KEHITYSVAMMAISTEN RYHMÄKOTI ON VIHDOIN SAATAVA SÄKYLÄÄN

Satakunnan sairaanhoitopiirin kehitysvammaisille tarkoitettu ryhmäkoti/ asuntolahanke Säkylässä on vastatuulessa tai ainakin ristiaallokossa.  Hankkeelle haettiin ARA:n rahoitusta jo vuonna 2011.  Rahoitusta ei myönnetty perusturvalautakunnan lausuntoon vedoten.  Lausunnossa Säkylän perusturvalautakunta ilmoitti, ettei kunnassa ole tarvetta asuntolalle!  Kuitenkin tiedetään, että Säkylässä on 16 - 60-vuotiaita kehitysvammaisia 22 henkilöä, jotka asuvat vanhempiensa kanssa.  He ovat aikuisia, joilla on oikeus itsenäiseen tuettuun asumiseen.  Lisäksi ympärivuorokautinen kehitysvammaisille tarkoitettu asumispalvelu puuttuu Säkylästä kokonaan!

Kehitysvammaisilla on oikeus mahdollisimman itsenäiseen asumiseen omassa kunnassa.

Kehitysvammaisten ryhmäkoti on vihdoin saatava Säkylään.

Jos koet asian tärkeäksi anna sille tukesi allekirjoittamalla adressi!

ADRESSI LUOVUTETAAN KUNNAHALLITUKSELLE SEURAAVAAN KOKOUKSEEN

VIELÄ VOIT ALLEKIRJOITTAA!