Kansalaispalkka jokaisen turva ja perusoikeus

Adressin tarkoituksena on taata pienituloisille ja vähävaraisille kohtuullinen toimeentulo, kannustaa työntekoon, synnyttää uusia yrittäjiä, vähentää byrokratiaa, turvata nykyinen tulotaso sekä pitää Suomi edelleen kehittyneimpien valtioiden joukossa turvaamalla maailman kehittyneimmät ihmisoikeudet.

Maassamme on paljon sosiaali- ja työttömyysturvan varassa eläviä, jotka tekevät paljon työtä välttämättömimmän ja oikeutetun perusturvansa eteen. Kun he kerran ovat saaneet toimeentulonsa rullaamaan Kelan ja Sosiaalitoimen kanssa, on heidän sen jälkeen jäätävä siihen pisteeseen. Jos otat vastaan pienenkin pätkätyön, niin sen jälkeen toimeentulosi on vaarassa loppua. Ketä tuollainen systeemi kannustaa töihin? Ei varmasti ketään.

Meillä on paljon työttömiä ja samaan aikaan tekijöitä tarvittaisiin kipeästi monilla eri aloilla. Tarvitaan kuitenkin paljon rohkeutta ihmiseltä ottaa vastaan pätkätyötä ja laittaa koko toimeentulonsa vaakalaudalle sen vuoksi. Yhden kerran sen voi tehdä, mutta entä sen jälkeen, kun olet huomannut työn tuovan sinulle pelkkää harmia ja epävarmuutta elämääsi. Mitä sitten teet? Haluat olla työtön, koska sinut on pakotettu siihen.

Systeemit pitää rakentaa niin, että ne toimivat ja kannustavat ihmisiä työntekoon ja alati lisääntyvien pätkätöiden vastaanottamiseen. Nykyinen systeemi pitää työttömät työttöminä ja toimeentulon varassa elävinä vielä pitkään. Systeemi myös jarruttaa merkittävästi yritystoiminnan aloittamista ja maailmanlaajuista pärjäämistä.

Ratkaisu jatkuvaan ongelmaan löytyy kuitenkin kansalaispalkasta, joka tarjoaisi jokaiselle kohtuullisen toimeentulon ja jonka suuruus voisi olla vaikka tuo Vihreiden ehdottama 400 euroa/kk.

Jatkuva toimeentulo takaisi toimeentulon ja kannustaisi varmasti eteenpäin. Tehdystä työstä menisi sitten asianmukaiset verot ja muut maksut kuten tähänkin asti. Esitetty malli kannustaisi työttömiä työn vastaanottamiseen, eikä suinkaan laiskana kotona makaamiseen. Kuka normaali ihminen sellaista haluaa? Ihmiset haluavat olla hyödyksi ja jokainen haluaa tehdä jotain josta pitää ja tykkää eikö niin.

Nykyisen mallin mukainen ihmisten eriarvoisuus vähenisi ja se heijastuisi suomalaisiin ja Suomeen monella hyvällä tavalla. Monen luukun byrokratia vähenisi ja työhalukkuus sekä yrittäjyys kasvaisivat.

Rahaa säästyisi monesta paikasta kuten, sosiaalitoimesta, kelasta ja työvoimatoimistosta, joihin ei tarvitsisi palkata lisää työvoimaa tulevaisuudessa. Kyseisillä ja tulevilla säästöillä rahotettaisiin muun muassa kansalaispalkkaa. Myös verotulot kasvaisivat säästöjen ohella, koska kansalaispalkka motivoisi ihmisiä työntekoon. Jokaisen tulot siis nousisivat 400 euroa kuukaudessa ja tämä voitaisiin kompensoida progression mukaisesti niin, että tarvittaessa verotus kovenisi hieman enemmän keski- ja hyvätuloisilla.

Kenenkään edut eivät merkittävästi huononisi, ellei sitten jotain hetkellisiä pieniä heilahduksia tapahtuisi siirtymävaiheen aikana. Seuraamukset olisivat kuitenkin paljon kiinni siitä, miten kansalaispalkka hoidetaan ja miten osataan muokata koko yhteiskuntaan vaikuttavia muutoksia kokonaisuutta ajatellen.

Jos olet sitä mieltä että kansalaispalkka on hyvä asia, niin ole hyvä ja allekirjoita adressi, sekä kutsu ystäviäsi myös mukaan. Meillä ei ole paljoa aikaa!!

Adressi toimitetaan Suomen uudelle hallitukselle vuoden 2007 aikana, jos nimiä on saatu riittävästi. Adressi pyritään jättämään viimeistään silloin kun eduskunta ottaa asian käsittelyyn seuraavassa hallituksessa.

Vantaalla 24.02.2007

Asko Nummela

---------------------------------------------------

Lisätty 26.2.2007
Lisää infoa perustulosta kiinnostuneille: http://fi.wikipedia.org/wiki/Perustulo

---------------------------------------------------

Lisätty 18.3.2007
Nimiä ei ole paljoa tullut, joten ihmiset eivät siis tajua että kansalaispalkka tai perustulo koskettaa 90 % suomalaisista. Tämä ei siis ole vain köyhien ja toisen luokan kansalaisten juttu. Tämä on koko kansan yhteinen hyvinvointiasia, joka pienentää myös byrokratiaa ja luo lisää työpaikkoja kavattamalla yrittämisen suosiota.

Allekirjoittakaa nyt hyvät ihmiset, sillä adressin tehtävä on varmistaa ettei poliitikkojen puheet jää vain puheeksi...

-----------------------------------------------------

Lisätty 19.3.2007

Vaalit puhuivat ja nyt näyttää siltä, ettei kansalaispalkka toteudu, joten nimiä tarvitaan entistä enemmän, jotta saamme tämän hyvinvointiasian kuntoon.

Vastavalitun eduskunnan uudet kansanedustajat eivät tue kansalaispalkkaa, selviää Yleisradion vaalikoneen kysymyksiin ennen vaaleja annetuista vastauksista. Vaalikoneen tietojen mukaan kansalaispalkkaa tukee selvästi vain kahdeksan eduskuntaan valituista.

27 vastaajaa on kansalaispalkasta jokseenkin samaa mieltä. Jokseenkin eri mieltä on 54 valituista ja täysin eri mieltä 104 valituista. Kolme ei osannut vastata kysymykseen.

---------------------------------------------------------------

LINKKEJÄ:

Mielenterveysongelmat lisääntyvät pätkätöitä tekevillä: http://www.yle.fi/uutiset/kotimaa/id57174.html

Tutkimus kansalaispalkan kannatuksesta:
http://www.suomenkuvalehti.fi/sk-netti/lehdet/2001/sk-202001-aiheet/suomalaiset-eivat-kannata-kansalaispalkkaa.aspx