Seis_Tavase Pälkäne

Jukka Ollikkala

/ #1 Seis_Tavase Pälkäne

28.07.2013 16:13

Veden puhdistumisesta Tavasen suorittama harjun oman pohjaveden kierrättäminen ei kerro yhtään mitään, sillä sadetettu / imeytetty vesi on ollut jo valmiiksi laadultaan erinomaista harjun luonnollista pohjavettä! Luonnollisesti myös kokoomakaivoihin kertynyt vesi on tällöin laadultaan erinomaista.

Luotettavaa testaustietoa veden virtaussuunnista, viipymästä harjussa ja todellisesta puhdistumisesta harjussa saadaan vain sadettamalla / imeyttämällä harjuun Roineen järvivettä ja vesimäärien on oltava muutamia kymmeniä prosentteja niistä vesimääristä, jota valmiissa tekopohjavesilaitoksessa tultaisiin käyttämään.

Koska Tavase ei ole testannut veden virtausta ja puhdistumista Roineen järvivedellä riittävän suurilla vesimäärillä, laitoksen toimintakelpoisuus on hyvin epävarma. Tämä yksin on riittävä syy luvan myöntämättä jättämisestä tekopohjavesilaitokselle.