Kertunlaakson kouluun parakit

Kertunlaakson koulun vanhempaintoimikunta pyytää sivistyksen ja hyvinvoinnin toimialaa arvioimaan Kertunlaakson koulun seuraavan 2024-2025 lukukauden osalta uudelleen 5. luokan oppilaiden sijoittamisen.

 

Vanhempaintoimikunta pyytää arvioimaan Kertunlaakson koulun pihaan sijoitettavan konttiratkaisun mahdollisuutta, jossa tukeuduttaisiin muutoin kuin kontissa olevan luokkatilan osalta koulun palveluihin ja toimintoihin.

 

On esitetty, että Kertunlaakson 5. luokat siirtyvät Hyllykallion koululle syyslukukaudelle 2024, ja mikäli Kertunlaakson koulun laajennuksen rakentamisaikataulu viivästyy, voi haasteita tulla oppilaiden sijoittamisessa myös syyslukukauden 2025 alkaessa.

 

Perusteluina haluamme esittää, että nyt Kertunlaakson koulun yhteyteen tehdyt liikenneratkaisut korotettuna risteysalueena ovat onnistuneet ja turvalliset. Suurimman osan Kertunlaakson alueen oppilaista ovat nyt tässä koulussa ja Hyllykallion koululle kulkijoita on vähemmän. Liikenneturvallisuusasiat eivät ole siis olleet kovinkaan voimakkaasti esillä näiden ratkaisujen ansiosta. Näätätien risteyksen turvallisuus nousee kuitenkin uudestaan esille, kun tilanne muuttuu ja Hyllykallion koululle suuntaa useita kymmeniä lapsia lisää.

 

Lisäksi jos konttiratkaisua varten joudutaan vetämään vesi- ja sähköjohtoja, kontti tai aikanaan sen paikalla oleva muu kevyt rakennus voisi toimia myös urheilukentän tarpeisiin, mm. pukuhuoneen kaltaisena tilana.

 

Hyllykallion eskarien tilat ovat nyt olleet koulun puolella ja Hyllykallion päiväkodilla oin entuudestaan kovasti laajennuspainetta. Mikäli ajatus olisi saada esioppilaiden tiloista Hyllykallion koululle lisää Kertunlaakson oppilaille luokkatiloja, vaikuttaisi se myös päiväkodin tilojen riittävyyteen. Kertunlaakson koulun konttiratkaisu voisi helpottaa tätäkin. Kyseessä olevat lapset ovat opiskelleet jo väistössä ennen uuden koulun valmistumista, joten väliaikaisratkaisut onnistuvat kyllä.

 

Lisäksi kun Kertunlaakson koulun laajennus valmistuu, siellä on 2 luokkatilaa vajaana, kun Hyllykallion koululla on siinä vaiheessa Kertunlaakson alueen 6.luokkalaiset.

 

Yhteistyöterveisin Kertunlaakson koulun vanhempaintoimikunta


Kati Kriikkula/ Kertunlaakson koulun vanhempaintoimikunta    Ota yhteyttä adressin tekijään