Heinolan Reumasairaalan konkurssi estettävä!

markku taskinen
joroinen

/ #10 Reuman ja Kelan näkemysero

26.03.2010 18:52

Kuntoutustutkimuksessa selvitetään perusteellisesti potilaan terveydentila
ja toimintakyky. Sen perusteella potilas ohjataan uudelleenkoulutukseen
tai eläkkeelle. Heinolan reuma on erkoistunut tähän työhön ja kohdellut ihmisiä
tasavertaisesti jotta he pärjäisivät tulevaisuudessakin, eli ennaltaehkäisevää
työtä. Kun potilaan sairaus on ollut riittävän pitkällinen ja vakava on
Heinolan reuma päätynyt eläkkeeseen jotta potilaaan tila ei enää olennaisesti
pahenisi. tällä säästetään pitkällätähtäimellä yhteiskunnan varoja kun potilas
voi keskittyä oman terveytensä hoitoon ja säästytään myöhemmistä pitkistä ja
lopullisista laitoshoito kustannuksista.
Kelan politiikka taas perustuu siihen että kaikessa säästetään ,mutta tämän
säästön johdosta asioihin puututaan keskussairaaloissa vasta sitten kun
mitään ei enää ole tehtävissä ja potilas on työkyvytön
Eli Kelan säästölinja tulee pitkällä tähtäimellä vähintään 2kertaa kalliimmaksi
kun ennalta ehkäisevä hoito.
Kelan taktiikka on jättää ihmiset heitteille, kun Heinolan reuma ei sisäistänyt
samaa taktiikkaa totesi Kela sen nyt tarpeettomaksi.
Omalta osaltani kuntoutustutkimus lähete seisoi Joroisten Kelassa yli vuoden
Lopulta hoitava lääkärini otti yhteyttä Varkauden kelaan ja vaati sieltä maksusitoumuksen. Tämän vuoden olin ilman lääkitystä kun Trexan aiheutti useita
mahahaavoja ja hoitava lääkäri halusi että uusi sopiva lääkitys etsittäisiin
Heinolassa. Siellä siirryttiin Arava hoitoon mutta ko. vuoden aikana
oli tullut niin vakavia nivelmuutoksia ettei toimintakyky testejä voitu
edes suorittaa liikerajoitteisuuden vuoksi.
Keskussairaalat eivät pysty hoitamaan kuntoutuksia eivätkä kuntoutustutkimuksia
Kelan ainoa uhri ei ole Heinolan reuma mutta sen lakkauttaminen aiheuttaa
korvaamattomia vahinkoja julkiselle terveydenhuolto järjestelmälle.
e