Adressi uuden tieteenalan edistämiseksi

Ota yhteyttä adressin tekijään

Tämä viestiketju on automaattisesti luotu adressista Adressi uuden tieteenalan edistämiseksi.

Anton Laihi
Janakkala

#1

04.10.2007 18:38

"Viime aikoihin saakka on jaksettu viitata siihen, että ns. paranormaaleja ja henkisiä ilmiöitä (esim. vaihtoehtolääketiede, aistien ulkopuolinen havaitseminen, psykokinesia, ufoilmiöt, ruumiistairtautuminen) ei ole ulkomailla muka tarpeeksi tutkittu tai että vakuuttavia tuloksia ei ole saatu. Päinvastoin. Kansainvälisellä areenalla tasokasta tieteellistä tutkimusta löytyy huomattavan suuria määriä. Suomessakin on, tosin yksilötasolla, tutkittu parapsykologisia ilmiöitä tieteen menetelmin."

kovaa puhetta, mutta miten on lähteiden laita?
Tuukka Virtaperko
Helsinki

#2

15.01.2008 21:16

Minäkin olen sitä mieltä, että lähteet pitäisi olla.
J. Peter Lassila
Adressin tekijä

#3 Lähteistä

17.01.2008 15:49

Ongelma on, ettei tämä ole tieteellinen tutkimus vaan adressi. Tilanpuutteen vuoksi on mahdotonta laittaa kaikkiin adressin kannanottoihin viitteitä, etenkin kun esittelyssä kerrotut asiat on pyritty sijoittamaan alasta kiinnostuneiden kannalta yleistiedon piiriin eikä sillä ole tarkoitus todistella mitään kenellekään. Viitteille ei siis ole yleisesti ottaen tarvetta, koska allekirjoittamisesta kiinnostuneet yleensä ovat perillä asioista ilman pohjustavia viitteitäkin tai ainakin pystyvät helposti hankkimaan runsain määrin lisätietoa adressissa kerrotuista asioista.

Kokemukseni mukaan tällaisissa yhteyksissä lähteitä kysyvät lähinnä ne, jotka eivät ole asioihin perehtyneet, eivätkä ole siitä oikeastaan kiinnostuneetkaan muutoin kuin asian vesittämisen kannalta. Muutenhan ei kysymiselle olisi tarvetta, koska asianomainen olisi ottanut jo itse asioista selvää. Tällöin kysytään tarkoituksettomasti lähteitä toisen perään jopa täysin itsestäänselvyyksiin (sen sijaan että otettaisiin itse selvää), koska sillä tavalla saadaan hukattua vastapuolen aikaa tai ainakin luotua mielikuva, että asiassa on jotain epäselvää, jos asianomainen kieltäytyy lähtemästä tähän leikkiin mukaan. Lisäksi usein liitetään vastapuolen sanomisiin sellaisia tulkintoja, joita siinä ei tosiasiassa ole ja yritetään saada vastapuoli naurunalaiseksi tai ainakin hukkaamaan aikaansa näiden väitteiden oikaisemiseen.

Usein näissä keskusteluissa vedotaan tieteen pelisääntöihin ja todistustaakkaan ikäänkuin tällaisilla foorumeilla olisi tarkoitus tehdä tiedettä tai että näiden henkilöiden tavoitteena olisi jotenkin lisätä tutkimuksen tieteellisyyttä sen vesittämisen sijaan. En toki kiistä, etteivätkö monet todella olevansa aidosti lisäämässä keskustelun tieteellisyyttä, mutta tämä perustuu usein tietämättömyydelle joko keskustelun, tieteen tai itse ilmiön luonteesta. Keskustelut kun voivat olla yleistiedollisia, informoivia, viitteellisiä, kokeellisia tai muusta syystä luonteeltaan sellaisia, ettei niiltä ole tarkoituksenmukaista edellyttää samoja mekanismeja kuin vertaisarvioitujen julkaisujen yhteydessä käytävällä keskustelulla. Tieteen luonne puolestaan ymmärretään usein siten väärin, että omalla lähestymistavalla olisi joitakin moraalisia tai tietoteoreettisia etuoikeuksia muihin nähden, mikä koskee myös (tai varsinkin) skeptikoita. Ilmiön luonne puolestaan ymmärretään sillä tavalla väärin, että asetetaan ilmiölle perusteettomia odotuksia ja kyseenalaistetaan niiden olemassaolo kun nuo odotukset eivät täytykään.

