Varhaiskasvatuksen tulevaisuus: EI kasvaville ryhmille!


Vieras

/ #180

31.05.2015 19:30

Pienten lasten hyvän kehityksen ja välttämättömän vuorovaikutuksen takaamiseksi tulee ryhmäkokojen pysyä tietyissä rajoissa. Kuntien tiukan taloudellisen tilanteen huomioiden, kunnat tulevat noudattamaan maksimiryhmäkokoja. Tämä ennustaa varsinkin erityistä tukea tarvitsevien lasten kohdalle todella suuria ongelmia. Lasten stressitason kohotessa myös erityistä tukea tarvitsevien lasten määrän voi ennustaa lisääntyvän. Samalla henkilöstö joutuu lujille, josta voi seurauksena olla lisääntyviä sairauspoissaoloja.
Suurta ihmetystä itselleni aiheuttaa myös se, miksi varhaiskasvatuksen tutkimustieto jää hyödyntämättä. Tutkimus lasten hyvän kehityksen edistämiseksi jää toistuvasti huomiotta päättäjien keskuudessa. Toinen suuri ihmetyksen aihe on vuosia valmisteltu varhaiskasvatuslaki, jonka valmistelun yhteydessä on kerätty paljon tietoa lapsen etua ajatellen.Sitä kautta hankittua tietoa ei ole ilmeisesti ymmärretty lukea.
Ei ihme, että Suomi on kymmeniä vuosia jäljessä muista Pohjoismaista lakiin rinnastettavan lasten oikeuksien sopimuksen toteuttamisessa.