Yleisradion dokumenttitoimittajien irtisanomiset peruttava

Tapio Kuosma
Espoo

#1

08.02.2007 08:15

Tärkeä adressi !

YLEn johdon toiminta on ollut todella häikäilemätöntä. Se kertoo paljon YLEn johdon ihmiskäsityksestä.

Valitettavasti tapahtuma kertonee paljon myös YLEn yleisemmästä kulttuurista, josta suuri osavastuu lankeaa myös YLEn hallintoneuvostolle.

Yleisradion ylin päättävä elin on hallintoneuvosto. Sen 21 jäsentä valitsee eduskunta vaalikauden ensimmäisillä valtiopäivillä. Jäseniksi valitaan "tiedettä, taidetta, sivistystyötä ja elinkeino- ja talouselämää tuntevia sekä eri yhteiskunta- ja kieliryhmiä edustavia henkilöitä" (ks. Laki Yleisradio Oy:stä, 5 §). Yhtiön henkilöstöllä on hallintoneuvostossa kaksi edustajaa, joilla on kokouksissa läsnäolo- ja puheoikeus, mutta ei äänioikeutta.

Hallintoneuvosto kokoontuu 4-6 kertaa vuodessa. "Kokouksissa yhtiön toimitusjohtaja esittelee käsiteltävät asiat."

Tehtävät: Hallintoneuvoston tehtävistä säädetään Laissa Yleisradio Oy:stä (6 §) sekä yhtiöjärjestyksessä. Niitä ovat esimerkiksi:
* päättää asioista, jotka koskevat toiminnan huomattavaa supistamista tai laajentamista tai yhtiön organisaation olennaista muuttamista
* huolehtia, että YLE-laissa määritellyt julkisen palvelun yleisradiotoiminnan mukaiset tehtävät tulevat suoritetuksi
* päättää talouden ja toiminnan suuntaviivoista
* valvoa yhtiön hallintoa

Nyt suoritetut karkeat ja loukkaavat irtisanomiset osoittavat, ettei YLEn johto ja hallintoneuvosto ole tehtäviensä tasalla. Niiden toimintaperiaatteina näyttää olevan sydämettömyys ja sisäistetty herruus. Ainoa arvo on uusliberalistinen häikäilemättömyys. Yhtenä esimerkkinä voi palauttaa mieliin järkyttävän tapauksen, jossa YLEn monikymmenvuotinen toimittaja savustettiin varhennetulle eläkkeelle varsin rumasti ja epäinhimillisesti.

Maalisvaaleissa kansalaisilla on onneksi tilaisuus valita uuteen eduskuntaan inhimillisemmät, oikeudenmukaisemmat ja itsenäisemmät edustajat sekä saada sitä kautta myös YLEn hallintoneuvostoon inhimilliset ja oikeudenmukaiset jäsenet.

Solidaarisin ajatuksin

Tapio Kuosma

http://www.adressit.com/itsenaisyydenpuolesta