Lisää rahaa nuorisotoimintaan

Pia Parkkonen
Adressin tekijä

/ #7 Helsingin nuorisotoiminta on kriisissä.

19.10.2008 09:36

Helsingin Kaupunginhallitus, valtuustoryhmät ja valtuuston puheenjohtajisto, sekä nuorisolautakunta ovat saaneet alla olevan vetoomuksen nuorisotoiminnan määrärahojen lisäämiseksi.

**************************************************************
Arvoisat Kaupunginhallituksen ja valtuuston jäsenet.

Helsingin nuorisotoiminta on kriisissä.

Helsingin kaupungin nuorisotoimen budjetti on jäänyt polkemaan paikoilleen laman jälkeiselle tasolle suhteessa kunnan muihin palvelumuotoihin ja muiden kaupunkien, mm. Espoon, vastaaviin nuorisomäärärahoihin.

Nuorisotyön jo olemassa olevat perustoiminnot ovat ns. kustannustehokkuuden ja tulosvastuullisuuden vaatimusten nimissä uhattuina. Lakkautettavien listalla ovat mm. suositut Harjun ja Munkkiniemen nuorisotalot. Toimintoja on tarkoitus siirtää Sörnäisten toimintakeskukseen, vaikka tulevan toiminnan sisältö ja tilojen resurssit eivät ole vielä selvät. Onko virkamiesten puolella priorisoitu oikein?

Kaupungin oman rahoituksen ohessa nuorisotyötä tuetaan myös ulkoapäin, kuten tiedätte. Valtio nosti nuorisotyön määrärahojaan vuoden 2009 budjetissa 11 prosentilla eli 5 miljoonalla. Rahoilla tuetaan nuorisotyöhankkeita ja palvelurakenteiden kehittämistä sekä työpajatoimintaa. Hankerahat ovat korvamerkittyjä, eli niillä ei voi tukea jo vakiintunutta nuorisotalotoimintaa.
Nuorisotoimintaa rakennetaan ja kehitetään tällä hetkellä kuin taloa, johon tulee lisäsiipiä hankkeiden muodossa, mutta sokkelia eli perustoimintaa puretaan samanaikaisesti.

Mitä Helsingissä on tehty viime vuosien tukirahoilla?

Erinomaisia määräaikaisia yhteistyöhankkeita on toki luotu, mutta palvelurakenteiden kehittämistyö on näkynyt lähinnä hallinnon paisumisena. Nuorisotyöpajatoimintaa Helsinki on tukenut mm. sulkemalla Munkkiniemen moottoripajan, jonka tilat seisovat nyt varusteineen tyhjinä.

Missä ovat nuorisotoimen pidemmän aikavälin visiot? Nuorisoasiainkeskuksen toiminta- ja tilastrategia vuosille 2007-2012 tiivistyy avauskappaleeseen:

"Selvitetään, voidaanko joistain tiloista luopumalla ja korvaamalla ne pienemmillä tiloilla tai muilla nuorisopalveluilla tuottaa säästöä, jota käytetään toimintakeskus–tyyppisten nuorisotalojen kehittämiseen."

Nuorisotyöstä tehtyjen monien tutkimusten mukaan pitkäjänteinen ja vakaa nuorisotyö kantaa parasta hedelmää. Laaja nuorisotaloverkko tuttuine nuoriso-ohjaajineen tavoittaa parhaiten herkässä kasvuvaiheessa olevat nuoret. Toimintakeskukset ovat toki tervetullut lisä nuorisotaloverkostoon.

Uusin Nuorisobarometri, jossa selvitettiin suomalaisnuorten arvoja ja asenteita, julkaistiin 14.10.2008. Sen mukaan nuoret ovat tyytyväisimpiä nuorisotyöntekijöihin ja nuorisotiloihin, retkiin, leireihin ja tapahtumiin. Tyytymättömyyttä on eniten liittyen verkkonuorisotyöhön ja nuorten vaikutusmahdollisuuksiin. Valitettavasti viime vuosina nuorten toiveiden toteuttaminen ja kehittäminen on resurssien supistusten vuoksi muuttunut lähes mahdottomaksi.

