Suomalaisen sokerin ja työn puolesta / För finländskt socker och arbete

Jari Suominen
Turku

/ #9 Suomalainen tuotanto on turvattava

01.11.2007 21:52

elintärkeillä aloilla.Meillä on oltava maataloutta.Sokerintuotanto on oleellisen tärkeää säilyttää Suomessa.