Kannuksen koulunuorisotyöntekijän tehtävänkuvan varmistaminen

Kannuslaisten lasten ja nuorten kouluhyvinvointi ei voi olla hankerahoituksen varassa.

Kannuksessa on toiminut koulunuorisotyöntekijä helmikuusta 2021 alkaen hankerahoituksen turvin. Koulunuorisotyöntekijän tehtävänkuva on päättymässä tähän kevätlukukauteen. Tehtävässä toiminut nuorisotyöntekijä on saavuttanut nuorison luottamuksen ja rakentanut pohjan tehtävänkuvalle. Hänellä on vakiintunut asema lasten ensimmäisessä tärkeässä nivelvaiheessa koulupolulla – alakoulusta yläkouluun siirtymisessä, kun kaikki mullistuu ja muuttuu. Erityisen tärkeäksi tueksi tämä voi osoittautua nepsy-lapselle.  

Yleisesti koulunuorisotyöntekijä tuo koululle kaivatun ”lisäaikuisen”, jolla on aikaa ja kiinnostusta nuoren kohtaamiseen. Työntekijä kohtaa samoja nuoria eri ympäristössä ja oppii tuntemaan alueen ilmiöitä laaja-alaisesti. Hänellä on näin ollen keskeinen rooli myös nuorten tukipalveluverkostossa. THL:n teettämän kouluterveyskyselyn vuoden 2023 tulosten perusteella tämä on juuri oleellinen tarve myös kannuslaisten nuorten keskuudessa. Kyselyn tuloksista voi jokainen tulkita, että Kannus ei eroa muun maan tuloksista positiivisesti, vaan iso osa lapsista kokee, että heillä ei ole tarpeeksi turvallisia aikuisia elämässään tukemassa tai osoittamassa kiinnostusta heidän asioihinsa. Kyselyn perusteella he kokevat itsensä riittämättömiksi ja yksinäisiksi.

Olemme nyt ymmärtäneet, että hankerahoitukselle ei ole haettu jatkoa eikä tehtävän perustamisesta ole tehty päätöstä. Tämä herättää meissä vanhemmissa suurta huolta ja pelkäämme, että päättävä taho ei jaa huolta kannuslaisesta nuorisosta kanssamme. Olemme kokeneet koulunuoristyöntekijän erittäin tarpeelliseksi ja perustuen myös kouluterveyskyselyn tuloksiin, tarve on edelleen aktiivinen. Yksittäisenä, erittäin huolestuttavana esimerkkinä 4-5lk kyselyn tuloksista vuodelta 2023 kohta: ”kokenut vanhempien tai muiden huoltapitävien aikuisten fyysistä väkivaltaa”: Kannus 21,3 % (v. 2021 17,2 %), koko maa 15,8 % (v. 2021 15,1 %).

Voidaanko huoletta päättää, että kannuslaiset lapset eivät tarvitse tätä jo tutuksi tullutta turvallista aikuista elämäänsä?

Haluamme vedota asiasta päättäviin tahoihin. Nuorten hyvinvointi ja mielenterveysasiat eivät voi olla riippuvaisia satunnaisista hankerahoituksista, vaan tällaisen hankkeen myötä on reagoitava vastuullisesti ja ymmärrettävä, että jo tutuksi tulleen aikuisen jatkaminen tehtävässä on varmistettava.  

Allekirjoita tämä adressi

Allekirjoittamalla tämän adressin annan luvan siihen, että Marika Gardner voi luovuttaa tällä lomakkeella antamani tiedot päätöksentekijöille.

Emme näytä sähköpostiosoitettasi julkisesti verkossa.

Emme näytä sähköpostiosoitettasi julkisesti verkossa.Maksullinen mainonta

Mainostamme tätä adressia 3000 ihmiselle.

Lisätietoja…