VETOOMUS VELKUAN YHTENÄISKOULUN SÄILYMISEN PUOLESTA


Vieras

#1

12.08.2016 14:28

Haluan koulun säilyvän, jotta lapsilla on turvallinen kouluympäristö ja että Velkualla riittää asujia tulevillekin vuosille.

Vieras

#2

12.08.2016 15:01

Kokeilkaa itse joskus talvipakkasella lastenne koulumatkan tekoa ja lopettakaa sitten kouluja jos tuntuu helpolta!!!!

Vieras

#3

12.08.2016 17:05

Koska mä voin!

Vieras

#4

12.08.2016 17:36

Olen itse käynyt ko. koulua lapsena (ala-aste).

Vieras

#5

12.08.2016 18:07

Nämä lähikoulujen lakkautamiset lisäävät kuntien kuluja kun tehdään laskelmat totuudenmukaisesti. Kaikki kun saadaan näyttämään miltä tahansa,mitä sitten halutaankin laskea.

Vieras

#6

12.08.2016 18:17

Koulu on erlttäin tärkeä saariston lapsille. Ei kaikkea pientä saa lopettaa,kyllä ihminen ehtii massaan hukkua myöhemminkin.
Täältä koulusta tulee hyvinkäyttäytyviä lapsia!


Vieras

#7

12.08.2016 18:18

On todella tärkeää, että koulu Palvassa säilyy, se on ainoa keino pitää kunta elinkelpoisena ja haluttuna lapsiperheiden kannalta.

Vieras

#8

13.08.2016 06:06

Jos saaristokunnaksi hamuava kunta suunnitelee lakkauttavansa Velkuan koulun, joka sijaitsee saaressa, haluan nähdä kuntalaisena ja kunnallisverojen maksajana vaihtoehtoisten päätösten kokonaisvaltaisen vaikutusten arvioinnin. Minua ei tyydytä pelkät kiinteistökatselmukset, vaan paikallistalouden (Velkuan-Livonsaari) kokonaisvaltainen katselmus. Mikä on esimerkiksi alueen elinkyky ja jatkuvuus, pienyritysten määrä, alueen väestön rakenne, sen kehitys ja suunta, matkailuelinkeinon tilanne matkailun kehittämisnäkökulma huomioiden? Mikä on tällä hetkellä koululaisten koulumatkan pituus (ei kilometreinä, vaan ajallisesti laskettuna, erityisesti ilman kiinteää siltayhteyttä asuvissa saarissa) Haluan myös laskettavan mikä on alueella asuvien lapsiperheiden keräämä verokertymä Naantalin kaupungille tällä hetkellä? Kuinka suurella osuudella me alueella asuvat osallistumme tähän kuntalaisten perusvelvollisuuteen, millä koulujakin ylläpidetään. Onko sosiaalisesti kestävän kehityksen mukaista, satsata suuria summia alueella sijaitsevaan palvelukotiin, mutta ei työssäkäyvien arkeen suuresti vaikuttavaan peruspalveluun, lasten kouluun? Keitä alueella halutaan asuvan? Mikä on Naantalin tavoitekuva Velkuan-Livonsaaren alueen tulevaisuuden suhteen? Vielä se viimeinen pikkujuttu? Missä vaiheessa alueella asuvia ajateltiin kuulla? Siinäkö vaiheessa, kun asia on nuijankopauttamista vaille valmis?  


Vieras

#9

13.08.2016 07:16

Minulla on lapsenlapsia koulussa 2 ja 1 tulossa myöhemmin.

Vieras

#10

13.08.2016 09:11

Velkuan yhtenäiskoulun säilyminen on ehdoton välttämättömyys saaristo-Naantalin kestävälle tulevaisuudelle. On tunnettu tosiasia että juuri sivistyspalvelut ovat tulevaisuuden vetovoimatekijöiden kärjessä. Ja tässä ainutlaatuisessa Naantalissamme eritoten.
Toivon sydämestäni, että tämä ilmiselvästi ymmärtämättömien konsulttien ja lyhytnäköisten päättäjien heitto unohdetaan syvälle omaan arvottomuuteensa.
Paul Brück
Velkuan koulun taidekummi


Vieras

#11

13.08.2016 10:10

En ole velkualainen mutta kannatan adressia lämpimästi. Pienten koulujen lakkauttamainen on todella paha virhe.

