Kattiharju


Laihian ja Isonkyrön kunta on kaavoittamassa Kattiharjun tuulivoimapuistoa.

Aloitteenkaavan laatimiseen on tehnyt PROKON Wind Energy Finland Oy. Suunnittelualue on n. 80 km²:n kokoinen ja sijoittuu Laihian sekä Isonkyrön kuntien alueelle noin kuuden kilometrin etäisyydelle Laihian kuntakeskuksesta kaakkoon ja noin yhdeksän kilometrin etäisyydelle Isonkyrön kuntakeskuksesta lounaaseen. Noin puolet alueesta sijoittuu Laihian puolelle. Tuulivoimapuistosuunnitelma tulee sisältämään enintään 100 tuulivoimalaa, joista noin puolet sijoittuisi Laihian yleiskaava-alueelle.

Kattiharjun YVA  http://www.ymparisto.fi/kattiharjutuuliYVA

Asuntomme sijaitsevat Kattiharjun tuulivoima-alueen vaikutusalueella. Asumme keskellä hiljaista maalaisidylliä. Olemme hakeutuneet asumaan sinne, missä ei ole ääniä eikä valoja (liikennemelu ja katuvalot eivät ole verrattavissa
tuulivoimalan muodostamille melu, varjostus ja välkeelle). Alueen kaavoitus aiheuttaisi kiinteistöjen omistajille kohtuutonta haittaa kiinteistön arvon alentumisena, virkistymisalueen häviämisellä ja asuin viihtyvyyden vähentymisenä. Lisäksi voimalan rakentaminen pohjavesialueille ei ole hyväksyttävää.

Laajasta erämaisesta metsäalueesta, laajasta pohjalaistyyppisestä maalaismaisemasta tulisi kaavanmahdollistamisen myötä teollisuusalue joka ei vastaa sitä minkä vuoksi alueen asukkaat alueella asuvat.

Vuosien panostukset kunnan ja asukkaiden toimesta alueen vetovoimaisuudeksi on palkittu useilla uusilla asukkailla ja alueelle halutaan edelleen lisä kaavoitusta asunnoille.  Tuulivoimakaavan muodostaminen alueelle päättäisi alueen vetovoimaisuuden ja tekisi tyhjäksi vuosien työn.

Yksi Kattiharjun tuulivoimahankkeen ongelmista on joka puolella kohtaamamme äärimmäisen vähättelevä ja välinpitämätön suhtautuminen  alueeseen. Ihmiset ja luonto nähdään vain taloudellisten resurssien  näkökulmasta, joten kumpiakaan ei nähdä ollenkaan. Kansalaisiin ja heidän elinympäristöihinsä tulisi kuitenkin suhtautua tasapuolisesti ja arvostaen.

 

Vetoamme Laihian ja Isonkyrön kuntapäättäjiin päättämään kaavoituksen alueella ja mikäli tämä ei onnistu niin siirtämään kaavan vähintään viisi (5)-kilometriä lähimmästä vakituisesta asunnosta.