Varhaiskasvatuksen tulevaisuus: EI kasvaville ryhmille!

Lastentarhanopettaja

/ #11 Vaikuttaa myös alle 3-vuotiaisiin

31.05.2015 13:10

Suhdeluvun nostaminen yli 3-vuotiaiden osalta vaikuttaa useissa päiväkodeissa myös alle 3-vuotiaiden ryhmäkokoihin. Etenkin näin toimintakauden lopussa keväällä alle 3-vuotiaiden ryhmissä osa lapsista on jo täyttänyt 3 vuotta. Alle 3-vuotiaita saa ryhmässä olla 4 kasvattajaa kohden, eli yksi alle 3-vuotias lapsi lasketaan 1,75:ksi. Lapsen täyttäessä 3 vuotta hänet lasketaan 1,75:n sijaan yhdeksi, jolloin ryhmän laskennallinen koko pienenee. Kun useampi lapsi täyttää 3, ryhmään otetaan nuorempia lapsia paikkaamaan tätä laskennallista vajetta. Omassa kolmen kasvattajan ryhmässäni oli toukokuussa 16 lasta, joista 8 lasta 3 vuotta täyttäneitä, pienimmät vasta keväällä vuoden täyttäneitä. Näiden pienien olisi suotavaa saada olla 12 lapsen ja 3 kasvattajan ryhmässä, mutta näin ei todellisuudessa aina ole.