EI Hippoksen lisenssijärjestelmän uudistukselle


Vieras

/ #8 Tarvitaanko muutosta

11.04.2013 17:23

Mikäli nykyiseen lisenssijärjestelmään jonkun intressiryhmän mielestä tarvitaan muutosta, niin sitä tutkimaan täytyy asettaa työryhmä.
Uusi työryhmä jossa on mahdollisimman tasapuolinen edustus alan eri toimijoita.

-Yksi ravivalmentajien edustaja.
-Yksi henkilö Hippoksen kilpailuosastolta, vaikka Junttila tai Vikström.
Mielellään ei Niskasta koska häntä kohtaan tunnetaan niin suurta antipatiaa eikä hänen puolueettomuuteensa päätöksenteossa luoteta.
-Yksi henkilö SHKL:sta. Sellainen joka ei ole sidoksissa Hippokseen tai Ravivalmentajiin
-Lisäksi täytyisi olla aktiivisesti raviurheilua harrastavien henkilöiden edustajia, vaikka maakuntaratojen kautta valittuja, sellaisia joilla ei ole kytköksiä Hippokseen tai Ravivalmentajiin.

Työryhmän ensimmäinen tehtävä olisi miettiä tarvitaanko nykyiseen järjestelmään muutosta ja jos tarvitaan niin miltä osin ja miksi.

Työryhmän kokouksissa pidetän pöytäkirjaa jonka Hippos julkaisee.

Sillä tavalla, rehellisesti ja avoimesti toimien, ja kaikki alan intressiryhmät huomioiden toiminnasta ja mahdollisista tarpeellisista muutoksista voisi jotain tullakin.