Lisää rahaa nuorisotoimintaan

Nuorisotoiminta tarvitsee lisää resursseja. Kukaan ei kiellä, etteikö satsaus nuorisoon kannata, mutta tämä ei ole näkynyt vuosiin nuorisotoimen budjetissa. Vakituisten nuorisotyöntekijöiden määrää on vähennetty ja nuorisotaloja suljettu samaan aikaan kun nuorten pahoinvointi ja huostaanotot ovat lisääntyneet. Viime aikojen traagiset tapahtumat ovat pysäyttäneet ajattelemaan nuorten maailmaa syvemmin ja nostaneet keskusteluun mm. yhteisöllisyyden merkityksen, jota nuorisotalot- ja toiminta voivat nimenomaan tarjota.

Nuorisotoiminnan määrärahoja ei olla kasvatettu riittävästi suhteessa yleiseen kustannustason nousuun ja määrärahojen osuus on vähentynyt suhteessa moniin muihin kuntapalvelun aloihin. Jokavuotinen toimintaresurssien kyseenalaistaminen estää nuorisotyön kehittämisen ja riskeeraa jo vakiintuneet toiminnan muodot.

Nuorisotoimessa puhutaan nykyään "kustannustehokkuudesta". Nuorisotyö ja nuorten hyvinvointi eivät ole rahalla mitattavissa, vaan tulokset näkyvät pitkäjänteisessä nuorisotyössä ja vakaissa olosuhteissa.

Me allekirjoittaneet vaadimme lisää rahaa nuorisotoimeen, millä turvataan jo olemassa oleva toiminta ja voidaan kehittää uusia toiminnanmuotoja, joilla tuetaan nuorten hyvinvointia, kulttuuri-ja harrastustoimintaa.

Lisätiedot:

Pia Parkkonen
Puh. 040 848 6062