Ei lisää leikkauksia opintotukeen - opintotuki toiseen samantasoiseen tutkintoon säilytettävä

 

Adressi pääsi perille ja mielenosoitus kuultiin! Opintotuki on pelastettu! 

 

 

 

 

Me allekirjoittaneet vastustamme opintotukioikeuden rajaamista vain yhteen tutkintoon.

 

Eduskunnassa on tällä hetkellä käsittelyssä lakiesitys HE 210/2014, joka toteutuessaan tarkoittaisi sitä, ettei opiskelijalla olisi enää yhden tutkinnon suoritettuaan oikeutta opintotukeen toisessa samantasoisessa tutkinnossahttps://www.finlex.fi/fi/esitykset/he/2014/20140210. Tiistaina 10.3 käydyssä ensimmäisessä eduskuntakäsittelyssä hallituksen esitys voitti täpärästi äänin 95-91. Myös sivistysvaliokunta päätyi niukasti hallituksen esityksen kannalle viime perjantaina.

Perjantaina 13.3.2015 klo 13 pidetään eduskunnan täysistunto, jossa lakiesitys HE 210/2014 tulee toiseen käsittelyyn ja asiasta äänestetään toistamiseen. Haluan tällä adressilla kiinnittää kansanedustajien huomiota erittäin epäonnistuneeseen lakiesitykseen, jossa on monia heikkouksia.

Moni on todennut, että esitys ei vastaa sille annettua tehtävää nopeuttaa opintoaikoja ja säästää valtion menoja (säästöesitys 10,5 milj.e.). Myös sivistysvaliokunta on todennut lakiesitykseen liittyvän monia ongelmia. Tässä keskeisemmät:

  1. Opintotuen leikkaus aiheuttaa opintoaikojen pidentymistä, kun opiskelija joutuu käymään töissä opiskelunaikaisen toimeentulon turvaamiseksi. Lisäksi valiokunta tekee oikean huomion sanoessaan, että “kahta tutkintoa suorittavan ei kannata suorittaa ensimmäistäkään tutkintoa loppuun ennen kuin toinenkin tutkinto on suoritettu” - jotta ei menettäisi tukeaan. Me opiskelijat tahdomme sinun huomaavan, että tällöin opintoaikojen pidentyessä opintotuen leikkaamisella kaavaillut säästöt menetetään.
  1. Valiokunta on lausunnossaan todennut, että toisen tutkinnon suorittamiselle on monia syitä ja ne voivat esimerkiksi liittyä huonoon työllisyystilanteeseen. He ovat oikeassa: Toisen korkeakoulututkinnon suorittamisen syy on usein aiemman koulutusalan heikko työllisyystilanne. Tämä lakiesitys ei jätä mahdollisuutta opiskella työttömyyden kohdatessa.Korkeakoulutettujen työttömyys on nousussa, heitä oli jo viime syyskuussa yli 40 000, ja luku vain nousee! Esitys rajaa huomattavasti yksilöiden mahdollisuuksia elinikäiseen oppimiseen ja muuttuvaan työelämään sopeutumiseen.
  1. Lisäksi esityksen mukaan toista korkeakoulututkintoa suorittava opiskelija ei ole oikeutettu opintotukeen, vaikka hän ei olisi nostanut ensimmäistä tutkintoa suorittaessa yhtäkään opintotukikuukautta. Tämä on sekä valiokunnan että meidän opiskelijoiden mielestä kohtuutonta. Laki tekee alan vaihdon useimmissa tapauksissa opiskelijalle taloudellisesti mahdottomaksi. Käytännössä esitys tekee mahdottomaksi siirtyä amk-tutkinnon pohjalta yliopistoon.

 

Hyvät kansanedustajat, käyttäkää teille suotua valtaa eduskunnassa ja antakaa kansalaisille jatkossakin mahdollisuus kouluttautua. Jo Suomen kansantaloudenkin näkökulmasta on elintärkeää tukea ihmisiä kouluttautumaan mahdollisimman korkealle, puhumattakaan jokaisen inhimillisestä oikeudesta ja mahdollisuudesta kouluttautua. Muistattehan, että korkeakoulutetut tekevät tutkitusti pisimmät työurat. Suomi nousee koulutuksella ja osaamisella! Varmistattehan perjantaina äänellänne kouluttautumisen mahdollisuuden jatkossakin ja äänestät hallituksen esitystä vastaan.