Vieras

#12

13.08.2016 10:33

Olen itse käynyt ala-asteen Velkuan koulussa ja voin omasta kokemuksestani sanoa, että parempaa koulua ei voisi toivoakaan. Minun parhaimmat koulumuistoni ovat Velkuan koulusta ja mitä kaikkea huikeaa siellä pääsikin tekemään. Kyseessä paras koulu ja mitä huikein oppimis- ja kasvuympäristö lapsille. Olen itse myös kulkenut koulumatkoja Naantaliin vanhempana ja voin sanoa, että päivittäinen koulumatka Naantaliin tuntui jopa nuorelle jo todella raskaalta. Tämä koulu on spesiaali, joten olisi todella väärin jos se lakkautettaisiin.


Vieras

#13

13.08.2016 11:11

Jotta lapsia ei jouduta lähettämään liian aikaisin liian kauas kotoaan ja vanhemmistaan.

Vieras

#14

13.08.2016 11:22

Olen kahtena kesänä päässyt vierailemaan koululla ja paikkakunnalla. Koulu on säilytettävä kouluna lapsille. Arvokas asia lapsille ja kaikille.

Vieras

#15

13.08.2016 19:23

Allekirjoitin, koska olen useasti vieraillut Velkuan koululla ja joka kerran vaikuttunut sen hyvästä hengestä, sujuvista ja edistyksellisistä opetuskäytännöistä sekä oppilaiden yhteistyökyvyistä ja oppimisen ilosta. VELKUAN KOULUA EI SAA LAKKAUTTAA.
Eero Vainio
Vieras

#16

13.08.2016 21:17

Syntyperäisenä rymättyläläisenä haluan, että saaristo pysyy elävänä ja sen mahdollisuudet elinvoimaiseen yhdyskuntarakenteen säilymiseen turvataan. Koulun säilyminen on alueen elinkelpoisuudelle elinehto.

Eläköön Velkuan koulu !!

#17

14.08.2016 06:58

Tekisipä joku jälkiseuranta - tutkimuksen siitä, miten elämisen eväät, jotka Velkuan koulu ( ja muut kyläkoulut) on lapsilleen antanut vuosien ja vuosikymmenten aikana,  ovat kantaneet elämässä ja tuottaneet loistavia ja yhteiskuntaa hyödyttäviä yksilöitä. Voisipa tulokset muuttaa rahaksi, jotta päättäjät ymmärtäisivätvät.

 


Vieras

#18

14.08.2016 15:35

Haluan osaltani edistää saariston asutuksen pysyvyyttä.

Vieras

#19

16.08.2016 10:19

Ajankohtainen kulttuuri- ja yhteisölliset syyt: EU:ssa, siis myös Naantalissa, läheisyysperiaate, SUBSIDIARITEETTI, tulee ottaa KÄYTÄNNÖSSÄ huomioon. Kuviteltu ekonominen hyöty päinvastoin muuntuu ja tyhjenee hallintokitkaan. Yhteisö rapautuu siellä nopeimmin, missä lapset syrjäytetään.

Vieras

#20

16.08.2016 10:21

Saaristolaiskoulu vaalii alueellisia erityispiirteitä, lähikoulu mahdollistaa lapsille kohtuullisen koulumatkan.


Vieras

#21

16.08.2016 10:25

Velkuan yhtenäiskoulun säilyminen on tärkeää! Koulun lakkauttaminen olisi lyhytnäköinen ja kyseenalainen päätös esim.säästöjen kannalta, mikäli mitään säästöjä edes syntyisi. Koulussa on erittäin hyvä ja laadukas opetus ihanassa ympäristössä. Toivon että lapsenlapseni ja kaikki muutkin seudun lapset saisivat käydä siellä koulua!

Vieras

#22

16.08.2016 10:29

Naantali voisi paremmin hyödyntää saaristokuntalaisuuttaan!
Koulun olemassaolo turvaisi hyvät liikenneyhteydet kuntalaisille!
Ilkka Pärssinen

#23

16.08.2016 10:33

Kulttuuri-sosiaaliset syyt: Eu:ssa, myös Naantalissa läheisyysperiaate, subsidiariteetti, tulee toteuttaa myös KÄYTÄNNÖSSÄ. Keskittämisissä ja yksikkökokojen kasvattamisissa vieraannuttavat tekijät kasautuvat. Kuviteltu taloudellinen hyöty tyhjenee ennen pitkää hallintokitkaan. Aitojen yhteisöjen rapautumista kiihdyttävät erityisesti lapsiin kohdistuvat rakenteelliset heikennykset.

 


Vieras

#24

16.08.2016 10:33

Tärkeä etu etenkin perhekodeille on koulun läheisyys!

Vieras

#25

16.08.2016 17:48

Mämä säästöt eivät ole mitään sen rinnalla kuin että pidettäisiin nykyiset kiinteistöt kunnossa