Kaikkien Hitas-asuntojen hintasääntely määräaikaiseksi

Chris-Marie Rasi
Adressin tekijä

/ #27 Vihreät ja vasemmisto pettivät taas!

12.05.2009 06:32

Paitsi että kapunginhallitukseen menneeseen viimeisimpään hitas-ehdotukseen sisältyi onneton esitys osakkaiden jakamisesta kahtia sen mukaan miten sääntelyhinta asettuu kullakin postinumeroalueella suhteessa alueen keskihintaan pidensi kaup. hallituksen enemmistö sääntelyaikaa sekä vanhojen että uusien hitasten osalta 30 vuoteen.

Lainaus khs:n päätöstiedotteesta:

"1 Uudistuksen voimaantulovaiheessa hintasääntelyn vaikutuksen piirissä olevat Hitas-yhtiöt:

· Hitas-sääntelystä vapautuminen on mahdollista yhtiön hakemuksesta 30 vuoden kuluttua asunto-osakeyhtiön viimeisen rakennusvaiheen valmistumisesta." --

"2 Uudistuksen voimaantulovaiheessa hintasääntelyn vaikutuksen ulkopuolella olevat Hitas-yhtiöt

Yhtiöille, joiden asuntojen keskimääräinen laskennallinen enimmäishinta ylittää kyseisen postinumeroalueen kaikkien asuntojen keskimääräisen tilastollisen neliöhinnan (markkinahinnan) silloin kun asunto-osakeyhtiön viimeisin rakennusvaihe on vähintään 30 vuotta vanha, ilmoitetaan, että kaupunki ei enää vahvista yhtiön osakkeiden enimmäishintoja ja käytä yhtiöjärjestyksen mukaista lunastusoikeuttaan. Maanvuokrasopimuksessa noudatetaan muutoin entisiä ehtoja." --

Kommentoi adressia