Ei lisää leikkauksia opintotukeen - opintotuki toiseen samantasoiseen tutkintoon säilytettävä

Liikehdinnän puolesta

/ #15 Herätys!

11.03.2015 15:11

abcdef

Tässä päätös, joka vahvistaa työelämäkäytäntöjen ja osaamisen rajoja niiden ylittämisen ja joustavoittamisen sijaan. Työelämäntoimijoiden paikallaan pysymisen ja yhteen pätevyyteen kiinnittymisen edistäminen on näinä aikoina mitä käsittämättömin teko.

Kuten edellä esitetyistä kommenteistakin käy jo ilmi, on toisen tutkinnon suorittamisen motivaattorina ja usein jopa pakkona työelämässä pysymiseen liittyvät yksilöstrategiat. Tämä päätös iskee erityisesti työelämässä jo ennestään epävarmoissa asemissa oleviin: määräaikaisiin, osa-aikaisiin ja freelancer-/vuokratyöntekijöihin, joille opintotuki on mahdollistanut oman työmarkkina-aseman parantamiseen liittyvien tavoitteiden toteuttamisen mm. uuden ammatin opiskelun tai oman osaamisen päivittämisen muodossa.

Yhä lisääntyvä epävarmoissa työsuhteissa toimivien ryhmä ei pääse kiinni samoihin koulutukseen liittyviin etuihin kuin pysyvässä työsuhteessa työskentelevät, sillä käytännön tasolla heidät rajataan usein ulos usein työnantajan tarjoamista koulutuksista. Lisäksi myös meidän kaikkien työssä käyvien rahoittama aikuiskoulutustuki ei käytännössä ole toteuttamiskelpoinen mahdollisuus määräaikaiselle.

Tämä päätös ei ainoastaan jähmetä osaamista vaan myös työelämää. Pysyvän työsuhteen etsintä, siinä pysyminen ja sen epärationaalinen suojeleminen näyttävät jälleen kerran astetta houkuttelevimmilta. Organisaatioiden välinen ja sisäinen, rajoja ylittävä, monimuotoinen työsuhde ei epävarmuuksineen houkuta, koska riskinä on merkittävien etujen menettäminen.  

Näin sitä ollaan jälleen siirtämässä työelämään liittyviä riskejä yksilöiden ja erityisesti jo ennestään heikompiosaisten vastuulle. Tällaisen päätöksen läpimeno osoittaa myös, miten huonosti suomessa tunnetaan työsuhteiden pirstaloitumiseen liittyviä ilmiöitä. Ihmetystä herättää myös, miten työmarkkinajärjestöt ovat antaneet tämän tapahtua. Niin Kokoomus kuin SDP näyttävät soveltavan teollisen ajan keinoja ja käsityksiä nyky-yhteiskunnan haasteiden ratkaisemisessa. No, onhan se hyvä olla jostakin asiasta samaa mieltä ;). Tämäpä on hyvä muistaa näin vaalien alla.