 

HE 210/2014

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi opintotukilain sekä lukiokoulutuksen ja ammatillisen koulutuksen opiskelijoiden koulumatkatuesta annetun lain muuttamisesta

https://www.finlex.fi/fi/esitykset/he/2014/20140210

Alla uutislinkkejä aiheesta:


http://www.iltasanomat.fi/kotimaa/art-1425959159451.html
http://kioski.yle.fi/omat/hei-opiskelija-vaarin-valitseminen-taisi-juuri-tulla-paljon-kalliimmaksi
http://www.koulutuspolitiikka.fi/blogi/2015/3/11/vlinpitmttmyyden-huippu-opintotuen-rajaamisen-tarina

 

Hieno teksti joka kiertää juuri nyt somessa! Lukekaa!

"Nyt täytyy kyllä todeta, että Suomen eduskunta on tehnyt idioottimaisen päätöksen. Eduskunta on päättänyt rajata opintotuen vain yhteen korkeakoulututkintoon. Opintotukea ei saa päätöksen mukaan toiseen tutkintoon vaikka sitä ei olisi nostanut lainkaan edellisen tutkinnon aikana. Jo nyt opintotukikuukausien määrä on rajoitettu, joten en aivan ymmärrä, kuinka tällä aiotaan säästää.

Sen sijaan tällä hankaloitetaan uudelleenkouluttautumista tai perusteltua alanvaihtoa ja siten saatetaan lisätä työttömyyttä ja ihmisten syrjäytymistä työelämästä. Päätös myös lisää välivuosien pitämistä lukion ja korkeakoulun välillä kun ihmiset eivät todennäköisesti uskalla ottaa vastaan opiskelupaikkaa, jonka sopivuudesta itselle he eivät ole 100% varmoja. Päätös on myös ristiriidassa elinikäisen oppimisen tavoitteen ja ihanteen kanssa. Lisäksi päätös lisännee opiskelujen aikaista työntekoa ja siten hidastaa valmistumista. Lisäksi päätös lisännee kuntien toimeentulotukimenoja." - Hanna Sarkkinen (poliitikko)

P.S.
Haluaisin myös pyytää, että te, joilla twitter on käytössä, jakaisitte tätä adressia myös siellä, jotta saisimme adressin suuremman yleisön tietoisuuteen. 
Keksikää vaikka joku kiva hashtag samalla nii saadaan aihe oikein viraaliksi (esim. #estäkääopintotuentiukennus tai #opintotuki). 

 

___________________

 

Varsinainen Adressi:

 

Me allekirjoittaneet vastustamme opintotukioikeuden rajaamista vain yhteen tutkintoon.Moni on todennut, että esitys ei vastaa sille annettua tehtävää nopeuttaa opintoaikoja ja säästää valtion menoja (säästöesitys 10,5 milj.e.). Myös sivistysvaliokunta on todennut lakiesitykseen liittyvän monia ongelmia. Tässä keskeisemmät:1. Ihmiset saattavat uudelleenkouluttautua, jos alalla ei riitä töitä. Välillä ihmiset opiskelevat alan, jossa ei vain ole töitä: tämä voi johtua siitä, että allalla oli töitä kun opiskelu alkoi, mutta työt loppuivat kun oppilas valmistui; tai siitä, että opiskelija vain sattui lukemaan alan jolla ei ollut töitä; tai siitä, että on oltu töissä jo, mutta henkilöstöä on vähennetty ja yhtäkkiä joku onkin päätynyt työttömäksi tutkinnolla jolla ei enää saa töitä.

 

2. Kaikki opiskelijat eivät saa töitä. On utopistista ajatella, että kaikki opiskelijat jotka tarvitsevat toisen tutkinnon saisivat aina töitä. On myös utopistista ajatella, että opintotukioikeuden rajoittaminen ajaisi ihmisiä töihin. Kysymys kuuluu: mihin töihin? Kaikkia ei palkata ja lopulta työttömyystilanne vain pahenee.

 

3. Laki tekee monelle ihmiselle alan vaihdosta rahallisesti mahdotonta.

 

4. Laki lisää epätasa-arvoa. Laki uudistus tarkoittaisi sitä, että ihmiset joilla on jo ennestään enemmän rahaa olisivat paremmassa asemassa kouluttautua useampaan tutkintoon, kuin ihmiset jotka tulevat vähävaraisemmasta perheestä.

