Äitiä ja kolmevuotiasta Sämää ei saa käännyttää Suomesta.


Vieras

/ #2272

18.11.2016 09:56

Kohtelu on epäinhimillistä. Mitä ilmeisimmin päätös myös rikkoo kansainvälisiä sopimuksia lapsen oikeuksista ja mahdollisesti myös muita ihmisoikeus-sopimuksia joihin suomikin on sitoutunut.