ASTRID THORSIN IDEOIMA UUSI ULKOMAALAISLAKI HYLÄTTÄVÄ!

Juha Mäki-Ketelä
Adressin tekijä

/ #25 Uusi versio kirjeestä kansanedustajille

10.12.2008 16:49

Kiitos kaikille todella hyvistä vinkeistä ja ideoista yms. Niitä otetaan edelleen vastaan. Yhteistyössä on voimaa!

Hieno luku muuten tuo 4037. Saas nähdä, pamahtaako 5000 rikki vielä tänään...

J

**********************
Kirje kansanedustajille, versio2:


YLI X000 SUOMALAISTA ALLEKIRJOITTI ADRESSIN: UUSI ULKOMAALAISLAKI HYLÄTTÄVÄ!

Maahanmuuttoministeri Astrid Thors (RKP) esittää Eduskunnalle hyväksyttäväksi uutta, koko EU:n alueella ennennäkemättömän vapaata ulkomaalaislakia. Ministeri Thors perustelee lain tarpeellisuutta tulevalla työvoimapulalla. Se ei kuitenkaan tarjoa yhtään ratkaisua työperäiseen maahanmuuttoon vaan keskittyy täysin humanitääriseen maahanmuuttoon. Siksi laki on perusteiltaan valheellinen.

Toteutuessaan lain keskeisiä vaikutuksia olisivat:
1. Koska laki on niin vapaa, Suomesta tulisi ovi, jonka kautta hallitsematon joukko maahanmuuttajia pyrkii EU:iin. Suomi toimii näin epälojaalisti unioni- ja Schengen-liittolaisiaan kohtaan tilanteessa, jossa nämä jäsenvaltiot kiristävät ulkomaalaispolitiikkaansa. Liittolaisemme tuskin pitävät tästä, mikä saattaa heikentää luotettavuuttamme ja painoarvoamme Euroopan Unionissa.
2. Monikaan maahamme pyrkivistä henkilöistä ei olisi pakolainen tai vainottu. He hakeutuisivat Suomeen, koska he eivät saisi turvapaikkaa muista EU-maista. Suurin osa heistä on elintasoturisteja, jotka haaveilevat taloudellisesti paremmista olosuhteista ja tulevaisuudesta. Siihen heillä toki on oikeus, mutta meillä suomalaisilla ei ole velvollisuutta heille sitä tarjota.
3. Mikäli he eivät pääse Suomesta muihin EU-maihin, jäävät he suomalaisten elätettäviksi. Tämä vaihtoehto on hyvin todennäköinen, sillä muu EU-maat toimivat maahanmuuttopolitiikassaan täysin päinvastaisesti ja kiristävät käytäntöjään.
4. Laki mahdollistaa turvapaikan myöntämisen myös sellaiselle turvapaikanhakijalle, jonka hakemuksen toisen EU-maan maahanmuuttoviranomaiset ovat jo tutkineet ja hylänneet. Tämä kuormittaa tarpeettomasti ao. viranomaisia, lisää byrokratiaa ja kasvattaa turvapaikkaturistien määrää maassamme.
5. Thorsin kaavailema laki esittää, että vaikka turvapaikanhakija olisi jo päätetty karkottaa Suomesta, on hänellä oikeus ns. perheen yhdistämiseen. Käytännössä tämä oikeus johtanee siihen, että karkotusta odottavan perhe lennätetään maahamme, jonka ketään ei enää humanitaarisista tms. syistä johtuen karkoteta.
6. Rikoksen tehnyt maailmanmatkaaja voi saada oleskeluluvan, jos niin sanottu tekninen este estää hänen poistamisensa maasta. Tällaisia teknisiä esteitä voivat olla esimerkiksi liikenneyhteyksien puuttuminen, matkustusasiakirjojen puuttuminen tai se, että vastaanottajavaltion viranomaiset suhtautuvat kielteisesti hänen tuloonsa. Jo nykyinen käytäntö on osoittanut, että palautusta harkittaessa kohdemaan liikenneyhteydet katkeavat mystisesti, passit putoavat mereen ja vastaanottajavaltiossa on tosi ilkeitä viranomaisia. Lomailu näissä maissa kuitenkin merkillisesti onnistuu myös sieltä aikanaan pakolaisina tulleilta.
7. Epämääräisillä papereilla maahan tulevien ns. ankkurilapsien maahan tulo ja siihen liittyvä merkittävä järjestäytynyt rikollisuus lisääntyisivät huomattavasti. Ankkurilapsi on usein 16–17 –vuotias ”lapsi”, joka lähetään vastaanottavaiseen maahan. Tämän jälkeen muu perhe ja suku seuraavat perässä. Näiden ”perheenjäsenten” ja ”sukulaisten” sukulaissuhteita ei säännönmukaisesti tarkisteta esimerkiksi DNA-testeillä, vaan kuka tahansa voi väittää olevansa kenen tahansa sukulainen.

Thorsin ideoimaan ulkomaalaislakia vastustavan adressin allekirjoitti 36 ensimmäisen tunnin aikana noin 3000 suomalaista. Tällä hetkellä allekirjoituksia on 4037 kappaletta. Allekirjoituksia tulee adressiin lisää tasaisena virtana, noin viisi (5) kappaletta minuutissa.

Äänestäjiänne kiinnostaa varmasti juuri Teidän, arvoisa kansanedustaja, näkemyksenne tästä asiasta ja erityisesti se, miten aiotte tulevassa äänestyksessä äänestää.

Niinpä kysynkin hyvin yksinkertaisia kysymyksiä, joihin odotan saavani yksinkertaisia ja vain yhdellä tapaa tulkittavia vastauksia:

1. Kun Thorsin valmistelema lakimuutosesitys tulee eduskunnan käsittelyyn, niin äänestättekö sen puolesta vai sitä vastaan? Vastatkaa yksinkertaisesti joko ”äänestän puolesta” tai ”äänestän vastaan”.
2. Jos äänestätte sen puolesta, miten perustelette kantanne?
3. Koetteko olevanne henkilökohtaisesti vastuussa em. ongelmien kasvamisesta, jos äänestätte uuden ulkomaalaislain puolesta? Miten tämän vastuun kantaminen ilmenee?
4. Jos ette koe olevanne vastuussa em. ongelmien kasvusta, miten perustelette tämän?
5. Mitä ylipäätään olette mieltä lakimuutosesityksestä ja sen sisällöstä? Onko tämä lakimuutos mielestänne tarpeellinen ja perusteltu? Perustelkaa vastauksenne, kiitos.

Kaikkien kansanedustajien vastaukset ja niiden perustelut, tai tieto vastaamatta jättämisestä, julkaistaan suojatulla ja valvotulla internet-sivustolla, joka mahdollistaa myös äänestäjien kannanotot aiheeseen. Sivusto avataan vain tätä keskustelua varten, eikä se pyri taloudelliseen voittoon.

Sivuston ylläpitäjä kunnioittaa annettuja mielipiteitä ja perusteluja samanarvoisina niin, että esitetyt kannat voivat puhua puolestaan. Sivuston tarkoitus on aktivoida keskustelua aiheesta, koska se koetaan kansallisen tulevaisuuden kannalta erityisen tärkeäksi.

Uusi ulkomaalaislaki on jo herättänyt voimakasta kansalaiskeskustelua, ja on perusteltua olettaa, että sivustosta tulee paljon seurattu ja äänestäjien äänestyskäyttäytymistä merkittävästi ohjaileva foorumi.

Toivon pikaista vastaustanne. Ystävällisin terveisin


Juha Mäki-Ketelä, Tampere