Varhaiskasvatuksen tulevaisuus: EI kasvaville ryhmille!


Vieras

/ #504

01.06.2015 11:43

Laadukasta varhaiskasvatusta ei voi toteuttaa liian suurissa ryhmissä. Päiväkodeissa tavoitteena on tukea lapsen kasvua ja kehitystä sekä opettaa monipuolisia tietoja ja taitoja. Jos lapsiryhmiä suurennetaan entisestään, tämä tavoite vaarantuu ja seurauksena on päivästä toiseen selviytyminen vähäisillä resursseilla. Varhaiskasvatus ei saa olla selvitymistä vaan lapsen oikeus hyvinvoivaan ja turvalliseen ympäristöön ja yhteisöön!