Kaukaan koulun säilyttäminen lähialueen alakouluna

Tirilän kaupunginosayhdistys on jälleen kerran saanut huolestuttavia uutisia oman alueen koulun tulevasta kohtalosta, eli lopettamisesta. Tämä on jo kolmas kerta, kun sama asia tulee esille, joten mitään uutta tässä ei ole.

Kaupunkiin on rakennuttu muutama suuri koulukeskus sillä perusteella, että haja-asutus- ja esikaupunkialueen kouluihin ei riitä tarpeeksi oppilaita, kun syntyvyys vähenee, jonka vuoksi opetuksen järjestäminen vaikeutuu pienissä kouluissa, toki tätä on tähdennetty myös kustannustekijänä.

Nyt ennustetaan oppilasmäärien vähenevän niin, että suurien koulukeskittymien oppilasmäärät vähenee useilla sadoilla tulevien vuosien aikana ja nyt näiden suurten koulukeskusten oppilasmäärät pitää saada pidettyä korkeina. Onko niin, että oppilasmäärien väheneminen on niin suuri kustannustekijä, että kaikki pitää siirtää näihin keskittymiin, onko kyse rahasta eikä siitä mikä olisi oppilaille parasta.

Nykyisin on jo todettu, että suurissa koulukeskittymissä rauhattomuus ja yksittäisistä oppilaista huolehtiminen on hyvin vaikeaa. Inkluusiotavoite ei toteudu (inkluusiossa lähdetään siitä, että kaikki kuuluvat samaan ympäristöön. Ihanteellisessa inkluusiota toteuttavassa koulussa on olemassa vain perusopetus, ei erikseen yleis- ja erityisopetusta, Lastensuojelun keskusliitto, lskl.fi) suurien ryhmien ja opettajapulan vuoksi, lasten ja nuorten sosio-psykologiset ongelmat on huolestuttavasti kasvussa. Oppimisen taso on laskenut. Kaikesta saa sen vaikutelman, että kaupungin viranhaltijoiden ainoa ajatus on säästäminen eli raha.

Koska lähitulevaisuudessa ei ole odotettavissa syntyvyyden lisääntyvän, niin nyt tämän oppilaiden vähenemisen voisi myös ottaa haasteena toteuttaa pienemmät ryhmät, pienemmät oppilasmäärät, parempi oppilaiden kehitysasteen huomioiminen, opettajan työn kuormittavuuden vähenemisen myötä vähemmän loppuun palamisia, parempi valvonta kouluissa ja yksittäisten oppilaiden huomioiminen kaikissa tilanteissa.

Olisi aika tehdä muutoksia koulujen arkeen, eli pitää saada opetus ja oppiminen kaikille tasa-arvoiseksi ja laadukkaaksi, eikä rakentaa ja ylläpitää koululaitosta, jonka läpi virtaa lapsia vuosivuodelta yhä heikoimmin oppineina ja huonoimmin valmiuksin kohti tulevaisuutta.

Vaadimme Kaukaan koulun säilyttämistä lähialueen alakouluna jatkossakin, näin voidaan pienissä ryhmissä edelleen tuottaa hyvää opetusta turvallisessa kouluympäristössä, johon on turvallista kulkea.

Koulun yhtenä lopettamisuhan tarpeena on esitetty suurta korjaustarvetta, tähän korjaustarpeen suuruus ja suuri kustannus ei vaikuta uskottavalta selitykseltä, enemmänkin vaikuttaa siltä, että virkamiesten mielestä on aina helpompaa leikata lapsilta ja nuorilta, tämä on hyvin lyhytnäköistä ajattelua, josta jo nyt koko opetusala saa kärsiä.

Nyt vaadimme edustajiltamme ryhtiä ja päättäväisyyttä siitä, että ei enää lähdetä heikennysten ja kurjistamisen tielle, vaan otetaan uusi suunta ja tehdään ongelmista mahdollisuus toteuttaa jotakin uutta, eikä paeta eurojen taakse.


Susanna Vainikka Tirilän kaupunginosayhdistys ry. Lappeenranta    Ota yhteyttä adressin tekijään