Yleisradion dokumenttitoimittajien irtisanomiset peruttava

Yleisradion johto on irtisanonut kiireellä ja kovaotteisesti kuusi dokumenttitoimittajaa. Irtisanotut Risto Astikainen, Sinikka Hein, Paula Holmila-Hyttinen, Mirja Metsola, Erkki Rahkola ja Eila Tiainen ovat kaikki kokeneita, tunnettuja ja arvostettuja televisiotoimittajia. Irtisanotuista neljä olisi siirtymässä lähivuosina eläkkeelle, joten säästöperuste on heidän osaltaan lyhytnäköinen ja kyseenalainen. Paula Holmila-Hyttinen, 53, ja Mirja Metsola, 56, ovat monipuolisia toimittajia, joilla on myös omat vankat asiantuntemusalueensa, joita tv:ssä yleisradiolain mukaan pitäisi käsitellä. Kaikki irtisanotut ovat akateemisesti koulutettuja. Kokeneet tv-toimittajat osaavat käyttää monimutkaista ja vaikeaa välinettä tehokkaasti, ja heidän vuosikymmenien mittaan hankkimansa laaja tietopohja sekä verkosto ovat korvaamattomia.

Yleisradiossa on kaiken kaikkiaan vain 20 dokumenttitoimittajaa. Lähivuosina heistä jäisi eläkkeelle irtisanomattakin yli puolet. Yleisradion oma dokumenttituotanto vähenee hälyttävästi. Yleisradiosta lähtee vuosittain 250 työntekijää (toimintakertomus), joten kuuden toimittajan irtisanominen ei ole todellinen säästö.

Toimittajat ovat nykyään vähemmistö Yleisradiossa. Ohjelma-aika taas on kasvussa.

Yleisradion televisiokanavat lähettävät vuosittain yli 200 dokumenttia. Dokumenttituotanto ei voi jäädä kirjavan ulkopuolisen tuotantokentän varaan. Työn vähyys on keksitty ja keinotekoinen väite, ja irtisanomiset ovat laittomia.
Yleisradio ei voi lopettaa omaa dokumenttituotantoaan vaarantamatta riippumatonta journalismia ja Yleisradiolain velvoitteita monipuolisesta tiedonvälityksestä. Yleisradio käyttää mainonnassaan juuri dokumentteja luotettavuus- ja laatutakeinaan. Dokumentteihin Yleisradion hyvä maine sekä yleisön keskuudessa että kansainvälisesti pitkälti perustuu.

Kaikki irtisanotut ovat yli 53-vuotiaita. Eduskunnan valvomana laitoksena Yleisradio ei voi rikkoa eduskunnan säätämiä lakeja ja olla näyttämässä tietä ikäsyrjinnälle aikana, jolloin eläkkeelle siirtymisikää on koko ajan tavoitteena nostaa.

Suomen Journalistiliitto on vienyt Yleisradion oikeuteen jo aikaisemmista laittomista irtisanomisista. Uudet laittomat irtisanomiset digitalisoinnin alla vahingoittavat Yleisradion mainetta työnantajana ja tulevat vähentämään katsojien halukkuutta lupamaksuihin.

Yleisradion nykyinen kehityssuunta uhkaa sen perustehtävän, korkeatasoisen ohjelmatuotannon toteutumista, ja eduskunnan tulisi puuttua tähän kehitykseen ennen kuin on liian myöhäistä.

Näin ollen me allekirjoittaneet vaadimme, että Yleisradion on peruutettava kuuden dokumenttitoimittajan irtisanominen ja annettava näille ja muille dokumenttitoimittajille riittävät resurssit täysipainoiseen dokumenttituotantoon. Kustannussäästöjä on etsittävä muualta kuin ohjelmatyöstä.


Pro Yleisö ry
För Publiken rf

Ritva Penttonen

Lisäys 29.3:

Tämä adressi on luovutettu Yleisradion toimitusjohtaja Mikael Jungnerille ja
edelleen toimitettavaksi Yleisradion hallintoneuvostolle tiistaina 27.3.2007
klo 16.00. Suuri kiitos kaikille 3078:lle allekirjoittajalle!


Ritva Penttonen, Pro Yleisö Ry    Ota yhteyttä adressin tekijään