Joitakin vuosia sitten voitiin vielä järjestää esim. teatterileirejä ym., joita nuorisotyöntekijöiden mukaan toivotaan vieläkin paljon. Nyt ei ole mahdollista edes järjestää nuorisotaloissa yhteisöllisyyttä lisääviä pientapahtumia kuten "kisastudioita".

Nuorisotyöntekijöiden määrä on vähentynyt ja nuorisotaloja suljettu samaan aikaan, kun nuorten pahoinvointi ja huostaanotot ovat lisääntyneet. Vuonna 2008 huostaanottoja oli jopa kolmanneksen enemmän edelliseen vuoteen verrattuna. Helsingin kaupungin kustannukset yhdestä huostaanotetusta lapsesta ovat 300 eur/vrk, joten ei ole vaikea laskea ennaltaehkäisevän nuorisotyön kannattavuutta.

Nuorisotyöntekijät ovat moniosaajia, jotka voisivat yhdessä sosiaalitoimen kanssa tehdä yhteistyötä esim. jalkautumalla kaduilla vellovien nuorten pariin, ohjata heidät mielekkääseen toimintaan ja pelastaa näin monia syrjäytymisuhan alla olevia nuoria. Näin on aikoinaan toimittukin, mutta nykyisillä määrärahoilla tämä nuorisotyön muoto on mahdottomuus.

Nuorisoon kohdistuneet viime aikojen traagiset tapahtumat ovat kääntäneet katseet jo maailmaltakin kohti meitä suomalaisia, jotka olemme entuudestaan tunnettuja suurista itsemurhaluvuistamme. Nyt viimeistään on Helsingin kaupungin toimittava konkreettisesti nuorten aseman parantamiseksi ja tuettava nuorisotoimintaa riittävillä määrärahoilla perustoimintojen ylläpitämiseksi ja nuorisotyön kehittämiseksi.

"Lisää rahaa nuorisotoimintaan" - liikkeessä on mukana jo tuhansia ihmisiä, jotka ovat allekirjoittaneet adressit:

http://www.adressit.com/lisaarahaanuorisotoimeen
http://www.adressit.com/allekirjoitukset/munkkiniemennuorisotaloaeisaalakkauttaa/
http://www.adressit.com/harjunnuorisotaloaeisaalakkauttaa

Lisäksi maailmalla tunnettu HIM-yhtyeen keulakuva Ville Valo on ottanut asian omakseen ja 16.10.2008 on julkaistu Munkkiniemen ja Harjun nuorisotalojen säilyttämistä puolustava, sekä nuorisotoimen määrärahojen lisäämistä tukeva single ja video "Rock'n'Roll High School". Siinä on mukana Suomen huippumuusikoita ja päätähtinä ovat tietysti nuoret. Singlen introssa on tervehdys Helsingin kaupungille maailmankuululta muusikkolengenda Tommy Ramonelta (The Ramones).

Single tulee soimaan radioasemilla ja leviämään useiden linkkien mm. Youtuben ja MySpacen kautta ympäri maailmaa. Ensimmäisen julkisuuteen lasketun linkin suosio ruuhkautti serverin niin, että se ei enää kestänyt. http://www.tivoli.fi/savenuta/SAVENUTA%20ANAMORPH%20MASTER.mov

Senaatintorilla järjestetään 5.11.2008 klo 17-19.00 ohjelmallinen mielenilmaisutilaisuus nuorisotoimen määrärahojen lisäämiseksi. Tilaisuudessa esiintyy tämän päivän nuorisotalojen nuoria sekä entisiä kasvatteja, nykyisiä tähtiluokan artisteja.
Ilmoittautuneita tapahtumaan on jo yli 500 yksin Facebook-yhteisöjen kautta.

Hyvät Kaupunginhallituksen ja valtuuston jäsenet, pyydämme teitä vakavasti huomiomaan tulevassa Helsingin kaupungin talousarviossa nuorison hyvinvoinnin ja sen tukemisen.

Helsingissä 16.10.2008

"Lisää rahaa nuorisotoimeen"- kansanliikkeen puolesta

Pia Parkkonen

pia.parkkonen@welho.com
puh. 040 848 6062