Ei lisää leikkauksia opintotukeen - opintotuki toiseen samantasoiseen tutkintoon säilytettävä


Vieras

#1

11.03.2015 06:57

En ole aivan vakuuttunut että kovinkaan moni, joka suorittaa ensimmäisen tutkinnon ilman opintotukia, tarvitsee niitä seuraavassa tutkinnossa, mutta tämä on selvästi epäkohta, joka pitää korjata lakiin vaikka jälkikäteen.

Sen sijaan elinikäisen oppimisen ja uudelleenkouluttautumisen hankaloittaminen on erittäin huolestuttavaa. Ei niinkään opiskelijalle joka on juuri valmistunut tänä päivänä relevantista koulutusohjelmasta vaan niille, joiden koulutus on vanhentunut ja sitä vastaavaa työtä ei ole enää tarjolla. Tähän täytyy mainita, että en ole tarkemmin perehtynyt aikuiskoulutustukeen, joten en tiedä onko se ratkaisu edellä mainitsemaani tilanteeseen.

Joka tapauksessa maailma muuttuu tällä hetkellä aivan käsittämätöntä vauhtia ja koulutus on entistä tärkeämmässä roolissa niin yksilön kuin yhteiskunnankin tasolla. Sitä ei ole järkevää lähteä vaikeuttamaan.

Vieras

#2

11.03.2015 08:05

Nyt lopahti oma innostus opiskeluun. Jos asiat menee jatkossakin tähän suuntaan, niin ei tänne Suomeen kannata jäädä.

Vieras

#3

11.03.2015 08:29

Erittäin tärkeä asia

Vieras

#4

11.03.2015 08:38

Järjetöntä.

Vieras

#5 Uskomatonta

11.03.2015 09:18

En ymmärrä mitä hallituksessa oikein tehdään! Säästämistäkö tällä haetaan vai työttömyyttä ja lisätä kuntien toimeentuki kuluja? Jospa nyt säästöä haettaisiin mielummin ihan vaan hallituksessa olevien palkkapusseista? NYT JÄRKI KÄTEEN päättäjät ja kuunnelkaa kansalaisia! Ei kyllä opiskelua ja lapsia houkutella koulun penkille tällä. Muutenkin kaikki hinnat nousseet niin kuinka ihmeessä täysipäiväinen opiskelu sujuu ilman tukia?! Hyvähän se on olla korkeilla palkka listoilla ilman huolta omasta, tosin taas heillä jotka laskevat voiko edes maitopurkkia ostaa. Kyllä tuet ovat tarpeen jokaisessa asiassa! Opiskelu kunniaan ja kannustus pystyyn! 

Kiiruna

#6

11.03.2015 09:23

Kuinka koulutetaan sitten hoitoalan opettajia?

Ensiksi täytyy olla hoitoalan koulutus (sh esim. se on ammattikorkeakoulutus) ja sitten vasta voi hakea yliopistoon terveystieteitä lukemaan...

Meni into hakea opettajaksi.


Vieras

#7

11.03.2015 11:35

Toivottavasti tämä addressi estää moisen päätöksen, nyt kaikki järkevät kansalaiset antakaa äänenne kuulua! Tällaisen päätöksen tekeminen opintotuen muuttamiseksi olisi täysin järjetöntä. Jo tälläkin hetkellä opintotuen määrä on niin alhainen, että moni opiskelija joutuu tekemään töitä opiskelun ohessa, mikä hidastaa valmistumista. Opintolainaa ei ehkä uskalleta nostaa, koska työllistyminen opintojen jälkeen näyttää epävarmalta. Juuri työmarkkinoiden epävarmuuden vuoksi voi moni joutua opiskelemaan itselleen toisen tutkinnon parantaakseen työllistymismahdollisuuksiaan, mikä on yhteiskunnankin etu (verotuloja työttömyyskorvausten maksamisen sijaan). Ensimmäinen tutkinto voi olla hyvin työllistävä opintojen alkuvaiheessa, mutta ei välttämättä ole sitä valmistumisen aikaan. Ihminen voi myös aluksi valita itselleen väärän alan. Motivoituneet ja työstään pitävät ihmiset ovat yhteiskunnan etu. Epämotivoiva (lue henkilölle väärä) työ tuottaa vain huonoja työtuloksia ja mahdollisesti henkistä sairastumista, mikä on jälleen kuluja yhteiskunnalle. Kaiken tämän lisäksi on julkisuudessakin ollut paljon puhetta vastikkeellisista sosiaalietuuksista. Mikä on parempi esimerkki tällaisesta kuin opintotuki? Opiskelijan tulee nykyisellään tuen saadakseen suorittaa kuukausittain tukeen oikeuttava määrä opintopisteitä. Juuri opiskelijat ovat niitä, jotka yrittävät aktiivisesti parantaa omaa asemaansa työmarkkinoilla, näin tuoden valtiolle verotuloja kulujen sijaan. Paljon puhutaan myös innovaatioiden merkityksestä. Mistä koko yhteiskuntaa auttavat innovaatiot kumpuavat, elleivät alastaan aidosti kiinnostuneiden ja motivoituneiden korkeakoulutettujen ihmisten ajatuksista. Kunhan vain eduskunnassa edes tämän kerran tehtäisiin järkevä päätös.

