Alikulku saatava Haukiputaan Haukiväylälle

Asko Myllymäki/ Päätoimija Oy

/ #20 Päätoimija on keskeyttänyt kauppakeskuksen suunnittelun

21.03.2013 11:11

Hei Haukiputaalaiset !

Päätoimija Oy on keskeyttänyt kauppakeskuksen suunnittelun Haukiputaalle. Emme tule myöskään hakemaan rakennuslupaa hankkeelle. Investointi toisi heti ensimmäisenä vuonna kaupungin kassaan
suoraan kiinteistöverona, liittymämaksuina ja tontin vuokrana n.150 000 €, jolla tunnelin voisi tehdä. Työpaikkoja hanke toisi n.30 ja parantaisi huomattavasti Haukiputaalaisten asiointia omalla alueella, eli alueen elinvoima ja vihreät arvotkin ovat mukana asiassa. Päätökset risteysalueen turvalliseksi rakentamisesta tekee uusi Oulu. Eli näiltä osin ardressi on toiminut,
ja hanketta ei toteuteta, ennen kuin asiakkaat ovat tyytyväisiä niihin päätöksiin, joita Oulu tekee risteyksen turvalliseksi saamiseksi. Aikoinaan kunnanjohtajan, kaavoituspäällikön ja johtavien virkamiesten kanssa sovittiin, että "rahat kaivetaan", jos hanke toteutuu. Näiltä osin ymmärrämme, ettemme voi asiaan vedota, koska itsenäisen Haukiputaan henkilöt ovat jo uusissa tehtävissä.

Kommentoi adressia