För reparation av Liljendal stenbro / Liljendalin kivisillan korjaamisen puolesta

Aarne Haikonen
Loviisa

/ #2

20.02.2007 10:33

LILJENDALIN KIVISILLAN PUOLESTA

Kolmiaukkoinen kiviholvisilta on historiallisesti ja maisemallisesti erittäin arvokas kohde; ennen hankkeen suunnnittelua tulisi asia käsitellä paikalliseen tiehankkeeseen soveltuvalla ympääristövaikutusten arviointimenettelyllä.

Nykytekniikalla voidaan silta vahvistaa kestämäään sallittuja kuormituksia. Sillan sisään voidaan rakentaa teräsbetoniset holvit. Sillan päälle voitaisiin vaihtoehtoisesti tehdä yhtenäinen laatta, joka tukeutuisi vanhan sillan anturoihin.

Maassamme on korjausrakentamisen suunnitteluun erikoistuneita insinööritoimistoja.

Många hälsningar till Liljendal!
fd.broingenjör