EI uraanikaivosta Rovaniemelle/Ylitorniolle

jani markkula
lavia

/ #1 virheelliset tiedot korjattava!

04.02.2009 01:59

"3. Uraanin louhinta eroaa tavallisesta kaivostoiminnasta mm. siinä, että sen haitat nimenomaan terveydelle ovat moninaisia: esimerkiksi alttius sairastua keuhkosyöpään moninkertaistuu. Terveysriskit eivät kohoa ainoastaan kaivoksen työntekijöiden keskuudessa vaan vaarassa ovat myös lähiseudun asukkaat, jotka joutuvat alttiiksi uraanille elintarvikkeiden, veden ja ilman kautta."

Uraanin louhinta tapahtuu täysin samanlailla kuin minkä tahansa malmiyhdisteen louhinta, esimerkkinä aivan tavallinen rauta ja kulta. keuhkosairauksille altistuminen tapahtuu jo minkä tahansa pölyn hengittämisen seurauksena, esimerkkinä sähköasentaja joka asentaa sinun kiviseinään valaisimen iskuporakonetta käyttäen. Uraania on kaikessa malmissa vaihtelevia määriä myös niissä pihaasi koristavissa kivissä, uraanille altistutaan jatkuvasti eikä siitä koidu terveyshaittoja.

"4. Edellisestä kohdasta johtuen kunnan terveyskulut kasvaisivat vuosien saatossa huomattavasti."

edellistä kohdasta selviää että terveyskulut eivät nouse juurikaan.

"5. Kaivoksesta saatavaa uraania ei voida jatkojalostaa Suomessa vaan se olisi kuljetettava autoilla, junilla ja ehkä myös laivoilla johonkin Euroopan alle kahdestakymmenestä prosessiin pystyvästä laitoksesta. Tämä ei ole nähdäksemme mitenkään energiataloudellista saatikka vaaratonta."

tästä syystä suomeen olisi saatava myös jatkokäsittelyyn soveltuva laitos. vaaratonta kuljetus on kylläkin koska ennen käsittelyä uraani on todella heikostisäteilevää ja kuljetus onnettomuuden sattuessa tien sivuun kaatunut lasti voidaan kerätä ilman suojapukuja.

"8. Uraanikaivosten voitot menevät monikansallisille yhtiöille, mutta haitat jäävät ikuisiksi ajoiksi paikkakunnalle. Kaivostoiminnan loputtua jälkeen jää mm. säteileviä kiviröykkiöitä, radioaktiivista pölyä ja myrkyllisiä jätevesialtaita. Jälkihoito oikeinkin hoidettuna on vain ”kosmeettista”, koska haitat säilyvät ympäristössä käsittämättömän pitkiä aikoja. Kuka tästä voisi ottaa vastuun? Olemmeko me tämän ajan ihmiset jo niin moraalittomia, että olisimme valmiit vaarantamaan tulevien sukupolvien elämän?"

kaivostoiminnan loputtua jälkeen jää kuoppa ja kiviä mutta ne kivet on aivan samaa tavaraa kuin alueen muutkin kivet eivätkä säteile yhtään sen enempää kuin paikalta nytkin löytyvät kivet ja pöly mitä siellä on on näistä samoista luonnonkivistä peräisin = ei säteile. jälkihoidon ei edes tarvitse olla muutakuin kosmeettisia koska ei ole mitään syytä vaihtaa maa-ainesta. kaivos ei vaaranna tulevien sukupolvien elämää.

kaivos toisi paikkakunnalle tuhansia työpaikkoja kymmeniksi vuosiksi ja parantaisi suomen energia omavaraisuutta joka tarkoittaisi että suomen ei tarvitsisi ostaa venäjältä vanhanaikaisilla ja mahdollisesti vaarallisen huonokuntoisilla ydinreaktoreilla tuotettua sähköä. tämä tosin vaatii että suomeen rakennetaan 3-5 uutta ydinvoimalaitosta.

uraani ei ole vaarallista ennen kuin se on kertaalleen käytetty reaktorissa ja nykyaikaiset ydinreaktorit pystyvät käyttämään myös jo käytettyä polttoainetta ja jotkut reaktorityypit jopa ydinaseista purettua plutoniumia uraanin seassa

haitat jotka kaivoksesta aiheutuvat ovat täysin kosmeettisia.


Kommentoi adressia

Maksullinen mainonta

Mainostamme tätä adressia 3000 ihmiselle.

Lisätietoja…

Facebook
Onko oikein, että asevelvollisuus koskee vain miehiä?