Kansanedustajat päättävät Hävittäjä hankinnan äänestämällä ja perustelemalla päätöksensä. Äänestystavasta uusi käytäntö eduskunnan päätöksien tekoon.

Aloitteen sisältö

Vaatimus lainvalmistelun käynnistämistä. 
Haluamme muuttaa äänestystapaa eduskunnassa siten, että eduskuntaan valitut kansanedustajat tekevät itse oman harkintansa mukaan Hävittäjä valinnan äänestämällä ja perustelemalla päätöksensä. On siis täysin kiellettyä se, että puoluekuri ohjaisi hävittäjä valintaa kansanedustajan kohdalla. Jokainen kansanedustaja on valittu eduskuntaan omien kykyjensä mukaan eduskuntavaaleissa ja osaa itsekin tehdä valintansa, ilman puolueensa johdatusta. Eri hävittäjistä on tehty yhteenveto tietopaketti, jonka pohjalta kansanedustajien on helppoa perehtyä eri hävittäjä vaihtoehtoihin jo kahta viikkoa ennen äänestystä. 


Äänestys tapahtuu siten, että kansanedustaja kirjoittaa paperille hävittäjä valintansa ja perustelee paperille, miksi valitsi kyseisen hävittäjän. Paperiin myös kansanedustaja kirjoittaa nimensä, koska kansanedustajan tekemä valinta päätös hävittäjästä julkistetaan perusteluiden kanssa. Kansanedustajalla on 5 minuuttia aikaa kirjoittaa päätöksensä paperille perusteluiden kanssa, tekstin on mahduttava A4 paperiarkin yhdelle puolelle, tämä koko käytössä myös sähköisessä versiossa esim. tietokoneen välityksellä tehtävässä äänestyksessä. Mitään etukäteen kirjoitettua tekstiä ei hyväksytä liitteeksi tai kopioitavaksi tekstiksi. 


Eduskunta päättää, tehdäänkö äänestys selkeästi omalla käsialalla kirjoitettuna vai kirjoitetaanko päätös esim. tietokoneella, jolloin valintapäätös lähetetään puhemiehelle esim. sähköpostilla. Kun kaikki äänet laskettu, selviää äänestystulos. Eduskunta ratkaisee, millä tavoin kyseinen äänestys toteutetaan käytännössä. On tärkeää, että kansalaiset saavat tietää, miten kansanedustajat ovat päättäneet valintansa. 


Mikään puolueryhmä ei ole hävittäjä hankinnassa vastakkain, koska kansanedustaja tekee itse oman päätöksensä. Oppositiossa olevan puolueen kansanedustajalla on yhtä painava ääni, kuin hallituspuolueen kansanedustajalla on, eli jokainen kansanedustaja on tasa-arvoinen ilmaisemaan oman päätöksensä. 


Eduskunnan äänestysvaiheessa paikalla olevilta kansanedustajilta pitää saada eniten puoltavia ääniä, että äänestettävä asia etenee/hyväksytään. Tasatilanteessa yhtä paljon ääniä molemmin puolin, päätettävä asia otetaan uudestaan käsittelyyn vasta seuraavalla viikolla. 


Hallituksen hallitusohjelma on syytä olla niin hyvä, että joku oppositiossa olevakin kansanedustaja on sitä valmis äänestämään. Puoluekuri on historiaa, eli myös hallituksessa ja oppositiossa voi äänestää oman näkemyksensä mukaan. Eduskunta vaalissa äänioikeutetut ovat katsoneet, että jokainen valittu kansanedustaja on päästävä vaikuttamaan, kuten demokratiaan kuuluu, ilman puoluekurin sanelemaa valinta tapaa äänestämisessä. Kukaan ei määrää etukäteen, miten kansanedustajan on äänestettävä, jolloin demokratia toteutuu oikein. 


Kansanedustajat valitsevat tulevan hävittäjän tarjoajan ja Suomen valtio maksaa kansanedustajien valitseman hävittäjän hankinnan. Tässä on mukana tarjouksen kokonaan sisältämä paketti, josta on sovittu Puolustusministeriön kanssa. 