Tässä nyt joitakin syitä, miksi pyrin välttämään keskustelua, mikäli on syytä epäillä että keskustelu osoittautuu hedelmättömäksi joko vastapuolen tarkoitusperien tai omaksuman keinovalikoiman vuoksi. Mitä tulee alkuperäiseen vaateeseen lähteiden käytöstä, jäi ensinnäkin hieman epäselväksi, mihin itse asiassa niitä lähteitä halutaan. Oletan, että kyse ei ole maininnasta, jonka mukaan viime aikoihin saakka on jaksettu viitata tutkimuksen tai vakuuttavien tulosten puutteeseen. Jos erehdyn, kannattaa vain seurata aiheesta käytävää keskustelua, jossa näkyy monesti vieläkin tällaisia näkemyksiä väitteiden ja vihjailujen muodossa. Uskoisin, että kyse on kuitenkin lainatun kappaleen siitä osasta, jossa viitattiin paranormaalin tutkimuksen olemassaoloon, sen riittävyyteen, tasoon ja vakuuttavuuteen, sekä mainittiin Suomessa tehdyt tutkimukset.

Mitä tulee paranormaalin tutkimuksen olemassaoloon, sen voi tarkistaa esimerkiksi monista parapsykologian journaleista. Vaikka vedottaisiin siihen, että alan asiantuntijoiden vertaisarvioimia julkaisuja olisi syytä pitää parapsykologian tapauksessa jotenkin jääveinä (mikä on kummallista, koska tällöin kaikki tieteelliset julkaisut olisivat enemmän tai vähemmän jäävejä), tutkimuksia löytyy silti mittavasti myös valtavirtaa edustavista julkaisuista.

Jos kiinnitetään huomio mainintaan, että paranormaalia tutkittu tarpeeksi, täytyy heti todeta, että tilanpuutteen johdosta ei kovin selkeästi ilmaistu, mihin nähden tutkimuksen riittävyyttä vertailtiin, vaikka se sinänsä käykin adressin kokonaisuudesta ilmi. Tässä oli kyse siis siitä, että tutkimusta on tarpeeksi jotta adressissa esitetyt vaatimukset voidaan nähdä perusteltuina. Tämä on niin moniulotteinen kysymys, että siinä kysyjien pitää vain luottaa toistaiseksi asiantuntijoiden sanaan sekä adressissa hahmoteltuihin yleisiin argumentteihin tai sitten vahvistaa asia itse alan julkaisuista - tarkempi analyysi tutkimustarpeista on näet vasta tekeillä, josta luonnollisesti tulee ilmenemään sekin perusasia, että alalta löytyy merkittävässä määrin uusia tutkimustarpeita tähän mennessä tehtyjen tutkimusten valossa. Tämä perusasia ei ole aina itsestäänselvyys rajallisten resurssien maailmassa ja siksipä tarvitaan tarkempaa analyysia sen perustelemiseksi, miksi näitä resursseja pitäisi käyttää myös paranormaalin tutkimukseen ja miten.

Tulosten vakuuttavuudesta puhuttaessa täytyy heti korostaa, että tässä puhutaan vakavasti otettavuudesta yleisemmässä mielessä kuin yksinomaan paranormaalin olemassaolon näkökulmasta. Tarkoittaen, että tutkimusten tulokset ovat a) hyödyllisiä ja b) tieteellisesti perusteltuja. Tämä liittyy keskeisesti myös alan tieteellisten tutkimusten korkeaan tasoon, joka on tutkimuksin vahvistettu ainakin parapsykologian tapauksessa - tutkimusten nimittäin sietääkin olla keskimääräistä korkeatasoisempia inhimillisesti näin vaativalla alueella. Kokemukseni perusteella sama koskee myös ufoihin liittyvää tutkimusta, osittain jopa harrastelijatutkimusta kunhan jätetään ufointoilu ja pseudoskeptismi "tutkimuksineen" omaan arvoonsa. Riippumatta siitä, minkälaista vakuuttavuutta kukin haluaa, lisätietoja on helppo saada tutustumalla saatavilla olevaan aineistoon. Jos vakuuttavuutta ei siitä huolimatta löydy, ongelma lienee vastaanottajan päässä. Oletan, että aiheesta aidosti kiinnostuneet osaavat asettaa vakuuttavuudelle neutraalit kriteerit ja etsiä tiedon käsiinsä sen sijaan että hukkaisivat kaikkien osapuolten aikaa siihen, että toiset tekisivät tämän työn puolestasi.

