänhetkisestä maahanmuuttopolitiikasta ja maahanmuuttoviraston tekemistä valtaosin kielteisistä päätöksistä.

Maahanmuuttoon liittyvien lakimuutosten seurauksena ja maahanmuuttoviraston määriteltyä Afganistanin, Irakin ja Somalian turvallisiksi maiksi tilanne on muuttunut sietämättömäksi. Käännytyspäätöksiä tehtäessä on aina varmistettava henkilön mahdollisuus ihmisarvoiseen ja turvalliseen elämään kotimaassaan. Sisäistä pakoa käännytyksen perusteluksi pitäisi käyttää hyvin harkitusti ja harvoissa tapauksissa. Maahanmuuttovirasto kuitenkin käyttää sisäistä pakoa palautusautomaattina, vaikka kaikki maahanmuuttajan turvapaikan saannin ehdot täyttyisivät. Tätä emme hyväksy. 

Suomen perustuslain mukaan ihmiset ovat yhdenvertaisia lain edessä. Hallitus on kuitenkin vastoin perustuslakia kaventanut turvapaikanhakijoiden oikeusturvaa muihin maassa asuviin kansalaisiin nähden. 

Lakien muutoksella on kauaskantoiset seuraukset niin maahanmuuttajille kuin meille suomalaisillekin. Suomen perustuslain ja lakien taustalla ovat olleet vakiintuneet arvomme, joista nyt on luovuttu. Lakien ja menettelyjen muutokset vaikuttavat toimintatapoihimme ja asenteisiimme. Nyt on lähdetty tielle, jossa joillakin ihmisryhmillä on vähemmän oikeuksia kuin muilla.
Perhettä on tähän asti pidetty yhteiskunnan perusyksikkönä, jota pitää suojella. Perheen yhdistämisen mahdottomuus ja maahanmuuttoviraston päätökset, jossa osa perheestä käännytetään ja turvapaikka myönnetään vain joillekin perheenjäsenille, kertoo omaa surullista kieltään arvojen ja asenteiden muutoksesta. Paitsi perustuslakiamme rikotaan myös YK:n lapsen oikeuksien yleissopimusta, jonka mukaan lapselle ja perheelle on taattava asianmukainen suojelu ja humanitäärinen apu. 

 

Vetoamme päättäjiin, että tiukennettuja lakeja ja menettelyä muutetaan vastaamaan perustuslain henkeä ja kansainvälisiä sopimuksia.

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista sivustollamme. Adressin tekijä näkee kaikki antamasi tiedot.

Saat sähköpostiviestissä linkin vahvistaaksesi allekirjoituksesi. Tarkasta sähköpostisi (myös roskapostikansio).
Facebook
Pitäisikö rikkaita verottaa nykyistä enemmän?