HX-hanke Hävittäjä tarjouksessa on ollut mukana alusta lähtien myös Suomalainen Hävittäjä omalla tarjouksella vaikka siitä ei ole uutisoitu, sekä Boeing F/A-18 Super Hornet, Dassault Rafale, Eurofighter Typhoon, Lockheed Martin F-35 ja Saab Gripen E. 


Kaikilla päivämäärään 31.1.2019 mennessä tarjouksen jättäneillä hävittäjillä on tasapuoliset oikeudet osallistua tarjouskilpailuun, mitään vaihtoehtoa sen enempää syrjimättä. Tähän asti etumatkaa ovat uutisoinnissa saaneet vain ulkomaiset vaihtoehdot. 


HX-hankkeen hävittäjä vaihtoehdot ovat parantaneet tarjoustaan 31.1.2020 päivään mennessä, missä Suomalainen hävittäjä on ollut mukana omalla tarjouksellaan. 


Suomalainen hävittäjä vaihtoehdon kohdalla Suomen armeija/ilmavoimat, Suomen Hallitus ja Suomen Valtio mahdollistavat Suomalainen hävittäjä vaihtoehdon osallistumisen hävittäjä kilpailuun siten, että kerrotaan tarkemmin, millaista hävittäjää halutaan, sekä valmistus mahdollistetaan. Suomalaisella hävittäjällä on Suomessa käyttöä muissa tehtävissä, vaikka ei tulisikaan valituksi.

 

Perustelut

Kansalaiset saavat tietoa kansanedustajien äänestyksien päätöksistä ja perusteluista edustakunta.fi sivustolta, josta myös lehdistö voi poimia parhaat perustelut lehtijuttuunsa. Näin tiedämme äänestää viisaimmat kansanedustajat seuraavissa edustavaaleissa uudelleen ja huonommat vaihtaa uusiin eduskunta vaalien ehdokkaisiin. 


Eduskunnan äänestyksen äänimäärien jakaumat näkyvät äänestyksen jälkeen äänimäärien näyttötaululla kuten ennenkin eduskunnassa. Kansanedustajan nimi sekä päätös ja perustelut näkyvät eduskunta.fi sivustolta heti, kun ne saadaan sinne laitetuksi kaikkien kansanedustajien osalta yhtä aikaa tai seuraavana päivänä viimeistään näkyvät eduskunta.fi sivustolla. 


Eduskunnan äänestyksen painikkeita voidaan edelleen painaa, jotta eduskunnan näyttötaululle saadaan äänestyksen tulos, tämän lisäksi kirjoitetaan paperille tai sähköisessä muodossa kansanedustajan nimi, äänestyspäätös ja perustelu, jotka sitten taas julkaistaan eduskunta.fi sivustolla. Kansanedustajan äänestyksen päätös on oltava sama eduskunta näyttötaululla, kuin siinä mikä tulee eduskunta.fi sivustollekin. 


Suomen Valtion velka ulkomaille on tällä hetkellä hälyttävän korkealla tasolla. Koska veronmaksajat maksavat hävittäjä hankinnan, ovat he siksi oikeutettuja päättämään kansalaisaloitteen muodossa siitä, että saavat valtuuttaa valitsemansa kansanedustajat tekemään päätöksen itsenäisesti, mikä hävittäjä Suomen Ilmavoimille hankitaan. 


Kerro tästä kansalaisaloitteesta ystävillesi. Kopioi tämän aloitteen sivu linkki, kun et ole sisäänkirjautumistilassa kansalaisaloite.fi sivustolla, sekä  jaa tämä linkki Facebook sivuillasi, myös voit sivulinkin jakaa Whatsapp, Twitter tai sähköpostissa.