Lopuksi, mitä tulee tutkimuksien "huomattavan suuriin määriin" tai suomalaisten tutkimusten olemassaoloon, senkin selvittäminen on mielestäni asioista kiinnostuneelle suhteellisen helppoa. Sen verran voin tarkentaa, että paranormaaliin liittyviä tieteellisiä tutkimuksia löytyy tiukastikin seuloen maailmalta tuhansia, joten adressissa käytetty ilmaisu lienee näin ollen oikeutettu. Suomalaisia tutkimuksia voi puolestaan lähteä tarkistamaan vaikkapa ParaNetin sivuilta, johon niistä on varsin ansiokkaasti kerätty laajat luettelot.

Toivottavasti edelliset kirjoittajat ovat tyytyväisiä perusteluihini, sillä tämän kummempaa pohjustusta ei tule minun kiireilläni irtoamaan. En toki ole sitä vastaankaan, jos jotkut muut haluavat kantaa tarjottimella vaikka koko paranormaalin tutkimuksen laajan kentän kyselijöiden nokan eteen. Tosin, tällaisella strategialla vastaanottajille voisi tulla ähky ennen kuin he ehtisivät kunnolla edes alkuun aineiston sulattelemisessa - mikä jo sekin osoittanee, ettei tällaista vaativilla ole puhtaat jauhot pussissa tai sitten he eivät yksinkertaisesti ymmärrä, mitä ovat vaatimassa.
Kari Hirvi
Pirkkala

#4 En tiedä todistelusta, mutta...

19.05.2009 22:26

Tää on iha mielenkiintoista luettavaa olitpa sitten skeptinen taikka laajempiin aihealueisiin uskova ihminen.

http://www.mindcontrolforums.com/archv-hm.htm

Siinä riittäis kahlaamista näin alkajaisiksi..
Voisipa hyvin sanoa vaikka että käsittelis osaltaan näitä adressissakin mainittuja tajunnan tiloja.

Tiedä vaikka olisivat joillekin jo ennalta tuttuja aiheita, tiedä vaikka skeptikko ryhmittymillekin. Ehkäpä jopa soveltavat jotain siellä olevaa jo taitavasti tai vähemmän taitavasti.
Vieras

#5 Re: Tutkittu

24.06.2010 17:36

#1: Anton Laihi -

Tutkittukko? Kyllä. Paljon tai tarpeeksi? Ei.

Mielipideasioita toki, mutta mielestäni Suomeen pitää saada lisää asian tutkimusta, niin kuin maailmallekkin.

Veli-Pekka Kuhmonen
Vieras

#6 Uuden tieteenalan edistämiseksi

11.08.2010 06:35

Adressi on oikeassa siinä että Suomessa ollaan jäljessä paranormaalien ilmiöiden tutkimisessa, muualla ollaan avoimempia uusille oudoille asioille.

Henkiläkohtaisesti olen tehnyt epävirallista esitutkimusta Kirlianilmiöstä 1979 alkaen ja tulokset ovat kokreettiset sekä julkaissut aiheesta kirjan Elämänenergiaa etsimässä.


Vieras

#7

01.05.2011 00:43

Suomi nukkuu aivopestynä samoin kuin lähes koko maailma. Hienoa nähdä, että ihmiset ovat alkaneet heräillä ympäri maailmaa, myös Suomessa. Herätystä edesauttamaan - Ajan henki http://vimeo.com/21920419

Vieras

#8 Kaikki on normaalia

01.06.2011 18:34

Meillä puhutaan "paranormaaleista" ilmiöistä, kun viitataan muiden sivilisaatioiden taholta tulevista kontakteista. Muita sivilisaatioita on lukematon määrä, rinnakkaistodellisuuksia samoin. Mitä "ihmeellistä" näissä on? Jokainen meistä (myös sivilisaatioista) leikkii "omalla hiekkalaatikollaan" ja samalla pelkää, ihmettelee, epäilee ja kauhistelee muiden olemassaoloa.

Maailmamme on onneksi pikku hiljaa heräämässä, tosin kovin hitaasti. Tietoisuutemme taso on kuitenkin vääjäämättä kasvussa, onneksi.


Vieras

#9

01.06.2011 18:56

Venäjälläkin opetetaan parapsykologiaa yliopistoissa, joten siellä ollaan huimasti meitä edellä näissä asioissa.
tyy

#11 Kukkua

11.11.2012 14:10

Hevonkukkua ei pidä tutkia verovaroin. Saatte sanoa minun sanoneen.
Jukka

#12 kukkuluuruu

11.11.2012 20:06

Mielestäni Tyy sanoi kaiken olennaisen tästä asiasta.
Allekirjoitan - siis, että tässä ajetaan nelirattailla sontaa!
Jani Lassila

#13 Adressi paranormaalin tutkimuksen edistämiseksi

11.11.2012 20:20

Mainittakoon että ylläolevat kommentit on masinoitu Skepsiksen palstalta, ja näitä tulee valitettavasti mahdollisesti lisääkin.

