Elinkeino- liikenne- ympäristökeskus Vaasaan, Näringslivs- trafik- och miljöcentralen till Vasa

Tulevaisuus tulevaisuus
Vaasa

/ #9 Tulevaisuus vuonna 2040

02.12.2008 10:49

"Tilastokeskuksen väkilukutilastojen 2007 perusteella Vaasan seutukunta oli selkeästi Seinäjoen seutukunnan edellä sekä nykytilanteessa että ennustemallien mukaan myös vuonna 2040"!
"..kuntaliitoksilla saadaan jonkin kunnan väkilukua kasvatetuksi, vieläpä sitä enemmän mitä useampia kuntia yhteen liittyy, mutta alueen väkiluku ei liitosten ansiosta muuksi muutu. Kuntaliitoksilla manipuloimisen sijaan olisikin selkeämpää vakioida vertailtavien alueiden aluepohjat. Tällöin seutukuntajako tarjoaisi varteenotettavan vaihtoehdon"