Vetoomus Selkämeren kansallispuiston puolesta

VETOOMUS SELKÄMEREN KANSALLISPUISTON PUOLESTA

Saaristomeren rehevöityminen on ikävä tosiasia. Sama tilanne uhkaa jo Selkämertakin. Maatalouden valumavesien, yhdyskuntajätevesien ja kalanviljelyn vesistöjä kuormittava vaikutus näkyy jo Vakka - Suomenkin vesialueilla. Luonnonkalakannat ovat vähentyneet, kalalajisto on yksipuolistunut ja matalaa rantavyöhykettä peittävä viherlevä (ahdinparta) on yhä enenevissä määrin syrjäyttämässä rakkolevän (puhtaan veden indikaattorin). Sinilevälautat ovat yleistyneet ja veden virkistyskäyttö on samalla vähentynyt.

 

Jotta tämä rehevöityminen pystyttäisiin pysäyttämään, on ehdottoman välttämätöntä, että Selkämeren kansallispuisto toteutuu. Suomen suurin merellinen kansallispuisto tulee ravinnepäästöjen hillitsemisen lisäksi myös edesauttamaan Selkämeren säilymistä luonnontilaisena, terveenä ja elinvoimaisempana elinympäristönä meille kaikille kansalaisille. - Se on myös paras lahja tuleville sukupolville.

 

Me allekirjoittaneet; Vakka - Suomen mökkiläiset ja ranta-asukkaat sekä virkistyskalastajat mukaan lukien muutkin vesialueilla liikkuvat saaristoretkeilijät vetoamme tällä adressilla, että Selkämeren kansallispuistolakiesitys toteutuisi Ympäristöministeriön nyt esittämässä muodossa, http://www.ymparisto.fi/default.asp?contentid=357105&lan=FI)