VETOOMUS VELKUAN YHTENÄISKOULUN SÄILYMISEN PUOLESTA

Naantalin kaupungin teettämä kouluverkkoselvitys ehdottaa Velkuan Palvan saaressa toimivan koulun lakkauttamista. Tue koulua allekirjoittamalla vanhempainyhdistyksen tekemä vetoomus, joka toimitetaan kaupungin päättäjille.

Saaristokunnaksi pyrkivässä Naantalissa koko Velkuan koulun säilyttäminen on elinehto alueen kehitykselle, elinkeinoille ja kestävälle väestörakenteelle. Velkuan yhtenäiskoulu (esiopetus – 9lk) on lähikoulu Velkuan ja Livonsaaren alueen lapsille, eikä lähiseudulla ole toista yläkoulua. Koulun oppilasmäärä on viime vuosina nopeasti kasvanut, ja sen oppilasmäärä on tällä hetkellä 48. Yläkoulu ja alakoulu tukevat hienosti toisiaan. Koulu on edistyksellinen toiminnallisuudessa, metsäluokassa opiskelussa, tietotekniikan käytössä, saaristolaiskasvatuksessa ja lasten yksilöllisten tarpeiden huomioon ottamisessa sekä yhteisöllisyyteen kasvattamisessa. Koulun lakkauttaminen aiheuttaisi kohtuuttoman pitkät ja raskaat koulumatkat alueen lapsille.

Haluamme säilyttää turvallisen ja hyvän koulun Velkuan ja Livonsaaren lapsille koko peruskoulun ajaksi.


Velkuan koulun vanhempainyhdistys    Ota yhteyttä adressin tekijään