 

5. Opintotuen leikkaus aiheuttaa opintoaikojen pidentymistä, kun opiskelija joutuu käymään töissä opiskelunaikaisen toimeentulon turvaamiseksi. Lisäksi valiokunta tekee oikean huomion sanoessaan, että “kahta tutkintoa suorittavan ei kannata suorittaa ensimmäistäkään tutkintoa loppuun ennen kuin toinenkin tutkinto on suoritettu” - jotta ei menettäisi tukeaan. Me opiskelijat tahdomme sinun huomaavan, että tällöin opintoaikojen pidentyessä opintotuen leikkaamisella kaavaillut säästöt menetetään.

 

6. Laissa on iso porsaanreikä! Tällä lakiuudistuksella ei estetä "ikuisten opiskelijoiden" toimintaa: he voivat jättää opiskelun kesken aloittaakseen uuden tutkinnon. Laki uudistus satuttaa vain opiskelijoita, jotka haluavat ottaa opiskelunsa tosissaan.

 

7. Entä ne opiskelijat jotka tarvitsevat monta eri tutkintoa alalleen? Miten heidän käy?

 

8. Lakiuudistus pakottaa nuoret päättämään heti mitä he haluavat ‘olla isona’, eikä virheisiin ole varaa.

 

9. Jotku ihmiset joutuvat vaihtamaan alaa sairauden tms. takia, koska eivät voi enää jatkaa nykyisessä työssään.

 

10. Meille luvattiin mahdollisuus elinikäiseen opiskeluun. Näköjään tämä lupaus koski vain niitä, joilla on tarpeeksi rahaa.

 

11. Valiokunta on lausunnossaan todennut, että toisen tutkinnon suorittamiselle on monia syitä ja ne voivat esimerkiksi liittyä huonoon työllisyystilanteeseen. He ovat oikeassa: Toisen korkeakoulututkinnon suorittamisen syy on usein aiemman koulutusalan heikko työllisyystilanne. Tämä lakiesitys ei jätä mahdollisuutta opiskella työttömyyden kohdatessa.Korkeakoulutettujen työttömyys on nousussa, heitä oli jo viime syyskuussa yli 40 000, ja luku vain nousee! Esitys rajaa huomattavasti yksilöiden mahdollisuuksia elinikäiseen oppimiseen ja muuttuvaan työelämään sopeutumiseen. 

 

12. Lisäksi esityksen mukaan toista korkeakoulututkintoa suorittava opiskelija ei ole oikeutettu opintotukeen, vaikka hän ei olisi nostanut ensimmäistä tutkintoa suorittaessa yhtäkään opintotukikuukautta. Tämä on sekä valiokunnan että meidän opiskelijoiden mielestä kohtuutonta. Laki tekee alan vaihdon useimmissa tapauksissa opiskelijalle taloudellisesti mahdottomaksi. Käytännössä esitys tekee mahdottomaksi siirtyä amk-tutkinnon pohjalta yliopistoon.

 

Itse opiskelen lääketiedettä, joten en todennäköisesti hae tämän jälkeen muihin opintoihin, mutta tunnen ihmisiä jotka ovat suorittaneet toisen tutkinnon ennen kuin pääsivät lukemaan mitä oikeasti halusivat. Kuvitelkaa kuinka vaikeaa se olisi tehdä, jos et saisikaan opintotukia, jotka olisivat tässä vaiheessa erittäin tärkeitä. 

 

Hyvät kansanedustajat, käyttäkää teille suotua valtaa eduskunnassa ja antakaa kansalaisille jatkossakin mahdollisuus kouluttautua. Jo Suomen kansantaloudenkin näkökulmasta on elintärkeää tukea ihmisiä kouluttautumaan mahdollisimman korkealle, puhumattakaan jokaisen inhimillisestä oikeudesta ja mahdollisuudesta kouluttautua. Muistattehan, että korkeakoulutetut tekevät tutkitusti pisimmät työurat. Suomi nousee koulutuksella ja osaamisella! Varmistattehan perjantaina äänellänne kouluttautumisen mahdollisuuden jatkossakin ja äänestät hallituksen esitystä vastaan.

 

____________________________________________________________________