 

 

Linkkien informaatiota:

 

Tulevaisuuden mallikuvana Boeing sivu linkki:

http://vuosiamaailmalla.fi/blog/?p=6895

 

Matkustajalentokoneiden kysyntä määrästä kertoo tämä sivu linkki:

http://www.lentoposti.fi/uutiset/maailman_lentokoneiden_maara_kaksinkertaistuu_vuoteen_2035_mennessa_lentajatarve_ylittaa_puoli_miljoon

 

Tästä sivu linkistä näkee, kuinka paljon lentokoneita on ilmassa juuri nyt:

https://flightradar.live/fi/

 

Verkkouutiset tekemä juttu matkustajalentokone määristä, sivu linkki:

https://www.verkkouutiset.fi/mahtava-karttakuva-ilmassa-enemman-lentokoneita-kuin-koskaan/#4893f576

 

Ilta-Sanomat tekemä juttu matkustajalentokone määristä, sivu linkki:

 https://www.is.fi/matkat/art-2000000540983.html

 

Suomen Valtion lentokonetehdas historian tietolähde, sivu linkki:

https://fi.m.wikipedia.org/wiki/Valtion_lentokonetehdas

 

Suomen valtion velka, sivu linkki:

http://www.velkakello.fi/

 

Tämä ei saa toistua veron maksajien rahoilla, sivu linkki:

https://mondediplo.fi/2-2020/tuleeko-havittajahankinnasta-suomen-kallein-virhe/

 

Menkää ja antakaa myös tälle kansalaisaloitteelle kannatus äänenne, joka on kansalaisaloite sivustolla ja linkittäkää tämä aloite omille facebook sivustolle ja vihjatkaa kansalaisaloitteesta muille.

https://www.kansalaisaloite.fi/fi/aloite/6986

 

 

Kansalaisaloite teksti, jos jäi epäselkeäksi niin lue tämä:  

 

Tässä kansalaisaloitteessa on todellakin ideaa, koska kuka ei haluisi sitä, että kansanedustajiksi tulisi valittua vain viisaita ja pelkästään järkeviä ihmisiä. Tätä kansalaisaloitetta, kun pohtii järjellä, niin seuraavissa eduskuntavaaleissa huonot vaihtuisivat parempiin ehdokkaisiin eduskuntavaaleissa. Järkevät ihmiset eivät tällä hetkellä edes halua olla ehdokkaina eduskuntavaaleissa, koska järjellä sekä viisaudella ei voi loistaa eduskunnassa, koska puoluekuri määrää, mitä äänestysnappia painat eduskunnassa äänestysvaiheessa.      

 

Demokratiaan kuuluisi se, että kansanedustajaa ei etukäteen käsketä äänestämään tietyllä tavalla. Koska Demokratia ei toteudu oikein eduskunnan äänestysvaiheessa, niin olemme yhtä huonoja Demokratian toteuttajia, kuin kritisoimamme maatkin ovat. Meillä Suomessa eduskunta vaikenee ja piilottaa erittäin hyvin todellisuuden tämän asian kohdalta, kuinka puoluejäsenet pakotetaan olemaan samaa mieltä kaikesta puoluejohdon kanssa äänestysvaiheessa sekä muulloinkin.      

 

Harry Juhani ”Hjallis” Harkimo, on hyvä esimerkki joka ei päässyt koskaan vaikuttamaan kokoomuksen johtoporukan mielipiteisiin, mutta silti Harkimoa ohjeistettiin äänestämään puolue johdon näkemyksen mukaan. Harmiko väsyi siihen, ettei pystynyt vaikuttamaan puoluejohtoon ja siksi perusti oman puolueen Liike Nyt. Samasta asiasta Paavo Väyrynen on valittanut melkein koko kansanedustajan uransa ajan.      

