Kaikkien Hitas-asuntojen hintasääntely määräaikaiseksi

Chris-Marie Rasi
Adressin tekijä

/ #30 Vetoomus Helsingin valtuustolle

27.05.2009 15:44

Jääkö tämä valtuusto historiaan aikansa eläneen sääntelyjärjestelmän pitkittäjänä?
Hyväksykää 20-vuotiaiden hitas - yhtiöiden vapautuminen ilman ehtoja!

•Irtautumisen pitkittäminen niiden hitasten osalta, jotka käytännössä eivät ole sääntelyssä, on erityisen turhaa, sillä nämä noin 13 000 asunnon haltijat joutuvat aina pyytämään kaupungilta virallisen enimmäishintalaskelman vain välttääksen riskin asunnon myymisestä ylihintaan.Tämä on todella turhaa byrokratiaa, jota nyt halutaan pitkittää 10 vuotta.

•Sääntelyn piirissä olevien ongelmat jatkuisivat vaikka monet talot ovat jo mittavien peruskorjausten piirissä alle 30 vuotiaina. Tämä joukko vain kasvaisi lähimmän 10 vuoden aikana.

•Sääntelyn pitkittämisellä mahdollinen viime hetken keinottelu ei suinkaan vähene vaan lisääntyy! Sitä suurempi on niiden yhtiöiden määrä, joissa sijoitusten hakijat ehtivät löytää edullisia sijoituskohteita. 20 vuotta sääntelyä vapauttaisi 40% nykyisestä asuntokannasta nopeasti, mikä vähentäisi sijoittajien tilaisuuksia huomattavasti. Uuden yhtiön kohdalla keinottelun estää jo 20-vuotinen sääntely, 30 vuotta on liian pitkä aika ottaen huomioon ettei sääntelyn ongelmia tälläkään uudistuksella kokonaan korjata. On muistettava että vanhoihin hitaksiin ei voida soveltaa vuokraamisen rajoituksia.

•Irtautumisen ehtona oleva yhtiön enimmäishinnan vertaaminen alueen keskihintaan sisältää ongelmia, jotka toteutuessaan merkitsisivät osakkaiden epäyhdenvertaista kohtelua. Siitä selvitys oheisessa liitteessä. Miksi kaupunki haluaa toimia epäreilusti ja aiheuttaa eriarvoisuutta ja ristiriitoja kaupunginosissa?

•Vapautuminen ilman ehtoja 20 vuoden iässä on tasapuolisin ja yksinkertaisin ratkaisu.Hitas-osakkaiden puolesta joukko aktiiveja

Chris-Marie Rasi Sirkka Marjakangas Lasse Salo Paavo Pohjalainen Jukka Selenius
Katajanokka Pikku Huopalahti Länsi-Pasila Kamppi Katajanokka

Kommentoi adressia