Kannatan Heinola-Kouvola vesiväylän kunnostusta

Hanke hyödyttää niin Kouvolaa ja Iittiä kuin Heinolaakin

Kouvolan kaupunki, Heinolan kaupunki ja Iitin kunta ovat yhdessä Kymenlaakson Liiton kanssa nostaneet vesitiehankkeen yhdeksi seutukunnan kärkihankkeeksi. Vesitiehanke on kestävää kehitystä tukeva liikennemuoto. Vesitie on kulumaton ja käytännöllisesti katsoen ikuinen.

 

Hanke luo uusia mahdollisuuksia Kouvolan elinkeinorakenteen monipuolistumiseen. Uusi mittava vesistöyhteys tuonee uusia yrityksiä, työpaikkoja ja investointeja erityisesti matkailun ja vapaa-ajan elinkeinoille. Esimerkkinä mahdollisuuksista voidaan mainita Voikkaan teollisuushistoriallisen alueen matkailukäyttö sekä vesistöalueen kylien, Kimolan ja Iitin Vuolenkosken, kehittämismahdollisuudet. Arvioiden mukaan, hankkeen myötä voidaan ja on tarve laajentaa tai rakentaa4-6 pienvenesatamaa. Myös venekaupan kasvu ja veneiden huoltotoiminta luovat uusia työpaikkoja, mistä Heinolan pienvenetelakka on hyvä esimerkki.

 

Iitti on yhteisöjäsenenä Heinola-Kouvola-vesiväylän kannatusyhdistys ry:ssä seuraavin perustein:

  • Pohjois-Kymenlaakson laajat vesistöalueet Päijänteen suurvesistöön liittävä kanava antaa Iitin alueen asukkaille, vapaa-aika-asukkaille ja yrityksille sekä veneilijöille merkittävän lisäyksen veneilyn käytölle ja erityisesti matkailulle.
  • Kanava lisää merkittävästi alueen houkuttelevuutta ja näkyvyyttä matkaillijalle ja antaa mahdollisuuden matkailuyrityksille kehittää uusia elämystuotteita
  • Kanava lisää mahdollisuuksia saada sekä uusia asukkaita että yrityksiä alueelle
  • Iitti on varautunut rahoittamaan vesiväylän kunnostushanketta yhdessä Kouvolan ja Heinolan kaupunkien kanssa

 

Vesiliikenneyhteyksien avautuminen mm. Kymenlaaksoon ja Keiteleen kautta Saimaalle tuovat uutta käyttöpotentiaalia Heinolan palveluille. Sijaitsevathan keskustan monipuoliset palvelut aivan sataman vieressä torin ympäröiminä. Lähitienoolla Kymenvirran rannalla palvelevat Siltasaaren Café Kailas, ravintola Casino, leirintäalue Heinäsaari ja kylpylähotelli Kumpeli. Satamatoimintojen kehittäminen ja laajentaminen on yksi niistä toimenpiteistä, joita Heinolan sijainnin hyödyntämiseen tarvitaan. Pian toimintansa aloittavalle Hevossaaren telakalle uudet yhteydet tarkoittavat lisää työtehtäviä. Nähtäväksi jää mitä uutta yritystoimintaa yhteydet tuovat tullessaan.

 

Veneilyn ja siihen liittyvien toimintojen kehittäminen tuo lisää työpaikkoja. Vesistömatkailun lisääntymisen myötä muukin matkailu lisääntyy, kun kaupunkimme tulee tunnetuksi suuremmalle joukolle. Eikä kasvu tule ainoastaan matkailuun, vaan myös uusien asukkaiden myötä kaupunkimme laskusuhdanteessa olevaan väkilukuun. Tonttitarjontaa on mietittävä myös tältä kannalta.

 

Lisätietoja hankkeesta:

http://www.kimolankanava.fi/

Heinola – Kouvola vesiväylän kannatusyhdistys ry


Heinola – Kouvola vesiväylän kannatusyhdistys ry    Ota yhteyttä adressin tekijään

Allekirjoita tämä adressi

Allekirjoittamalla hyväksyn, että adressin tekijä Heinola – Kouvola vesiväylän kannatusyhdistys ry voi luovuttaa tällä lomakkeella antamani tiedot päätöksentekijöille.


TAI

Saat sähköpostiviestissä linkin vahvistaaksesi allekirjoituksesi. Varmistaaksesi, että saat lähettämämme viestit, lisää info@adressit.com yhteystietoihisi tai turvallisten lähettäjien listalle.

Maksullinen mainonta

Mainostamme tätä adressia 3000 ihmiselle.

Facebook
Kannatatko sukupuolikiintiöitä?