Uusi koulurakennus Tuomelaan


Vieras

/ #6 Hölmöä

23.05.2012 13:51

Hei, demokratia ei ole sitä, että kovimmin huutajat voittavat. Onko tämä juttu mielipideasia, kysyn vaan? Veronmaksajana ja tokaluokkalaisen isänä en todellakaan halua, että tällaiset asiat ratkaistaan huutoäänestyksellä. En aio allekirjoittaa addressia, en tosin allekirjoittaisi Tuomelan säilyttämisen puolestakaan. Väitän, että minulla on keskivertokaupunkilaista enemmän asiantuntemusta rakentamisesta ja sisäilma-asioista, mutta silti en tiedä tarpeeksi ottaakseni tähän kantaa.

Koulun purkamiselle ei ole missään tullut ilmi faktisia perusteluita. Kaikkien tehtyjen tutkimusten perusteella rakennus on käyttökelpoinen. Sulkeminen oli poliittinen päätös, joka tehtiin mm. vanhempien painostuksen alla. Virkamies ei voinut sulkemispäätöstä tehdä, koska laillisia perusteita sille ei ollut.

Asbestilla ja rakennuksessa kiistatta esiintyneillä sisäilmaongelmilla ei ole mitään yhteyttä toisiinsa, eikä voi ollakaan. Ihminen kun ei aisti asbestia. Sisäilma oli myös tutkimuksissa ulkoilmaa puhtaampaa ja kaikki normit täyttävää. Useammat insinöörit, lääkärit ja muut asiantuntijat ovat olleet sitä mieltä, että koulunkäynti rakennuksessa voi jatkua ilman terveysriskiä.

Olisi mielenkiintoista tietää oireilleiden henkilöiden taustoista enemmän, onko joukossa tupakoivia/tupakoivien lapsia, lemmikkieläinten haltijoita jne. ja minkälainen sisäilma heidän kodeissaan on. Jos kotona altistuu kuormittaville tekijöille ja viimeinen pisara tulee koulusta, niin onko oikea toimenpide sulkea koulu? Ihmisten herkkyys kaikenlaisille asioille vaihtelee hyvin paljon, onko oikein aloittaa massiiviset toimenpiteet herkimpien saadessa oireita, joiden syytä ei pystytä todentamaan. Vai saataisiinko oireet vähenemään sittenkin kevyemmillä ratkaisuilla kuin koulun purkamisella?

Ratkaisu Tuomelan säilyttämisen ja purkamisen välillä tulee perustua rakennuksen kuntotutkimukseen, sitä kautta alustavaan peruskorjaussuunnitteluun ja kustannusarvion laskentaan. Jos näitä tehdessä tulee esiin asioita, jotka tekevät peruskorjauksesta lopputuloksen kannalta riskialtista tai kustannuksiltaan huomattavasti uuden rakentamista kalliimpaa, on uuden rakentaminen järkevä vaihtoehto.

Jos peruskorjaus todetaan teknisesti ja taloudellisesti järkeväksi ja kannattavaksi, niin sitä ei mielestäni saa missään tapauksessa torpata mielipidekampanjalla, jonka perusteena on huomattavasti vähemmän faktoja kuin asiaa suunnittelevillä henkilöillä on käytössä. Kaikella kunnioituksella vanhempia ja koulun henkilökuntaa kohtaan, teistä aika harvalla on erityistä asiantuntemusta rakentamisesta tai lääketieteestä. Älkää lietsoko paniikkia, se ei palvele ketään.

Nyt pitäisi keskittyä tukemaan oppilaita ja henkilökuntaa arkisessa koulutyössä. Se tulee syksyllä olemaan heille raskasta. Ja tottakai päättäjille saa ja pitääkin ilmaista mielipiteitään, mutta olisi hyvä ymmärtää mikä on mielipiteen ja faktapohjaisen perustelun ero ja arvo päätöksenteossa. Toivon kovasti ainakin kaupungin päättäjiltä löytyvän tuota ymmärrystä.