Vieras

#8 Re: Menestystä adressille!

11.03.2015 12:04

#7: -  

 Erittäin hyvin kiteytit omatkin ajatukseni. Kiitos kun kirjoitit!


Vieras

#9

11.03.2015 12:33

Kansanedustajien kuukausipalkkio on vähintään 6355€ . Mitä jos 200 edustajan palkkioita alennettaisiin 1500€ kuussa? Kolmen vuoden aikana säästetäisiin 10 800 000€.

Pienemmät vauriot.


Vieras

#10

11.03.2015 12:34

Tällaista adressia tarvitaan juuri nyt, sillä minä itse kuin moni muukin varmasti kamppailee sen päätöksen kanssa, että mitä tässä lähtisi opiskelemaan. Tällainen eduskunnan päätös ei todellakaan edesauta päätöksentekoa ja luo aivan turhaa painetta.

Vieras

#11 Re:

11.03.2015 13:55

#1: -  

Aikuiskoulutustukea saa tosiaan 19 kk eli parin vuoden jatko-opiskeluihin ja uudelleenkoulutuksiin on tuosta apua.


Vieras

#12 Re:

11.03.2015 14:05

#2: -  

 Niin kyllä se on parempi muuttaa ulkomaille ja maksaa opiskelusta.

Nimitys

#13 Re: Ei itseasiassa vaikuta

11.03.2015 14:24

#6: Kiiruna -  

 Sinun ei tarvitse olla huolissaan: jatkokoulutus on täysin eri asia kuin uudelleenkoulutus/ uuden ammatin hankkiminen.


Vieras

#14 Re: Re: Aikuiskoulutustuen vaikutuksista

11.03.2015 14:51

#11: - Re:  

 19 kk voisi riittää ainakin laskennallisesti tosiaan esim. uuden ylemmän korkeakoulu-tutkinnon opiskeluun, mutta käytännössä jos vasta-valmistuneelta kandidaatilta menee 2 vuotta maisterin opintoihin niin 20 vuotta työelämässä olleella menee vähintään yksi vuosi sen päälle täydentävien (siis tuohon 2 vuoden aikaikkunaan kuulumattomien) opintojen opiskeluun ja ainakin yliopistossa oma aikansa menee ylipäätään akateemiseen maailman (uudelleen-)sopeutumiseen.

Yllä oletetaan, että uusi ala liittyy edes jotenkin aiempaan tutkintoon, jolloin siis ei tarvitse alempaa korkeakoulututkintoa suorittaa uudestaan. Voi olla kuitenkin melko perusteltua olettaa, että jos henkilö joutuu täysin uudelleenkouluttautumaan niin uusi koulutus ei ole aivan vanhan alan "vieressä" vaan pidempikin koulutus voi olla tarpeen.

Liikehdinnän puolesta

#15 Herätys!

11.03.2015 15:11

abcdef

Tässä päätös, joka vahvistaa työelämäkäytäntöjen ja osaamisen rajoja niiden ylittämisen ja joustavoittamisen sijaan. Työelämäntoimijoiden paikallaan pysymisen ja yhteen pätevyyteen kiinnittymisen edistäminen on näinä aikoina mitä käsittämättömin teko.

Kuten edellä esitetyistä kommenteistakin käy jo ilmi, on toisen tutkinnon suorittamisen motivaattorina ja usein jopa pakkona työelämässä pysymiseen liittyvät yksilöstrategiat. Tämä päätös iskee erityisesti työelämässä jo ennestään epävarmoissa asemissa oleviin: määräaikaisiin, osa-aikaisiin ja freelancer-/vuokratyöntekijöihin, joille opintotuki on mahdollistanut oman työmarkkina-aseman parantamiseen liittyvien tavoitteiden toteuttamisen mm. uuden ammatin opiskelun tai oman osaamisen päivittämisen muodossa.

Yhä lisääntyvä epävarmoissa työsuhteissa toimivien ryhmä ei pääse kiinni samoihin koulutukseen liittyviin etuihin kuin pysyvässä työsuhteessa työskentelevät, sillä käytännön tasolla heidät rajataan usein ulos usein työnantajan tarjoamista koulutuksista. Lisäksi myös meidän kaikkien työssä käyvien rahoittama aikuiskoulutustuki ei käytännössä ole toteuttamiskelpoinen mahdollisuus määräaikaiselle.

Tämä päätös ei ainoastaan jähmetä osaamista vaan myös työelämää. Pysyvän työsuhteen etsintä, siinä pysyminen ja sen epärationaalinen suojeleminen näyttävät jälleen kerran astetta houkuttelevimmilta. Organisaatioiden välinen ja sisäinen, rajoja ylittävä, monimuotoinen työsuhde ei epävarmuuksineen houkuta, koska riskinä on merkittävien etujen menettäminen.  

