Keskuspuistoa ei saa supistaa

Keskuspuistoa ei saa supistaa Helsingin yleiskaavassa

Helsingin uudessa yleiskaavassa aiotaan osoittaa Keskuspuistosta kymmeniä hehtaareja rakentamiselle. Yleiskaavaehdotuksessa on kaavoitettu Keskuspuistoon noin 20 000 hengen asuinalueet ja lisäksi toimitilarakentamista.

Yleiskaavaehdotus kaventaisi Keskuspuistoa erityisesti Hämeenlinnanväylän itäpuolella Pirkkolassa ja Maunulanpuiston kohdalla Metsäläntien luona. Keskuspuistoa supistettaisiin myös eteläpäässä.

Keskuspuisto on Helsingin vihreä helmi. Sillä on suuri merkitys ulkoilun ja virkistäytymisen sekä kaupungin viihtyisyyden ja terveellisyyden kannalta. Pohjoisessa Keskuspuisto yhdistyy Helsinki-puistoon. Tällaisen yhtenäisen viherverkoston merkitys on kirjattu myös maakuntakaavaan.

Kun Helsingin asukasmäärä kasvaa, korostuu viheralueiden merkitys ja käyttö. Siksi Keskuspuistoa ei saa pienentää eikä uhrata ylimitoitetuille rakentamistavoitteille.

Me allekirjoittaneet esitämme, että yleiskaavaehdotuksesta poistetaan Keskuspuistoon esitetyt rakentamisalueet. 

 
Maija Hakanen, ympäristöpäällikkö (eläkkeellä), Pirkkola
Veli-Pekka Kantanen, Paloheinä-Torpparinmäen kaupunginosayhdistyksen puheenjohtaja, Torpparinmäki
Marjut Klinga, toiminnanjohtaja, Mellunmäki

Sirpa Kähkönen, kirjailija, Helsinki
Outi Mononen, opettaja, Oulunkylä
Pertti Salolainen, kansanedustaja, Töölö
Nils Torvalds, Euroopan parlamentin jäsen, Maunula
Tapani Veistola, luonnonsuojeluasiantuntija, Helsinki
Kati Vierikko, tutkija, Töölö