Adressin tekijä on poistanut tämän viestin (Näytä tarkemmat tiedot)

13.11.2012 21:43


Adressin tekijä on poistanut tämän viestin (Näytä tarkemmat tiedot)

13.11.2012 21:48Vieras

#16

15.11.2012 11:23

taitaa kaikki paranormaali tapahtua vain aivoissa itsekullakin.
Koira

#17

15.11.2012 11:50

Onks tämä niitä Andrija Puharichin sienijuttuja ?...vai Robert Anton Wilsonin stooreja...(Wilson oli sentää tervejärkinen vaikka ihmeellisiä koki)
acer

#18

15.11.2012 17:24

Käsittääkseni jenkit & neukut tutkivat 50-ja 60-luvuilla kaikenlaiset esp:t kylmänsodan hengessä.Molemmat raportoivat suurista edistysaskeleista kehosta-irtautumisten ja selvänäköisyyden käytöstä vakoilussa.Kun kylmäsota vihdoin päättyi oltiin jo paljon realistisempia:mitään merkittäviä todisteita kummastakaan ei löydetty.Tietenkään tiede ei vielä tiedä kaikkea ihmisaivoista mutta aivotutkimus on avainasemassa jos oikeasti halutaan tietää mitä ns."paranormaalitkin"ilmiöt ovat.

Vieras

#19

16.11.2012 13:25

...Stanislav Grof..aivojen regressoiminen alaspäin geneettistä valtatietä,psykedeelit...Timothy Leary,"Eight-Circuit Brain"....Antero Alli,

Vieras

#20

17.11.2012 15:26

hyvä sivusto kaikenkaikkiaan ja muutoinkin:Reality Sandwich.

Vieras

#21

18.11.2012 11:03

Mysteerit ja salaperäisyys kiehtoo mieltä eihän siinä mitään pahaa.Mutta siinäkin mitä oikeasti jo tiedetään on meille useimmille jo liikaa ymmärrettäväksi.Kuitenkin ehkä olisi aloitettava siitä ja lukea vaikka Kari Enqvistiä tai Esko Valtaojaa.Niinku pohjaksi,sen jälkeen voi paneutua todellisuuden saloihin syvemmälle,jos ymmärrys kantaa.
P. Kallionpää

#22 Tutkittua tietoa tarvitaan

08.07.2013 12:02

Esim. lääkefirmat pyrkivät ajamaan koko vaihtoehtolääketieteen alas ns. huuhaana perustellen pyrkimyksiään potilaan edulla. Todellinen syy näiden edustajilla on tietenkin raha, lääkemarkkinat on valtava ja erittäin tuottoisa bisnes. Totta on, että vaihtoehtolääketieteen piirissä on hädässä olevia ihmisiä huijaavia roistojakin, mutta ilmiötä ei voi yleistää kaikeen, mikä on virallisen koululääketieteen ulkopuolella.

Itse olen hakenut kissoilleni apua homeopatiasta ja se on todellakin tehonnut. Yhden kissani automatkajännitys väheni olemattomiin homeopatian avulla ja useampi kissa on saanut apua ummetukseen toisella homeopaattisella valmisteella. Voiko homeopatia olla pelkkää uskomuslääketiedettä, jos se tehoaa eläimiinkin?

Vieras

#23

19.08.2013 14:10

Parapsykologian tutkiminen verovaroin olisi turhaa haaskausta. Jos joku tuota haluaa tutkia tehköön sen omilla rahoillaan.

Vieras

#24

26.08.2013 04:23

Näen ehdottoman tärkeäksi parapsykologian tutkimisen jatkumisen. Täysin materialistisesta näkökulmasta tehty tutkimus ei pysty selittämään niin usein havaittuja selittämättömiä tosiasioita. Avoimempi tutkimuslähtökohta on välttämätön. Parapsykologia on jo tuonut ja tulee tulevaisuudessakin avaamaan ihmiselle tärkeää - meitä jokaista koskettavaa - tietoa elämästämme ja tulee vaikuttamaan etenkin ihmisen henkiseen hyvinvointiin. Ihmisen henkinen hyvinvointi tulee taas edistämään materiaalista hyvinvointia.
pashanjauhaja

#25

21.11.2014 22:51

Hervannan ufokaapattupelle-akka tehnyt käytöksellään sen etten ikinä usko tuollaiseen skeidaan!!