Näin sitä ollaan jälleen siirtämässä työelämään liittyviä riskejä yksilöiden ja erityisesti jo ennestään heikompiosaisten vastuulle. Tällaisen päätöksen läpimeno osoittaa myös, miten huonosti suomessa tunnetaan työsuhteiden pirstaloitumiseen liittyviä ilmiöitä. Ihmetystä herättää myös, miten työmarkkinajärjestöt ovat antaneet tämän tapahtua. Niin Kokoomus kuin SDP näyttävät soveltavan teollisen ajan keinoja ja käsityksiä nyky-yhteiskunnan haasteiden ratkaisemisessa. No, onhan se hyvä olla jostakin asiasta samaa mieltä ;). Tämäpä on hyvä muistaa näin vaalien alla.


Vieras

#16

11.03.2015 15:17

Elinikäinen ja monipuolinen oppiminen kunniaan!

Vieras

#17 Aiheellinen, mutta huonosti muotoiltu adressi

11.03.2015 15:35

Haluaisin allekirjoittaa adressin kyseistä päätöstä vastaan, mutta mielestäni tämä adressi pitäisi muotoilla paremmin. Eikö adressin kuulu olla selkeä sen suhteen mitä allekirjoittaneet sillä haluavat viestiä/ mihin sillä pyritään, esim "me allekirjoittaneet vastustamme opintotukioikeuden rajaamista vain yhteen tutkintoon ja haluamme säilyttää lain entisenlaisena" tms?

Tässä adressissa ei sanota lainkaan mitä allekirjoittaneet haluavat päättäjille sanoa, asiaan vain viitataan otsikossa.

Anssi Eboreime
Adressin tekijä

#18 Re: Aiheellinen, mutta huonosti muotoiltu adressi

11.03.2015 15:39

sairas opiskelija

#19 Re:

11.03.2015 15:41

#1: -  

 Opiskelen itse kuntoutustuella, mutta seuraavaan mahdolliseen koulutukseen tuskin saisin enää kuntoutusrahaa, joten se menisi opintotuella. Nyt sitä vaihtoehtoa ei sitten minulla enää olisikaan.

Anssi Eboreime
Adressin tekijä

#20 Re: Aiheellinen, mutta huonosti muotoiltu adressi

11.03.2015 15:44


Vieras

#21

11.03.2015 15:45

Hyvä asia.
tyäukko

#22 miksi?

11.03.2015 16:31

Teidän pitäisi saada loisia opinnosta toiseen?

Farmaseutti

#23 Maailma muuttuu, työmarkkinat muuttuvat sen mukana

11.03.2015 16:50

Olen itse elävä esimerkki uudelleenkouluttautujasta, joka kyllä sinällään valitsi jo lukiolaisena omasta mielestään hyvän ja oikean alan luonnontieteitä opiskellen, mutta joka ei ole sitä kunnolla päässyt toteuttamaan. Tein omaa alaa liippaavia pätkätöitä, hanttihommia, kitkutin työttömänä, yritin hakea mitä tahansa osaamistani sivuavia lisäkouluttautumispaikkoja. Sitten päätin, ettei tilanne voi jatkua ja hain opiskelemaan aivan uutta alaa. Opiskelu ja valmistuminen teki tiukkaa niillä vähillä opintotukikuukausilla mitä edellisestä tutkinnosta oli jäljellä, mutta ilman niitä en olisi voinut edes aloittaa. Valmistuin kuin valmistuinkin, enkä ole ollut päivääkään työttömänä sen jälkeen. Ilman tätä mahdollisuutta olisi varmaan edelleen masentuneena kortistossa. Mikä parasta, en koe edellisen akateemisen tutkinnon menneen hukkaan, vaan se tukee myös nykyistä ammatillista pätevyyttäni. Elämänmittainen kouluttautuminen pitäisi olla mahdollista kaikille.

Henkka

#24 Re: miksi?

11.03.2015 17:04

#22: tyäukko - miksi? 

"En pysty opiskelemaan saman alan kandia, koska minulla ei ole oikeutta opintotukeen, enkä pysty opiskelemaan saman alan maisteria, koska paperini eivät riitä, vaikka olisin kiitettävän tason opiskelija, Jaana summaa tilanteensa." http://kioski.yle.fi/omat/ jaanan-pitaisi-jattaa-valmistumatta-saadakseen-lisaa-tukea

Amkista voi tutkinnon saatuaan joutua hakemaan vielä yliopistoon opiskelemaan saman alan, jo suoritettua, kandin tutkintoa väylänä maisterin tutkintoon. Tässä tapauksessa tukia ei tuota kandin tutkintoa suorittaessa saa. Maisterin tutkinto usein takaa paremman ja nopeamman työllistymisen, just saying. 
Vieras

#25

11.03.2015 17:42

Erittäin tarpeellinen. Seuraavassa tutkinnossa *joku ei ehkä tarvitse opintotukia*, mutta hyvät ihmiset ajatelkaa niitä, jotka vaihtavat alaa!