Kaikkien Hitas-asuntojen hintasääntely määräaikaiseksi

Chris-Marie Rasi
Adressin tekijä

/ #22 Hitas-sääntelyn oikeutus loppuu 29.4.2009 ?

13.04.2009 20:33

Kaupunginhallituksen esityslistalla 14.4. (valtuustossa 29.4.) on uusien vuokrausperusteiden määrääminen entisille arava - tonteille, joiden maanvuokrasopimus päättyy 2010. Näitä tontteja, joilla olevat asunnot eivät ole hintasääntelyssä, on yhteensä noin 100 kpl mm. Taka-Töölössä, Meilahdessa, Hermannissa, Vallilassa, Kulosaaressa, Herttoniemessä. Näinen vanhoissa vielä voimassa olevissa sopimuksissa maanvuokra on lähinnä nimellinen (0,1 – 0,2€/as-m2/kk).

Esitettävien vuokrausperusteiden mukaan maanvuokran vaikutus asumiskustannuksiin vaihtelisi kohteesta riippuen 0,73 – 1,39€/as-m2/kk vuonna 2011 ja täysimääräinen vuoka 1.1.2016 alkaen olisi 1,46 – 2,77 €/as-m2/kk. Siihen asti vuokraa korotettaisiin hitaasti asteittain täyteen arvoonsa. Eli siis vasta muutaman vuoden – ehkä vasta 10 vuoden kuluttua näiltä asuintonteilta perittäisiin samantasoisia vuokria kuin monilta hitas - tonteilta jo nyt peritään! Hitas -tonttien vuokra on saamieni tietojen mukaan keskimäärin 1,5€/m2/kk.

Jos valtuusto hyväksyy ehdotuksen, katoaa samalla hitas – sääntelyn oikeutus lopullisesti. Kaupunki ei voi perustellusti pitää korkeampaa maanvuokraa maksavia yhtiöitä edelleen sääntelyssä samanaikaisesti kun markkinahintaisten tonttivuokrat jäävät uusissakin sopimuksissa alle hitas-tonttivuokrien.

Ks. HS mielipide 12.4.2009: Helsinki ei kohtele hitas - asujia reilusti