Kansalaisten edunvalvontakirje Lapin hyvinvointialueen hallitukselle

Olemme saaneet tietoomme, että Sodankylän alueen sekä usean pohjoisen kunnan elintärkeitä palveluja ollaan lakkauttamassa sopeutussuunnitelmien mukaan Lapin hyvinvointialueen (Lapha) toimesta. Sopeutussuunnitelma on laadittu valtionvarainministeriölle osana lainanottolupaa investointeihin. 

Sodankylästä ollaan lakkauttamassa iäkkäiden ja vaikeasti muistisairaiden viimeinen koti, tehostetun ympärivuorokautisen palveluasumisen 32-paikkainen yksikkö Nutukas. Lisäksi Hannuksenkartanon palveluasumisyksiköstä ollaan supistamassa asuinpaikkoja Veiki-osastolta, jossa tarjotaan myös hoitoa omaishoitajien lomien ajaksi. 

Sopeutussuunnitelma vaikuttaa myös kylän mielenterveyskuntoutujiin, sillä he joutuvat väistymään Esperi-hoivakodista hautausmaan lähelle sijoitettavaan parakkikonttiin.  

Sodankylässä on kasvava tarve ympärivuorokautiselle tehostetulle hoidolle väestön ikääntyessä. Lapha esittää kotihoidon lisäämistä sekä yhteisöllistä hybridiasumista. Se tarkoittaa omaishoitajien raskaan taakan lisäämistä, ikääntyvän ja sairastuvan väestön huolta yksin jäämisestä vailla kunnollista hoitoa, ja myös ennenaikaisia kuolemia pahoinvoinnin lisääntyessä. 

Vaadimme että, Lapin aluehallitus peruuttaa lakkautussuunnitelmat ja sopeutusten vaikutukset arvioidaan asianmukaisella tavalla, myös kansalaisia ajoissa tiedottaen. 

Sodankylä 11.6. 2024

Sodankylän Nutukkaan asukkaiden omaiset

Sodankylän Vanhusneuvoston jäsenet

 

Luettavaa: 
Sodankylän kunnan edunvalvontakirje Lapin hyvinvointialueelle: 
https://www.sodankyla.fi/ajankohtaista/sodankylan-kunnan-kirje-lapin-hyvinvointialueelle/?fbclid=IwZXh0bgNhZW0CMTEAAR2baWQmws4BS1WNvC4SvD24NBzAk2WR8xoTMrqFjQI6KggB-GPOveNMx-k_aem_ATyN1uA_egmqdWRhcxsLLM1azh4CxBk6Th9MVygkWFRAiI4kZgTd3v-dc664h6TzJ219gECS_eLMmw9r9qpB8BZw 

Pykälä 243: https://lapha-julkaisu.tweb.fi/ktwebscr/fileshow?doctype=7&docid=282892&fbclid=IwZXh0bgNhZW0CMTAAAR1pv8TEH1h6OVPLSpWHLy8Fqr1T4uxWSfqPQ5LXkSQ85mQbjwuWq9gG8PU_aem_AaRB0oMo0vdn0vnze5AYnoZjqqgrg2N4Nh2HCatS2JEx-GZ_IHnyY4M5XxvqXwtNA4JGt_kpUxdqMIuYgeqOj-Og

Linkki LAPHAn aluehallituksen kokouksen 19.6. esityslistaan (lisätty 16.6. 2024)
PYKÄLÄT 280-289: https://lapha-julkaisu.tweb.fi/ktwebscr/epj_asil_tweb.htm?bid=2933 

 

Sodankylässä on hyvä syntyä, kasvaa, olla ja elää

MUTTA

Lapin hyvinvointialue on lakkauttamassa elintärkeitä palveluja heikoimmassa asemassa olevilta.

Allekirjoita vetoomus Lapin aluehallitukselle Tukesi on tärkeä! Kiitos!


*****


In Sodankylä, it is good to be born, grow up,

be and live happily

BUT

Lapland's Wellbeing Services County is closing down vital services
from the most disadvantaged.

Sign the petition to the Government of Lapland Wellbeing Services County

Your support is important! Heartfelt Thank You!

 

In English:

Citizens' advocacy letter to the Government of the Lapland Wellbeing Services County 

It has come to our attention that the vital services of the Sodankylä region and several northern municipalities are being discontinued according to the adaptation plans by the Lapland Wellbeing Services County (Lapha). The adjustment plan has been drawn up for the Ministry of Finance as part of the borrowing permit for investments. 

Nutukas, the 32-bed unit for enhanced service nursing home, is about to be closed down in Sodankylä. In addition, Hannuskanartano's serviced nursing home unit is reducing the number of places to live in the Veikidepartment, where care is also offered for caregivers during their vacations. 

The adaptation plan also affects the village's mental health rehabilitators, as they have to move from the Esperi nursinghome to a barracks placed near the cemetery. 

In Sodankylä, there is a growing need for round-the-clock enhanced care as the population ages. Lapha suggests increasing home care and communal hybrid housing. It means increasing the heavy burden on caregivers, the aging and sick population worries about being left alone without proper care, and also premature deaths as sickness increases. 

We demand that the Government of Lapland Wellbeing Services County cancels the shutdown plansand that the effects of the adjustments are evaluated in an appropriate way, also informing the citizens ahead on time. 

 

Sodankylä 11.6. 2024

Relatives of the residents of Sodankylä Nutukas

Members of the Sodankylä Council for the Elderly

 

 


Henriika Palola, Nutukkaan asukkaan lähiomainen; Riitta Hokkanen, Sodankylän Vanhusneuvoston puheenjohtaja, valtuutettu    Ota yhteyttä adressin tekijään