 

Tämä kansalaisaloite todellakin tekee jokaisen kansanedustajan työn tärkeäksi, sekä mielekkääksi. Kansanedustajien mielipiteet tulevat viimeistään julki eduskunnan äänestystavan muuttuessa järkevämmäksi sekä Demokratiaa noudattavaksi. Meille kansalaisille jotka äänestävät eduskunta vaaleissa, niin meille kansalaisille nämä päätöksen mielipiteet ovat tärkeitä, että osaamme äänestää seuraavissa eduskuntavaaleissa järkevämmät ehdokkaat uudestaan eduskuntaan ja huonoimmat vaihtaa uusiin eduskuntavaalien ehdokkaisiin. Tietysti voi olla, että jonkun kansanedustajan äänestyksen yhteydessä kerrotut perustelut nousee, niin korkeaan järkevyys tasoon, että eduskunta muuttaa aiemmin tehdyn päätöksen sisältöä ja äänestää asiasta uudestaan, joten Demokratia voi toteutua jälkikäteen korjaavana toimena, jolloin päätetty asia järkevöityy, josta uudestaan äänestetään. Ei se haittaa, jos samasta asiasta eduskunnassa äänestetään uudestaan, koska jossakin vaiheessa asia on niin hyvä, ettei siitä voi enää parempaa tehdä käytännössä. Vähän sama asia kuin puutalon maalaus, että ensimmäisen maalauskerran jälkeen löytyy yleensä paranneltavaa, joten maalataan toisen kerran puutalo ja lopulta maalaus on onnistunut niin hyvin, ettei ole enempää korjattavaa.      

 

(Joskus on tainnut olla kovat, puolue kuri neuvottelut eduskuntatalossa, kun ennen eduskuntatalon remonttia olivat kuulemma kansanedustajien mietintäkammion/työhuoneen ovetkin hajonneet.)      

 

Eduskunnan äänestys tavan muuttamien olisi erittäin tärkeä naisten kannalta katsottuna, koska äänestys tapa jossa perustellaan oma päätös, niin siinä on mahdollisuus järkevillä perusteluilla osoittaa, että naisena osaa asioita katsoa järkevämmin kuin miehet osaavat. Uskon siihen, että molemmilta sukupuolilta tulee myös järkeviä perusteluita. Toinen asia missä nainen ja mies on hyvin tasaväkisiä, niin on laulu biisien teoissa, eli naislaulaja tai mieslaulaja vuoron perään tekevät tasaväkisiä hitiksi nousevia biisejä. Biisit tässä esimerkkinä vaan siksi mukana, että siitä tuskin kukaan on erimieltä, etteikö kumpikin sukupuoli osaisi tehdä hyviä lauluja, joten miksipä hyviä perusteluita ei tulisi päätöksissä ilmi molemmilta sukupuolilta.       

 

Käyhän katsomassa tämä kansalaisaloite linkistä. Vie myös tietoa eteenpäin tästä kansalaisaloitteesta ystävillesi ja tutuille, että puskaradio olisi tehokas.      

https://www.kansalaisaloite.fi/fi/aloite/6986

     

Kansalaisaloite löytyy myös kansalaisaloite sivustolta näillä tiedoilla:      

Kansalaisaloitteen otsikko:      

 

Kansanedustajat päättävät Hävittäjä hankinnan äänestämällä ja perustelemalla päätöksensä. Äänestystavasta uusi käytäntö eduskunnan päätöksien tekoon.      

 

Aloitteen päiväys:      

10.8.2020  


Suomalainen Hävittäjä    Ota yhteyttä adressin tekijään

Allekirjoita tämä adressi

Allekirjoittamalla tämän adressin annan luvan siihen, että Suomalainen Hävittäjä voi luovuttaa tällä lomakkeella antamani tiedot päätöksentekijöille.


TAI

Saat sähköpostiviestissä linkin vahvistaaksesi allekirjoituksesi. Varmistaaksesi, että saat lähettämämme viestit, lisää info@adressit.com yhteystietoihisi tai turvallisten lähettäjien listalle.

Huomaathan, ettet voi vahvistaa allekirjoitustasi vastaamalla tähän viestiin.
Maksullinen mainonta

Mainostamme tätä adressia 3000 ihmiselle.

Lisätietoja…

Facebook
Pitäisikö yleisestä asevelvollisuudesta luopua?